روان شناسي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره ى كارشناسى معارف اسلامى و روان شناسى عبارت است از دوره اى تحصيلى كه طى آن دانش پژوهان،ضمن فراگيرى علوم حوزوى و معارف اسلامى، با دروس تخصّصى رشته ى روان شناسى آشنا مى شوند و در پايان به كسانى كه با موفّقيت دروس اين دوره را به اتمام رسانند، دانشنامه ى معارف اسلامى و روان شناسى اعطا مى گردد.

اهداف

ـ آشنا نمودن فراگيران با دروس حوزوى

ـ آشنا نمودن فراگيران با انديشه هاى بنيادين اسلام

ـ آشنا ساختن با مباحث تخصّصى روان شناسى در سطح كارشناسى

ـ تربيت كارشناس روان شناسى با تكيه بر آموزه هاى اسلام

ـ افزايش توانمندى هاى تعليمى و ارشادى طلاب به منظور تعيين و تبليغ دين اسلام و دفاع از آموزه هاى دينى در قلمرو مباحث روان شناختى و تربيتى

ـ ارتقاى توان تحقيقى فراگيران و محقّقان در مباحث تخصّصى روان شناسى با تكيه بر منابع اسلام

ـ تربيت طلّاب مستعد جهت ورود به مقطع كارشناسى ارشد روان شناسى

طول دوره و برنامه ى آموزشى

ـ طول دوره ى كارشناسى معارف اسلامى و روان شناسى حدّاكثر 5 سال مى باشد.

ـ نظام درسى، واحدى است.

ـ هر واحد درسى نظرى برابر با 16 ساعت مى باشد كه در قالب يك نيم سال 16 هفته اى ارايه مى گردد.

ـ هر واحد درسى عملى حدّاقل برابر 32 ساعت مى باشد كه در قالب يك نيم سال 16 هفته اى ارايه مى گردد.

ـ برنامه آموزشى دوره ى تلفيقى است. يعنى با بهره از سنّت هاى آموزشى حوزوى از قبيل پيش مطالعه، مطالعه، مباحثه و كارورزى علمى و استفاده از تجربه ى آموزشى دانشگاه و فنون نوين و تكنولوژى آموزشى و پژوهشى روز ارايه مى گردد.

واحدهاى درسى

تعداد كل واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى معارف اسلامى و روان شناسى 183 واحد مى باشد. بخش عمده ى واحدها، نظرى است و با تكيه بر پژوهش در ضمن آموزش ارايه مى گردد. واحدهاى اين دوره، تحت چهار عنوان 1. دروس حوزوى 2. دروس عمومى (مشترك) 3. دروس پايه 4. دروس تخصّصى مطابق جدول زير طبقه بندى شده و ارايه مى شود.

محورهاي درسي :‌

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی

48

2

دروس عمومی

21

3

دروس پایه

44

4

دروس تخصصی

70

جمع كل

183

 

توانايى و نقش

دانش آموختگان در اين رشته با توانايى شناختى به دست آورده و سرمايه ى علمى اندوخته، مى توانند به عنوان مبلّغان آگاه و كارشناسان ربّانى در عرصه ى تعليم و تبليغ دين حنيف اسلام به شكلى مطلوب و ايده آل انجام وظيفه كنند و پاسدار حريم اسلام ناب محمدى (صلى الله عليه وآله) باشند و در ديگر مراكز علمى و فرهنگى جهان مروّج و مدافع اسلام باشند. هم چنين با كسب توانايى هاى لازم در طى دوره ى كارشناسى و كسب دانش لازم قادر به ادامه ى تحصيل و تحقيق در مقاطع عالى تر تحصيلى و پژوهشى مى شوند و نقشى مؤثّر در نشر و اعتلاى فرهنگ اسلام ناب و شناساندن آن به جويندگان حقيقت و پويندگان ره ولايت خواهند داشت.

اهميت و ضرورت

آن گاه كه در پهنه ى جهالت فراگير و ظلمت عالم سوز، پيام آور اسلام ناب حضرت محمد (ص) دريچه اى بديع از مبانى و احكام و معارف الهى را به مثابه ى علم زندگى فردى و اجتماعى و دانش انسان پرورى و درس نامه ى عبادت و بندگى به روى جهانيان و جويندگان حقيقت ناب گشودند و جمله ى آدميان را در دعوتى فراگير به جرعه نوشى زجام معرفت و هدايت آسمانى فراخواندند، اين ضياف علمى و معنوى را به وارثان امين و دنيا گريز امت خويش در حوزه هاى علمى دينى (حوزه هاى علميّه) سپردند، تا با تدبيرى مدبّرانه و دانشى پرفروغ و اندوخته ى علمى و معنوى غنى از معارف اسلام بالند، عرصه اى نورانى از حكمت الهى و برنامه زندگى الهى را فرا روى انسان هاى تشنه حقيقت و جوياى هدايت بگشايند. اين هدف مهم و رسالت الهى جز با تلاش علمى و پشتكار دقيق ممكن نمى شود. گوشه اى از اين رسالت آسمانى همان چيزى است كه امروز با تشكيل رشته روان شناسى در پى تحقق آن هستيم تا با تربيت كارشناسان آگاه به معارف دين و رموز ناگشوده معرفت، گامى بلند در راستاى انجام وظيفه اى كه از جانب انبيا و ائمه (عليهم السلام) بر دوش دانشمندان علوم دينى گذاشته، شده برداريم، پر واضح است كه انجام آن رسالت و تحقق آن برنامه هر دو ضرورت بى ترديد عقلى و نقلى دارند و نمى توان در آن درنگ نمود.

عناوين درسي :‌

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

2

32

32

32

   

2

فقه (2)

2

32

32

32

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

32

فقه (2)

 

4

صرف (1)

2

80

80

32

   

5

صرف (2)

4

64

64

48

صرف (1)

 

6

نحو (1)

3

48

48

32

صرف(2)

 

7

نحو (2)

3

96

96

48

صرف (2) و نحو (1)

 

8

نحو (3)

5

96

96

64

صرف (2) و نحو(2)

 

9

تجزیه و ترکیب

5

64

64

64

نحو(3)

 

10

عقائد اسلام یا اندیشه (1)

2

32

32

-

   

11

عقائد اسلام یا اندیشه (2)

2

32

32

32

عقاید اسلامی(1)

 

12

منطق (1)

2

32

32

32

   

13

منطق (2)

2

32

32

32

منطق (1)

 

14

فلسفه‌ی اسلامی(1)

2

32

32

32

   

15

فلسفه اسلامی(2)

2

32

32

32

فلسفه(1)

 

16

تفسیر مقدماتی

2

32

32

32

آشنایی باعلوم قرآن

 

17

آشنایی با نهج البلاغه و صحیفه

2

32

32

32

   

18

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

32

   

19

متن خوانی و درک متن

2

64

-

64

نحو (3) و تجزیه و ترکیب

 
 

جمع کل

48

896

640

256

   
 

ب) دروس عمومى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه اسلامی (1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

   

4

اشنایی با اندیشه سیاسی اجتماعی امام ()

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)

 

5

ادبیات فارسی

2

32

32

-

   

6

تربیت بدنی

3

48

48

-

   

7

اخلاق و تربیت اسلامی

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

2

48

48

-

   
 

جمع کل

20

336

336

     
 

تذكر: سرفصلهاى دروس عمومى همان سر فصل مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

ج) دروس پايه:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تفسیر موضوعی

2

32

32

 

تفسیر مقدماتی

 

2

تاریخ عمومی ادیان (1)

2

32

32

     

3

تاریخ عمومی ادیان (2)

2

32

32

 

تاریخ عمومی ادیان (1)

 

4

مبانی و اصول استنباط از قرآن و حدیث

2

32

32

     

5

انسان شناسی

2

32

32

     

6

فقه (1)

4

64

64

 

اصول فقه و آشنایی و با دانش فقه

 

7

فقه (2)

4

64

64

 

فقه (1) و اصول فقه

 

8

فقه (3)

4

64

64

 

فقه (2)

 

9

اصول فقه

5

80

80

 

منطق و نحو (3)

 

10

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

 

عقاید اسلامی (2)

 

11

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

 

عقاید اسلامی (3)

 

12

روش تدریس

1

16

16

     

13

مدیریت آموزشی و فرهنگی

2

32

32

     

14

مبانی‌جامعه شناسی

2

32

32

     

15

روان‌شناسی عمومی

2

32

32

     

16

رباضیات مقدماتی

2

32

32

     

17

آمار توصیفی

2

32

32

     

18

کلیات اقتصاد

2

32

32

 

ریاضیات مقدماتی

 
 

جمع کل

44

704

704

     
 

د) دروس تخصّصى رشته معارف اسلامى و روان شناسى

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

روان شناسی عمومی

2

32

32

-

   

2

روان سنجی

2

32

32

-

   

3

آمار استنباطی

2

48

16

32

   

4

فیزیولوژی عمومی (اعصاب‌ و غدد)

2

32

32

-

   

5

روان شناسی و احساس ادارک

2

32

32

-

   

6

روان‌شناسی فیزیولوژی

2

32

32

-

   

7

روان شناسی تجربی

2

48

16

32

   

8

روان‌شناسی رشد (1)

2

32

32

-

   

9

روان شناسی رشد (2)

2

32

32

-

   

10

روان شناسی رشد (3)

2

32

32

-

   

11

انگیزه و هیجان

2

32

32

-

   

12

روان‌شناسی‌ یادگیری

2

32

32

-

   

13

روان شناسی تربیتی

2

32

32

-

   

14

روان شناسی استثنایی

2

32

32

-

   

15

بهداشت روانی

2

32

32

-

   

16

روان شناسی اجتماعی

2

32

32

-

   

17

روان شناسی شخصیت

2

32

32

-

   

18

تاریخچه و مکاتب

2

32

32

-

   

19

تاریخچه مکاتب

2

32

32

-

   

20

علم‌النفس از دیدگاه (1)

2

32

32

-

   

21

علم النفس‌از دیدگاه (2)

2

32

32

-

   

22

آسیب‌شناسی روانی

2

32

32

-

   

23

روان‌شناسی بالینی

2

32

32

-

   

24

متون روان‌شناسی

2

32

32

-

   

25

روش تحقیق در روان‌شناسی

3

64

32

32

   

26

آشنایی با‌مشاوره و راهنمایی و اصول و فنون آن

2

32

32

-

   

27

آزمون روان‌های روانی

2

48

16

32

   

28

روش‌های تغییر رفتار

2

32

32

-

   

29

روان ‌شناسی‌ از دیدگاه اسلام

2

32

32

-

   

30

روان شناسی تبلیغ

3

48

48

-

   

31

روان‌ شناسی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

2

32

32

-

   

32

مفاهیم و روان شناسی در قرآن و روایات

2

32

32

-

   

33

روان شناسی شناختی

2

32

32

-

   

34

روان شناسی در اینترنت

2

32

32

-

   
 

جمع کل

70

1184

1056

128

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات