علوم سياسي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره ى معارف اسلامى و علوم سياسى، دوره اى است كه دانش پژوهان شركت كننده در آن پس از موفّقيت و گذراندن دروس مربوط، به اخذ مدرك كارشناسى معارف اسلامى و علوم سياسى نايل مى شوند.

اهداف

- تقويت مبانى دينى و معرفتى دانش پژوهان و آموزش دروس حوزوى (در سطح كارشناسى)؛

- جهت دهى آموزش طلاّب به علوم جديد و روزآمد ساختن اطلاعات و آگاهى هاى آنان؛

- تربيت محقق و كارشناس علوم سياسى با تأكيد بر آموزه ها و مبانى دينى؛

- افزايش توان تبليغى و تربيتى دانش آموختگان و تجهيز آنان به زبان روز؛

- زمينه سازى جهت ورود دانش آموختگان به دوره ى كارشناسى ارشد معارف اسلامى و علوم سياسى؛

- ايجاد زمينه هاى لازم جهت پرورش روحيّه ى نقّادى نسبت به مبانى و انديشه هاى سياسى غرب؛

- ايجاد زمينه هاى لازم جهت توليد نرم افزارها و معادلات اسلامى علوم سياسى.

طول و شكل دوره

ـ طول دوره ى كارشناسى معارف اسلامى و علوم سياسى حدّاكثر 5 سال مى باشد.

ـ نظام درسى، واحدى است.

ـ هر واحد درسى نظرى برابر با 16 ساعت مى باشد كه در قالب يك نيم سال 16 هفته اى ارايه مى گردد.

واحدهاى درسى

تعداد كل واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى معارف اسلامى و علوم سياسى 177 واحد مى باشد. بخش عمده ى واحدها، نظرى است و با تكيه بر پژوهش در ضمن آموزش ارايه مى گردد. واحدهاى اين دوره، تحت چهار عنوان كه عبارتند از:

الف) دروس حوزوى، ب) دروس عمومى، ج) دروس پايه، د) دروس تخصّصى

مطابق جدول زير طبقه بندى شده و ارايه مى شود.

محورهاي دروس

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس تخصّصى

42

2

دروس پايه

21

3

دروس عمومى

44

4

دروس حوزوى

70

جمع كل

177

 

نقش و توانايى

رشته ى مذكور مى تواند آگاهى هاى لازم را نسبت به اصول و مبانى علوم سياسى در اختيار دانش پژوهان غير ايرانى قرار دهد و زمينه هاى تعميق اين آگاهى را در پرتو معارف دينى براى آنان فراهم سازد.

فراگيران اين رشته با توانايى كه در مطالعات سياسى به دست مى آورند، مى توانند در تبليغات دينى خود براى نشر تفكّر سياسى اسلام موفق تر بوده و پاسدار اسلام ناب محمدى (صلى الله عليه وآله) و مروّج احكام آن باشند. علاوه بر آن قادر خواهند بود كه به مرحله ى كارشناسى ارشد علوم سياسى صعود كرده و در كارهاى پژوهشى پيشرو باشند و با توجّه به منابع اسلامى به تحليل و تبيين نظريه ى سياسى اسلام پرداخته و در سازمان هاى مختلف به فعاليت هاى علمى و سياسى دست يابند و نقش مؤثرّى در نشر و اعتلاى فرهنگ اسلامى و مكتب اهل بيت(عليهم السلام) ايفا كنند.

عناوين درسي :‌

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

4

80

48

32

   

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف (1)

 

3

نحو (1)

3

48

48

-

صرف (2)

 

4

نحو (2)

5

96

64

32

صرف (2) و نحو (1)

 

5

نحو (3)

5

96

64

32

صرف (2) و نحو (2)

 

6

تجزیه و ترکیب

2

64

-

64

نحو (3)

 

7

عقائد اسلامی (1)

2

32

32

-

   

8

عقائد اسلامی (2)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (1)

 

9

منطق (1)

2

32

32

-

   

10

منطق (2)

2

32

32

-

منطق (1)

 

11

فلسفه‌ی اسلامی (1)

2

32

32

-

   

12

فلسفه‌ی اسلامی (2)

2

32

32

-

فلسفه‌ی اسلامی (1)

 

13

تفسیر مقدماتی

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآنی

 

14

آشنایی با نهج البلاغه

2

32

32

-

   

15

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

-

   

16

متن خوانی و درک متن

2

64

-

64

نحو (3)و‌ تجزیه و ترکیب

 
 

جمع کل

42

800

544

256

   
 

ب) دروس عمومى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه اسلامی (1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدراسلام

2

32

32

-

   

4

اندیشه‌ سیاسی‌ امام (ره)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)

 

5

ادبیات فارسی

2

32

32

-

   

6

تربیت بدنی

2

32

32

-

   

7

اخلاق اسلامی

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

3

48

48

-

   
 

جمع کل

21

336

336

     
 

تذكر: سرفصل هاى دروس عمومى همان سر فصل مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

ج) دروس پايه:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تفسیر موضوعی

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

2

تاریخ عمومی ادیان (1)

2

32

32

-

   

3

تاریخ عمومی ادیان (2)

2

32

32

-

تاریخ عمومی ادیان (1)

 

4

مبانی و اصول استنباط از قرآن و حدیث

2

32

32

-

   

5

انسان شناسی

2

32

32

-

   

6

فقه (1)

4

64

64

-

اصول فقه و آشنایی با دانش فقه

 

7

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1) و اصول فقه

 

8

فقه (3)

4

64

64

-

فقه (2)

 

9

اصول فقه

5

80

80

-

منطق و نحو (3)

 

10

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (2)

 

11

عقائد اسلامی (4)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (3)

 

12

روش تدریس

1

16

16

-

گذراندن حداقل 3 ترم تحصیلی

 

13

مدیریت آموزشی و فرهنگی

2

32

32

-

   

14

مبانی جامعه شناسی

2

32

32

-

   

15

روان شناسی عمومی

2

32

32

-

   

16

ریاضیات مقدماتی

2

32

32

-

   

17

آمار توصیفی

2

32

32

-

   

18

کلیات اقتصاد

2

32

32

-

ریاضیات مقدماتی

 
 

جمع کل

44

704

704

-

   
 

د) دروس تخصّصى رشته معارف اسلامى و علوم سياسى

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

مبانی اندیسه‌ سیاسی در اسلام

2

32

32

-

   

2

مبانی علم سیاست

2

32

32

-

   

3

روش تحقیق (1)

2

48

16

32

   

4

روش تحقیق (2)

2

48

16

32

   

5

حقوق اساسی (کلیات)

2

32

32

-

   

6

مبانی علم حقوق

2

32

32

-

   

7

مبانی جامعه شناسی سیاسی

2

32

32

-

   

8

اصول روابط بین الملل

2

32

32

-

   

9

تاریخ روابط بین الملل

2

32

32

-

   

10

حقوق بین‌الملل اسلامی

2

32

32

-

   

11

حقوق بین الملل عمومی

2

32

32

-

   

12

ربان تخصصی (1)

2

32

32

-

   

13

زبان تخصصی (2)

2

32

32

-

   

14

تاریخ اندیشه‌ سیاسی امام درغرب (1)

2

32

32

-

   

15

تاریخ اندیشه سیاسی امام در عرب (2)

2

32

32

-

   

16

اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم

2

32

32

-

   

17

اندیشه‌های سایسی در اسلام و ایران

2

32

32

-

   

18

سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای

2

32

32

-

   

19

تئوری‌های انقلاب

2

32

32

-

   

20

سیاست‌های خارجی قدرت‌های بزرگ

2

32

32

-

   

21

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

2

32

32

-

   

22

دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام

2

32

32

-

   

23

سیاست و حکومت درقرآن

2

32

32

-

   

24

سیاست و حکومت در نهج‌ البلاغه

2

32

32

-

   

25

اسلام و جهانی سازی

2

32

32

-

   

26

نظام سیاسی و دولت درایران

3

48

48

-

   

27

جنبیش‌های اسلامی معاصر

2

32

32

-

   

28

تحولات سیاسی اجتماعی خاورمیانه

4

64

64

-

   

29

مسائل سیاسی اقتصادی کشور‌های جهان سوم

2

32

32

-

   

30

فقه سیاسی

3

48

48

-

   

31

نظام‌های سیاسی تطبیقی

2

32

32

-

   

32

جغرافیای سیاسی جهان اسلام

2

32

32

-

   

32

نوسازی و توسعه سیاسی در جهان اسلام

2

32

32

-

   
 

جمع کل

70

1152

1088

64

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات