مطالعات اجتماعي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

رشته ى كارشناسى معارف اسلامى با گرايش مطالعات اجتماعى؛ دوره اى است كه دانش پژوهان شركت كننده در آن پس از موفّقيت و گذراندن دروس حوزوى و معارف اسلامى، با دروس تخصّصى رشته ى جامعه شناسى آشنا شده و به اخذ مدرك كارشناسى معارف اسلامى با گرايش مطالعات اجتماعى نايل مى شوند.

اهداف

ـ آموزش دروس حوزوى (در سطح كارشناسى)؛

ـ تقويت مبانى دينى و معرفتى دانش پژوهان؛

ـ جهت دهى عرصه آموزشى طلاب به علوم جديد؛

ـ تربيت كارشناس علوم اجتماعى با تأكيد بر آموزه هاى دينى؛

ـ افزايش توان تبليغى و تربيتى دانش آموختگان؛

ـ زمينه سازى جهت ورود دانش آموختگان به دوره كارشناسى ارشد جامعه شناسى؛

ـ پرورش روحيه تحقيق و پژوهش در زمينه علوم اسلامى و اجتماعى.

اهميّت و ضرورت

القاى مباحث اساسى جامعه شناختى به دلايل متعددى اهميّت دارد، زيرا با آگاهى از اصول تفكر در اين رشته است كه مى توان نگاه عميق تر و تازه ترى به محيط اجتماعى داشت و حوادث و رخدادهاى اجتماعى را به صورت علمى تبيين و در نتيجه بر حلّ مسائل اجتماعى فائق آمد. به وسيله ى اين علم مى توان از تفاوت هاى فرهنگى جوامع آگاهى يافت و نيز با برنامه ريزى مناسب مى توان از طريق آگاهى فرهنگى بيشتر در ميان گروه هاى مختلف جامعه بر اوضاع زندگى انسان ها تأثير گذاشت؛ خصوصاً اگر اين دانش با تعهّد دينى و نيز آموزه هاى مكتبى همراه گردد، بالتبع كارآيى آن نيز مطمئن تر و تبيين هاى ارايه شده نيز واقع بينانه تر خواهد بود.

طول و شكل دوره

ـ طول دوره ى كارشناسى معارف اسلامى با گرايش مطالعات اجتماعى حدّاكثر 5 سال مى باشد.

ـ نظام درسى، واحدى است.

ـ هر واحد درسى نظرى برابر با 16 ساعت مى باشد كه در قالب يك نيم سال 16 هفته اى ارايه مى گردد.

ـ هر واحد درسى عملى حدّاقل برابر 32 ساعت مى باشد.

واحدهاى درسى

تعداد كل واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى معارف اسلامى با گرايش مطالعات اجتماعى 177 واحد مى باشد. بخش عمده ى واحدها، نظرى است و با تكيه بر پژوهش در ضمن آموزش ارايه مى گردد. واحدهاى اين دوره، تحت چهار عنوان كه عبارتند از: 1ـ دروس حوزوى 2ـ دروس عمومى (مشترك) 3ـ دروس پايه 4ـ دروس تخصّصى مطابق جدول زير طبقه بندى شده و ارايه مى شود.

محورهاى دروس

ردیف

محورهای درس ها

تعداد واحد

1

دروس حوزوى

42

2

دروس عمومى

21

3

دروس پـايه

44

4

دروس تخصّصى

70

جمع کل

177

 

نقش و توانايى

دانش آموختگان اين رشته با توانايى كه در مطالعات اجتماعى به دست مى آورند، مى توانند در تبليغات دينى خود راه هاى نفوذ بيشترى بر جامعه و مردم پيدا كنند و پاسدار اسلام ناب محمدى(صلى الله عليه وآله) و مروّج احكام آن باشند، علاوه بر اين قادر خواهند بود كه به مرحله كارشناسى ارشد جامعه شناسى صعود كرده و در كارهاى پژوهشى دست به قلم ببرند و با توجه به منابع اسلامى به تحليل و تبيين پديده هاى اجتماعى بپردازند و با استفاده از معلوماتى كه كسب مى كنند، مديريت بسيارى از شركت ها و مؤسسات اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى را به دست بگيرند و علاوه بر اشتغال خود، نقش مؤثّرى در نشر و اعتلاى فرهنگ اسلامى و مكتب اهل بيت(عليهم السلام)ايفا كنند.

عناوين درسي :‌

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

4

80

48

32

   

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف (2)

 

3

نحو (1)

3

48

48

-

صرف (2)

 

4

نحو (2)

5

96

64

32

صرف (2) و نحو (1)

 

5

نحو (3)

5

96

64

32

صرف (2) و نحو (2)

 

6

تجزیه وترکیب

2

64

-

64

نحو (3)

 

7

عقائد اسلامی(1) اندیشه اسلامی (1)

2

32

32

-

   

8

عقائد اسلامی(2) اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

عقائد(1) و اندیشه اسلامی (1)

 

9

منطق (1)

2

32

32

-

   

10

منطق (2)

2

32

32

-

   

11

فلسفه اسلامی (1)

2

32

32

-

منطق (1)

 

12

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (1)

 

13

تفسیر مقدماتی

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

14

آشنایی با نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

2

32

32

-

   

15

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

-

   

16

متن خوانی و درک متن

2

64

-

64

نحو (3) و تجزیه و ترکیب

 

جمع کل

42

800

544

256

   
 

ب) دروس عمومى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه اسلامی (1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

   

4

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)

 

5

ادبیات فارسی

3

48

48

-

   

6

تربیت بدنی

2

32

32

-

   

7

اخلاق اسلامی

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

3

48

48

-

   

جمع کل

21

336

336

     
 

تذكر: سرفصل هاى دروس عمومى همان سر فصل مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

 

ج) دروس پايه:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تفسیر موضوعی

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

2

تاریخ ادیان (1)

2

32

32

-

   

3

تاریخ عمومی ادیان (2)

2

32

32

-

تاریخ ادیان (1)

 

4

مبانی و اصول استنباط از قرآن وحدیث

2

32

32

-

   

5

انسان شناسی

2

32

32

-

   

6

فقه (1)

4

64

64

-

اصول فقه و آشنایی با دانش فقه

 

7

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1) اصول فقه

 

8

فقه (3)

4

64

64

-

فقه (2)

 

9

اصول فقه

5

80

80

-

   

10

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

-

   

11

عقائد اسلامی (4)

2

32

32

-

   

12

روش تدریس

1

16

16

-

   

13

مدیریت آموزشی و فرهنگی

2

32

32

-

   

14

مبانی جامعه شناسی

2

32

32

-

   

15

روان شناسی عمومی

2

32

32

-

   

16

ریاضیات مقدماتی

2

32

32

-

   

17

آمار توصیفی

2

32

32

-

   

18

کایات اقتصاد

2

32

32

-

ریاضیات مقدماتی

 

جمع کل

44

704

704

     
 

د) دروس تخصّصى رشته معارف اسلامى با گرايش مطالعات اجتماعى

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه الاجتماع (1)

2

32

32

-

ندارد

ولایت فقیه

2

فقه الاجتماع (2)

2

32

32

-

ندارد

خمس، زکات

3

فقه الاجتماع (3)

2

32

32

-

ندارد

جهاد و امر به معروف

4

کلام اسلامی

2

32

32

-

ندارد

 

5

مبانی جامعه شناسی (1)

2

32

32

-

ندارد

آشنایی با کلیات مفاهیم، روش و تئوری‌ها

6

مبانی جامعه شناسی (2)

2

32

32

-

مبانی جامعه شناسی (1)

 

7

مبانی جمعیت شناسی

2

32

32

-

آمار مقدماتی

آشنایی با کلیات

8

سنت‌های اجتماعی در روایات

2

32

32

-

ندارد

 

9

سنت‌های اجتماعی در قرآن

2

32

32

-

تفسیر موضوعی (1 و 2)

 

10

سیره اجتماعی پیامبر و ائمه (ع)

2

32

32

-

تاریخ اسلام

 

11

جامعه شناسی خانواده

2

32

32

-

مبانی جامعه شناسی (1 و 2)

با تکیه بر الگوی خانواده در اسلام و نقد نظریه‌های فمینیستی

12

نظریه های جامعه شناسی (1)

2

32

32

-

مبانی جامعه شناسی (2)

آشنایی با تئوری‌ها و مکاتب نظری جامعه شناسی

13

نظریه های جامعه شناسی (2)

2

32

32

-

ریاضیات پایه 2

 

14

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

2

32

32

-

ندارد

با توجه به اندیشه اجتماعی متفکرین مسلمان

15

روش تحقیق در علوم اجتماعی

4

96

32

64

روش تحقیق عمومی

آشنایی با شویه‌های تحقیق اجتماعی و روند عمیاتی کردن آن

16

مفاهیم اجتماعی در قرآن

2

32

32

-

مبانی جامعه شناسی (1)

 

17

مفاهیم اجتماعی در روایات

2

32

32

-

مبانی جمعخ شناسی (2)

 

18

آمار مقدماتی

2

32

32

-

ریاضیات پایه

آشنایی با مفاهیم اولیه علم آمار

19

آمار در علوم اجتماعی

2

32

32

-

آمار مقدماتی

آشنایی با اصول استنباط آماری

20

تغیرات اجتماعی

2

32

32

-

نظریه‌های جامعه شناسی (2)

 

21

روان شناسی اجتماعی

2

32

32

-

روان شناسی عمومی

آشنایی با کلیات

22

جامعه شناسی تبلیغ و ارتباطات

2

32

32

-

مبانی جامعه شناسی (1 و 2)

با تکیه بر ابزار‌ها، امکانات و محدویت‌های تبلیغ سنتی حوزه و آسیب شناسی آن

23

جامعه شناسی در کشورهای اسلامی

2

32

32

-

مبانی جامعه شناسی (2)

آشنایی با وضع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشوره‌های اسلامی

24

مبانی مردم شناسی

2

32

32

-

ندارد

آشنایی با کلیات

25

اخلاق اجتماعی در اسلام و مبانی آن

2

32

32

-

ندارد

آداب و معاشرت و ...

26

جامعه شناسی شهری و صنعتی

2

32

32

-

نظریه‌های جامعه شناسی (2)

تأثیر تکنولوژی بر جامعه با تأکید بر فضای شهری

27

مبانی انسان شناسی در اسلام

2

32

32

-

ندارد

 

28

زبان تخصصی (1)

2

32

32

-

زبان عمومی (4 واحد)

 

29

زبان تخصصی (2)

2

32

32

-

زبان تخصصی (1)

 

30

قشربندی اجتماعی

2

32

32

-

نظریه‌های جامعه شناسی (2)

قشربندی و نابرابری‌های اجتماعی و علل پیدایش آن

31

جامعه شناسی سیاسی

2

32

32

-

مبانی علم سیاست (2)

آشنایی با کلیات

32

جامعه شناسی انقلاب

2

32

32

-

جامعه شناسی سیاسی

شناخت تئوری‌های انقلاب با تأکید بر انقلاب اسلامی ایران

33

انحرافات و کجروی اجتماعی

2

32

32

-

مبانی جامعه شناسی و مبانی روان شناسی

بررسی نابهنجاری‌های اجتماعی و طرح نظریه‌های مرتبط با ٱن

34

مبانی جامعه شناسی اسلامی

2

32

32

-

مبانی جامعه شناسی (1)

 

جمع کل

70

1152

1088

64

   
 

 

 
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات