علوم تربيتي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره ى كارشناسى معارف اسلامى و علوم تربيتى دوره اى است كه شركت كنندگان، علاوه بر فراگيرى دروس حوزوى و معارف اسلامى با دروس تخصّصى رشته‌ى علوم تربيتى و نيز مباحثى از تعليم و تربيت اسلامى آشنا مى شوند و به دانش پژوه پس از گذراندن واحدهاى مربوطه و موفّقيت در اين دوره، دانشنامه ى كارشناسى معارف اسلامى و علوم تربيتى، اعطا مى‌گردد.

اهداف:

ـ آشناسازى دانش پژوهان با انديشه هاى بنيادين اسلامى و تقويت مبانى دينى و معرفتى در سطح كارشناسى؛

ـ آشناسازى، با مباحث علوم تربيتى در سطح كارشناسى؛

ـ آشناسازى، با مباحث تعليم و تربيت اسلامى؛

ـ افزايش توانمندى طلاّب جهت ايفاى نقش تبليغى، فرهنگى و تربيتى؛

ـ زمينه سازى ورود دانش پژوهان به مقطع كارشناسى ارشد معارف اسلامى و علوم تربيتى.

اهمّيت و ضرورت:

جامعة‌المصطفي العالميّة كه عهده دار تعليم و تربيت طلاّب و دانش‌پژوهان غير ايرانى است رسالت عظيم و بين المللى در عرصه ى تعليم و تربيت اسلامى داشته و زمينه ى مناسبى براى ارايه‌ى ديدگاه‌هاى جديد و توسعه‌ى تعليم و تربيت اسلامى دارد، از اين روى تأسيس رشته اى تحت عنوان معارف اسلامى و علوم تربيتى در اين جامعه ضرورتى انكارناپذير دارد تا دانش آموختگان آن در پرتو آشنايى با معارف بنيادين اسلامى و تقويت مبانى دينى خود از يك سو و آشنايى با دانش هاى تربيتى از سوى ديگر، آمادگى لازم براى ايفاى رسالت سترگ خود، به نحو مطلوب پيدا نموده و در جهت تبيين و توسعه ى تعليم و تربيت اسلامى و به كارگيرى داده هاى علوم تربيتى در عرصه ى تعليم و تربيت اسلامى و تبليغ و معارف اسلامى گام هاى اساسى بردارند.

طول دوره و شكل نظام آموزشى:

طول دوره ى كارشناسى معارف اسلامى و علوم تربيتى، حدّاكثر 5 سال است. نظام آموزشى، تلفيقى از نظام حوزه و دانشگاه با تأكيد بر سنّت هاى حسنه‌ى حوزه از قبيل پيش مطالعه، مباحثه و استفاده از تجربيات دانشگاه ها در زمينه ى استفاده از فنون نوين آموزشى و پژوهشى مى باشد. نظام درسى واحدى بوده و هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسى عملى 32 ساعت است كه در قالب يك نيم سال 16 هفته اى ارايه مى گردد.

واحدهاي درسي:

تعداد كل واحدهاي درسي دوره ي كارشناسي معارف اسلامي و علوم تربيتي 177 واحد مي باشد. بخش عمده ي واحدها، نظري است و با تكيه بر پژوهش در ضمن آموزش ارايه مي گردد. واحدهاي اين دوره، تحت چهار عنوان كه عبارتند از:

1. دروس حوزوي 2. دروس عمومي (مشترك) 3. دروس پايه 4. دروس تخصّصي

محورهاي دروس :

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی

42

2

دروس عمومی

21

3

دروس پایه

44

4

دروس تخصصی

70

جمع كل

177

 

نقش و توانايي:

علوم تربيتي به عنوان دانش هاي كاربردي و مورد نياز در زندگي، عرصه اي مناسب و در عين حال مهم براي بيان ديدگاه هاي اسلامي است. چرا كه آشنايي با اين دانش ها و استفاده از داده هاي آن ها در حيطه ي تعليم و تربيت اسلامي زمينه ساز موفقيت دانش پژوهان و مربّيان مسلمان در عرصه ي تعليم و تربيت اسلامي خواهد بود.

دانش آموختگان اين رشته ضمن كسب آمادگي براي ورود به دوره هاي بالاتر قادر خواهند بود در عرصه هاي مختلف از جمله تبليغ معارف اسلامي و آموزه هاي تربيتي، ايفاي نقش معلّمي در آموزش و پرورش كشورهاي متبوع، تدريس معارف اسلامي با استفاده از داده هاي علوم تربيتي و مطالعات و پژوهش هاي مقدّماتي در عرصه ي تعليم و تربيت اسلامي به فعاليت بپردازند.

عناوين درسي :‌

الف) دروس حوزوي:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

2

32

32

32

   

2

فقه (2)

2

32

32

32

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

32

فقه (2)

 

4

صرف (1)

2

80

80

32

   

5

صرف (2)

4

64

64

48

صرف(1)

 

6

نحو (1)

3

48

48

32

صرف (2)

 

7

نحو (2)

3

96

96

48

صرف (2) و نحو (1)

 

8

نحو (3)

5

96

96

64

صرف (2) و نحو (2)

 

9

تجزیه و ترکیب

5

64

64

64

نحو (3)

 

10

عقائد اسلام یاندیشه (1)

2

32

32

-

   

11

عقائد اسلامیاندیشه (2)

2

32

32

32

عقاید اسلامی(1)

 

12

منطق (1)

2

32

32

32

   

13

منطق (2)

2

32

32

32

منطق (1)

 

14

فلسفه‌ی اسلامی(1)

2

32

32

32

   

15

فلسفه اسلامی(2)

2

32

32

32

فلسفه(1)

 

16

تفسیر مقدماتی

2

32

32

32

آشنایی باعلوم قرآن

 

17

آشنایی با نهج البلاغه و صحیفه

2

32

32

32

   

18

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

32

   

19

متن خوانی و درک متن

2

64

-

64

نحو(3)و تجزیه و ترکیب

 

جمع کل

48

896

640

256

   
 

ب) دروس عمومي:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه اسلامی (1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدراسلام

2

32

32

-

   

4

اشنایی با اندیشه سیاسی اجتماعی امام (ره)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)

 

5

ادبیات فارسی

2

32

32

-

   

6

تربیت بدنی

3

48

48

-

   

7

اخلاق و تربیت اسلامی

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

2

48

48

-

   

جمع کل

20

336

336

     
 

تذكر: سرفصل‌هاي دروس عمومي همان سر فصل مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

 

ج) دروس پايه:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تفسیر موضوعی

2

32

32

 

تفسیر مقدماتی

 

2

تاریخ عمومی ادیان (1)

2

32

32

     

3

تاریخ عمومی ادیان (2)

2

32

32

 

تاریخ عمومی ادیان (1)

 

4

مبانی و اصول استنباط از قرآن و حدیث

2

32

32

     

5

انسان شناسی

2

32

32

     

6

فقه (1)

4

64

64

 

اصول فقه و آشنایی و با دانش فقه

 

7

فقه (2)

4

64

64

 

فقه (1) و اصول فقه

 

8

فقه (3)

4

64

64

 

فقه (2)

 

9

اصول فقه

5

80

80

 

منطق و نحو (3)

 

10

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

 

عقاید اسلامی (2)

 

11

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

 

عقاید اسلامی (3)

 

12

روش تدریس

1

16

16

     

13

مدیریت آموزشی و فرهنگی

2

32

32

     

14

مبانی‌جامعه شناسی

2

32

32

     

15

روان‌شناسی عمومی

2

32

32

     

16

رباضیات مقدماتی

2

32

32

     

17

آمار توصیفی

2

32

32

     

18

کلیات اقتصاد

2

32

32

 

ریاضیات مقدماتی

 

جمع کل

44

704

704

     
 

 

د) دروس تخصّصي رشته معارف اسلامي و علوم تربيتي:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تعلیم و تربیت، قلمرو و شاخه‌های آن

2

32

32

-

ندارد

 

2

روان شناسی تحّولی

3

48

48

-

روان شناسی تحّولی

 

3

روان شناسی تربیتی

2

32

32

-

روان شناسی تربیتی

 

4

روان شناسی اجتماعی

2

32

32

-

روان شناسی اجتماعی

 

5

روان شناسی شخصیت

2

32

32

-

روان شناسی شخصیت

 

6

روان شناسی تبلیغ

2

32

32

-

روان شناسی تبلیغ

 

7

روان شناسی ارتباطات

2

32

32

-

روان شناسی ارتباطات

 

8

اصول مدیریت آموزشی

2

32

32

-

اصول مدیریت آموزشی

 

9

برنامه ریزی آموزشی و درسی

2

32

32

-

برنامه ریزی آموزشی و درسی

 

10

زبان تخصصی (انگلیسی)

2

32

32

-

زبان تخصصی (انگلیسی)

 

11

زبان تخصصی (عربی)

2

32

32

-

زبان تخصصی (عربی)

 

12

اصول و تعلیم و تربیت در اسلام

3

48

48

-

اصول و تعلیم و تربیت در اسلام

 

13

روش‌ها و فنون تدریس

2

32

32

-

روش‌ها و فنون تدریس

 

14

سنجش‌و اندازه گیری در علوم تربیتی

2

32

32

-

سنجش‌ و اندازه گیری در علوم تربیتی

 

15

روش‌های تحقیق در علوم تربیتی

2

48

16

32

روش‌های تحقیق در علوم تربیتی

 

16

روش‌های آماری در علوم تربیتی

2

32

32

-

روش‌های آماری در علوم تربیتی

 

17

آموزش و پرورش تطبیقی

3

48

48

-

آموزش و پرورش تطبیقی

 

18

تکنولوژی نوین در آموزش

2

32

32

-

تکنولوژی نوین در آموزش

 

19

جامعه شناسی تعلیم و تربیت

2

32

32

-

جامعه شناسی تعلیم و تربیت

 

20

مسائل جوانان و نوجوانان

2

32

32

-

مسائل جوانان و نوجوانان

 

21

مشاوره راهنمایی

3

48

48

-

مشاوره راهنمایی

 

22

آسیب شناسی اجتماعی

2

32

32

-

آسیب شناسی اجتماعی

 

23

تعلیم و تربیت اسلامی (1)

2

32

32

-

تعلیم و تربیت اسلامی (1)

 

24

تعلیم وتربیت اسلامی (2)

2

32

32

-

تعلیم وتربیت اسلامی (2)

 

25

تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام

2

32

32

-

تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام

 

26

تربیت اخلاقی

2

32

32

-

تربیت اخلاقی

 

27

مبانی و نظریه‌های تربیتی متفکران مسلمان

2

32

32

-

مبانی و نظریه‌های تربیتی متفکران مسلمان

 

28

سیره تربیتی پیامبر و اهلبیت

2

32

32

-

سیره تربیتی پیامبر و اهلبیت

 

29

روش‌های تربیتی انبیاء‌ در قرآن

2

32

32

-

روش‌های تربیتی انبیاء‌ در قرآن

 

30

روانشناسی خانواده در اسلام

2

32

32

-

روانشناسی خانواده در اسلام

 

31

احکام فقهی کودک و نوجوان و تحلیل تربیت آن (1)

2

32

32

-

احکام فقهی کودک و نوجوان و تحلیل تربیت آن (1)

 

32

احکام فقهی کودک و نوجوان و تحلیل تربیت آن (2)

2

32

32

-

احکام فقهی کودک و نوجوان و تحلیل تربیت آن (2)

 

33

سمینار تربیتی

2

32

32

-

در ترم آخر ارایه گردد

 

جمع کل

70

1136

1104

32

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات