اقتصاد
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره‌ی كارشناسى معارف اسلامى و اقتصاد، عبارت است از: دوره اى كه دانش پژوهان علوم دينى ضمن فراگيرى علوم حوزوى و معارف اسلامى به شرح جداول پيوستى با دروس تخصّصى رشته اقتصاد آشنا مى شوند و در پايان موفق به اخذ مدرك كارشناسى در اين رشته مى گردند.

اهداف

- آموزش دروس مصطلح حوزوى (سطح 1)؛

- آشنايى با انديشه هاى بنيادى دين (معارف اسلامى)؛

- گشودن عرصه هاى جديد آموزشى مورد نياز در حوزه هاى علميه؛

- تربيت كارشناس علوم اقتصادى با تكيه بر آموزه هاى دينى؛

- افزايش توانمندى طلاب براى انجام وظايف تبليغى و تربيتى؛

- تربيت طلاب مستعد براى دوره كارشناسى ارشد رشته معارف اسلامى و اقتصاد؛

- پرورش توان پژوهشى طلاب از طريق اختصاص 10% از زمان واحدها به تحقيق.

نقش و توانايى

دانش آموختگان اين رشته با توانائيهايى كه در زمينه اقتصاد رايج و اقتصاد اسلامى كسب خواهند كرد، مى تواند با معرفى و تبليغ برتريهاى مكتب اقتصادى اسلام بر ساير مكاتب، بهترين مبلغ براى اسلام باشد؛ هم چنين مى تواند در مقاطع بالاتر ادامه تحصيل دهد.

طول دوره و شكل نظام آموزشى

طول دوره كارشناسى در اين رشته حداكثر 5 سال مى باشد. نظام آموزشى مركز، تلفيقى از نظام حوزه و دانشگاه با تأكيد بر سنّت هاى حسنه حوزه از قبيل، پيش مطالعه، مباحثه و استفاده از تجربيات دانشگاه ها در زمينه استفاده از فنون نوين آموزشى و پژوهشى مى باشد. نظام درسى واحدى بوده و هر واحد طى 16 ساعت در قالب يك نيم سال 16 هفته اى ارايه مى شود.

واحدهاى درسى

تعداد كل واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى معارف اسلامى و اقتصاد 177 واحد مى باشد. بخش عمده‌ى واحدها، نظرى است و با تكيه بر پژوهش در ضمن آموزش ارايه مى گردد.

محورهاى دروس

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوي

42

2

دروس عمومی

21

3

دروس پایه

44

4

رساله تخصصی

70

جمع كل

177

 

عناوين درسي :‌

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

صرف (1)

4

80

48

32

   

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف (1)

 

3

نحو (1)

3

48

48

-

صرف (1 و 2)

 

4

نحو (2)

5

96

64

32

صرف (2) و نحو (1)

 

5

نحو (3)

5

96

64

32

صرف و نحو (2)

 

6

تجزیه و ترکیب

2

64

-

64

نحو (3)

 

7

عقائد اسلامی (1) اندیشه اسلامی (1)

2

32

32

-

   

8

عقائد اسلامی (2) اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (1) اندیشه اسلامی (1)

 

9

منطق (1)

2

32

32

-

   

10

منطق (2)

2

32

32

-

منطق (1)

 

11

فلسفه‌ اسلامی (1)

2

32

32

-

 

در 4 واحد ارایه می‌شود

12

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (1)

در 4 واحد ارایه می‌شود

13

تفسیر مقدماتی

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

14

آشنایی‌ با‌ نهج‌البلاغه‌ و‌ صحیفه‌ سجادیه

2

32

32

-

   

15

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

-

   

16

متن خوانی و درک متن

2

64

-

64

نحو (3) و تجریه و ترکیب

 
 

جمع واحد

42

800

544

256

   
 

ب) دروس عمومى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

اندیشه ‌اسلامی (1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

   

4

اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره)

2

32

32

-

اندیشه‌ی اسلامی (2)

 

5

ادبیات فارسی

3

48

48

-

   

6

تربیت بدنی

2

32

32

-

   

7

اخلاق اسلامی

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

3

48

48

-

   
 

جمع واحد

21

336

336

     
 

تذكر: سرفصلهاى دروس عمومى همان سر فصل مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

ج) دروس پايه:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

تفسیر موضوعی

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

2

تاریخ عمومی ادیان (1)

2

32

32

-

   

3

تاریخ عمومی ادیان (2)

2

32

32

-

   

4

مبانی و اصول استنباط از قرآن و حدیث

2

32

32

-

   

5

انسان شناسی

2

32

32

-

   

6

فقه (1)

4

64

64

-

اصول فقه و آشنایی با دانش فقه

 

7

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1) و اصول فقه

 

8

فقه (3)

4

64

64

-

فقه (2)

 

9

اصول فقه

5

80

80

-

منطق و نحو (3)

 

10

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (2)

 

11

عقائد اسلامی (4)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (3)

 

12

روش تدریس

1

16

16

-

گذراندن حداقل سه ترم تحصیلی

 

13

مدیریت آموزشی و فرهنگی

2

32

32

-

   

14

مبانی جامعه شناسی

2

32

32

-

   

15

روانشناسی عمومی

2

32

32

-

   

16

ریاضیات مقدماتی

2

32

32

-

   

17

آمار توصیفی

2

32

32

-

   

18

کلیات اقتصاد

2

32

32

-

ریاضیات مقدماتی

 
 

جمع واحد

44

704

704

-

   
 

د) دروس تخصّصى

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه الاقتصاد (1)

3

48

48

-

فقه (3)

*

2

فقه الاقتصاد (2)

3

48

48

-

فقه الاقتصاد (1)

*

3

قواعد فقهی اقتصاد اسلامی

2

32

32

-

   

4

اقتصاد صدر اسلام

2

32

32

-

 

وضعیت کلی اقتصادی و سیاست های اعمال شده در آن زمان

5

مبانی نظام اقتصادی اسلام

2

32

32

-

نظام های اقتصادی

مبانی معرفت شناسی،‌ فلسفی،‌ کلامی، روش شناسی و ...

6

ریاضیات (1)

3

48

48

-

ریاضیات در حد دیپلم رشته تجربی ایران

*

7

ریاضیات (2)

3

48

48

-

ریاضیات (1)

*

8

آمار (1)

3

48

48

-

ریاضیات (1)

*

9

آمار (2)

3

48

48

-

آمار (1)

*

10

اقتصاد خرد (1)

3

48

48

-

ریاضیات (1)

تئوری‌های اقتصاد کلان و نقادی آنها از دیدگاه اسلام*

11

اقتصاد خرد (2)

3

48

48

-

اقتصاد خرد(1)

*

12

اقتصاد کلان (1)

3

48

48

-

ریاضیات(1)

تئوری‌های اقتصاد کلان و نقادی آنها از دیدگاه اسلام *

13

اقتصاد کلان (2)

3

48

48

-

اقتصاد کلان (1)

*

14

نظام مالی و بانکداری اسلامی

3

48

48

-

اقتصاد کلان و فقه معاملات

شامل بازارهای مالی، واسطه‌‌های مالی و ابزار‌ مالی عقود و نحوه عملکرد آنها در کشورهای‌مختلف

15

نظام‌های اقتصادی

2

32

32

-

خرد و کلان

شامل نظام سرمایه داری، اشتراکی و اسلام (در اجرا 3 واحد ارائه می‌شود)

16

اقتصاد بخش عمومی (1)

2

32

32

-

اقتصاد خرد و کلان (2)

تئوری‌ها و نظریه های موجود و بیان دیدگاه اسلام

17

اقتصاد بخش عمومی (2)

2

32

32

-

اقتصاد بخش عمومی (1)

 

18

اقتصاد بین الملل

3

48

48

-

 

شامل تجارت بین الملل و مالیه بین الملل با تکیه بردیدگاه اسلام

19

اقتصاد توسعه

2

32

32

-

اقتصاد خرد و کلان

مبانی و نظریه‌های توسعه از دیدگاه مکاتب با توجه خاص به اسلام (در اجرا 3 واحد ارائه می‌شود)

20

پول بانکداری

3

48

48

-

اقتصاد کلان (2)

 

21

جغرافیای اقتصادی کشورهای اسلامی

2

32

32

-

 

بحث بازارهای مشترک اسلامی مورد توجه قرار گیرد

22

اقتصاد سنجی

3

48

48

-

آمار (2)

*

23

روش تحقیق و مأخذ شناسی در اقتصاد اسلامی

2

48

16

32

 

*

24

تاریخ عقائد اقتصادی

2

32

32

-

اقتصاد خرد و کلان (2)

در اجرا 3 واحد ارائه می‌شود

25

زبان تخصصی (1)

2

32

32

-

زبان انگلیسی عمومی

 

26

زبان تخصصی (2)

2

32

32

-

زبان تخصصی (1)

 

27

اقتصاد در قرآن

2

32

32

-

   

28

کامپیوتر و آشنایی با نرم افزار های کامپیوتری

2

32

32

-

ریاضیات (1)

 
 

جمع واحد

70

1136

1104

32

   
 

* اين دروس به ميزان چهار ساعت در هفته ارايه خواهد شد.

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات