علوم و فنون قرائات
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره ى كارشناسى ارشد علوم و فنون قرائات دوره ى تخصّصى اين رشته مى باشد كه طلبه به طور عميق دروس آن را مى شناسد و در پايان موفّق به اخذ مدرك كارشناسى ارشد مى شود.

اهداف كلى دوره:

ـ تربيت مدرّس براى مقطع كارشناسى حوزه ها و دانشگاه هاى خارج از كشور در زمينه ى علوم و فنون قرائات؛

ـ تربيت پژوهشگر در رشته ى مربوط؛

ـ تربيت نيروهاى توانمند در زمينه ى علوم و فنون قرائات؛

ـ تربيت طلاّب مستعد براى ورود به دوره ى دكتراى رشته ى مربوط.

اهداف و سياست هاى آموزشى:

ـ شكوفا شدن روح تحقيق در طلبه با اختصاص 30% از زمان واحدها به كار تحقيقى در گرايش مربوط؛

ـ پرهيز از انبوه خوانى در كلاس ها؛

ـ ايجاد توانايى تأليف، تدريس و ترجمه در رشته ى مربوط؛

ـ ايجاد توانايى استفاده از متون تخصّصى رشته ى علوم و فنون قرائات به زبان عربى و انگليسى (يا يك زبان خارجى معتبر)؛

ـ نهادينه كردن اخلاق و معنويات در طلاّب؛

ـ شناخت عميق، تحليلى و تطبيقى متون علوم و فنون قرائات؛

ـ شناخت استدلالى علوم و فنون قرائات؛

ـ ايجاد توانايى تبليغ معارف قرآن و سنّت با استفاده از منابع علمى مربوط؛

ـ ايجاد آمادگى و اشتياق براى ورود به مقطع دكترى؛

ـ شناخت نيمه استدلالى فقه و اصول در حدّ لزوم؛

ـ آشنايى با ديدگاه هاى مستشرقان درباره ى علوم و فنون قرائات و نقد و بررسى آن ها؛

ـ توانايى استفاده از تفسير قرآن در حدّ متوسط با توجّه به اصول و مبانى مربوط؛

ـ شناخت اجمالى معارف قرآن و اهل بيت(عليهم السلام) و توانايى استخراج موضوعى آن ها

ـ ابتناى نظام آموزشى بر مشاركت دانش پژوه در درس.

طول و شكل دوره:

ـ تعداد واحدهاى دروس تخصّصى اين دوره با احتساب پايان نامه 32 واحد است كه 32 واحد دروس جبرانى (دروس حوزوى و نيازهاى خاص) به آن اضافه مى شود كه در طول حدّاكثر پنج نيم سال تحصيلى ارايه مى گردد. (در هر نيم سال حداكثر 14 واحد ارايه مى شود)؛

ـ هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسى عملى 32 ساعت است؛

تعداد و نوع واحدهاى درسى

 

ردیف

محورهای درس ها

تعداد واحد

1

دروس جبرانى

32

2

دروس تخصّصى

28

3

پايان نامه

4

جمع کل

64

 

اهمّيت و ضرورت:

از آنجا كه قرآن كريم منبع اصلى دين اسلام و تأمين كننده ى نيازهاى دينى مسلمانان است و شناخت آن ها براى پژوهش و تدريس آموزه هاى اسلامى ضرورى مى باشد، لازم است رشته ى علوم و فنون قرائات به صورت مستقل برگزار شود تا نياز جهان اسلام به مدرّس و پژوهشگر تأمين شود.

نقش و توانايى:

دانش آموختگان اين رشته با تحصيل و تحقيق در آن مى توانند، پژوهشگر و مدرّس علوم و فنون قرائات شوند و نقش مؤثّرى در اعتلاى فرهنگ اصيل اسلامى و شناساندن آن به مردم جهان ايفا كنند و باكسب معلومات نسبى در دكتراى آن رشته، ادامه ى تحصيل دهند و به اهداف برنامه ريزى تعميق بخشند.

الف) دروس جبرانى:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

آموزش شیوه های داوری و ارزیابی قرائات

2

48

16

32

آموزش شیوه های داوری

 

2

تجوید عالی (2)

2

48

16

32

تجوید عالی (1)

 

3

تفسیر موضوعی (1)

2

32

32

-

 

مباحث اجتماعی و سیاسی و سنت های اجتماعی قرآن

4

تفسیر موضوعی (2)

2

32

32

-

تفسیر موضوعی (1)

سیره عملی وتبلیقی پیامبران *

5

تفسیر تطبیقی

2

32

32

-

تفسیر موضوعی (2)

 

6

اعجاز بیانی قرآن

2

32

32

-

   

7

روش های حفظ قرآن

1

16

16

-

 

*

8

حفظ قرآن

5

160

-

160

 

*

9

فقه الحدیث

2

32

32

-

 

*

10

فنون ادبی هنری قرآن

2

32

32

-

 

*

11

فقه (1)

3

48

48

-

   

12

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

13

فقه (3)

2

32

32

-

فقه(2)

 

14

اصول فقه

3

48

48

-

   

15

فلسفه اسلامی (1)

2

32

32

-

 

*

16

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

 

* فلسفه اسلامی(1)

17

ادبیات عرب (1)

2

62

-

64

 

*

18

ادبیات عرب (2)

2

64

-

64

ادبیات عرب (1)

*

19

روان شناسی

1

16

16

-

 

*

20

جامعه شناسی

1

16

16

-

 

*

21

جغرافیای جهان اسلام

2

32

32

-

 

*

22

تاریخ اسلام

2

32

32

-

 

*

23

نقد تفکر اجتماعی غرب

2

32

32

-

 

*

24

مدیریت آموزشی و فرهنگی

1

16

16

-

 

*

25

شیوه های تبلیغ در جهان معاصر اسلام

1

16

16

-

   

26

علوم سیاسی

2

32

32

-

   

27

تعلیم و تربیت اسلامی

2

32

32

-

   

28

روش تحقیق

2

48

16

32

 

*

29

کلام تطبیقی(1)

2

32

32

-

 

*

30

کلام تطبیقی (2)

2

32

32

-

کلام تطبیقی(1)

*

31

نیاز های منطقه ای

2

32

32

-

 

*

جمع کل

 62

1182

800

384

   
 

تذكر:

ـ گروه هاى آموزشى مى توانند در صورت ضرورت، دروسى را براى طلاّب خاصى الزامى نمايند؛

ـ گروه هاى آموزشى مى توانند تا سقف 6 واحد دروس پيشنياز زبان پيش بينى و اجرا نمايند؛

ـ عناوينى كه با ستاره مشخص شده براى طلاّب اختيارى است كه بايد 12 واحد از آن ها را انتخاب و بگذرانند

 

ب) دروس تخصصى

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

آداب و احکام تلاوت

2

32

32

-

   

2

تاریخ کتابت و رسم و ضبط قرآن

2

32

32

-

   

3

تجوید عالی (1)

2

48

16

32

 

تاکید برتوصیه مستمر به فوق برنامه

4

آوا شناسی

2

32

32

-

   

5

مبانی وقف و ابتداء

2

32

32

-

تجوید عالی (1،2)

 

6

تحلیل وقف و ابتداء

1

32

-

32

مبانی وقف و ابتدا

تمرین عملی

7

صوت و لحن (1)

2

32

32

-

تجوید عالی(1)

سبک شناسی و ردیف شناسی قرائات

8

صوت و لحن (2)

2

32

32

-

صوت ولحن (1)

آشنایی با مقامات و نغمات قرائت آهنگین و تحلیل قرآن

9

کارگاه تدریس

1

32

-

32

   

10

کارگاه قرائت قرآن

4

128

-

128

تجوید (1،2) صوت (1،2)

با تحلیل قاریان مشهور

11

کار گروهی قرآن

1

32

-

32

تجوید عالی (1،2)

تواشیح وابتهال

12

آموزش شیوه های داوری و ارزیابی قرائات (1)

2

48

16

32

تجوید (1،2) صوت (1،2)

 

13

تاریخ قرائات

1

16

16

-

تجوید عالی (1،2)

 

14

آشنایی با اصول قرائات

2

32

32

-

تجوید عالی (1،2)

 

15

زبان تخصصی(1)

1

16

16

-

   

16

زبان تخصصی (2)

1

32

-

32

زبان تخصصی (1)

 

17

پایان نامه

4

128

-

128

   

جمع کل

32

768

256

512

   
 

تذكرات:

ـ طلاّب اين دوره كار مستمر عملى در مورد قرائت بصورت فوق برنامه خواهند داشت.

ـ طلاّب ورودى اين گرايش از بين كسانى انتخاب شوند كه:

ـ استعداد هنرى قرائت را داشته باشند؛

ـ از نظر قرائت معمولى قرآن كمبودى نداشته باشند.؛

ـ حافظان قرآن در اولويت هستند.

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات