فقه عبادي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره كارشناسي ارشد فقه عبادي عبارت است از مرحله‏ اي كه فراگيران با دروس مشترك و تخصصي فقه عبادي به طور عميق آشنا شده و پس از گذراندن واحدهاي مربوط، به اخذ مدرك كارشناسي ارشد در آن رشته موفق مي‏شوند.

اهداف كلي دوره:

ـ تربيت متخصص در فقه عبادي؛

ـ تربيت مدّرس؛

ـ تربيت پژوهشگر در رشته فقه عبادي؛

ـ تربيت مبلّغ؛

تذکر: مبلّغ به مفهوم ابلاغ كننده پيام دين است.

ـ پاسخگويي به شبهات روز حول مسائل عبادي اسلام؛

ـ تربيت افراد مستعد براي ورود به دوره دكتري.

اهداف و سياست‏هاي آموزشي:

ـ گسترش دامنه مباحث استدلالي فقه به موضوعات متنوع و جديد عبادي؛

ـ تعميق مباحث فقه عبادي؛

ـ زمينه‏سازي براي تربيت متخصصان (محقق و مدرس) در مباحث فقه عبادي؛

ـ ايجاد توانايي در فراگيران براي رفع شبهاتي كه امروزه حول احكام عبادي اسلام مطرح است؛

ـ شكوفايي روح تحقيق در فراگیران (با اختصاص 30% از زمان واحدها به كار تحقيقي)؛

ـ شناخت تحليلي مطالب رشته فقه عبادي؛

ـ ايجاد توانايي تأليف، تدريس و ترجمه ؛

ـ ايجاد توانايي استفاده از متون تخصصي؛

ـ نهادينه كردن اخلاق و معنويات؛

ـ توجه به نيازهاي منطقه‏اي.

پذيرش:دانش ‏آموختگان اين دوره از بين فارغ‏التحصيلان دوره كارشناسي فقه و اصول انتخاب مي‏شوند.

تبصره: در صورتيكه فراگيران رشته‏هاي ديگر بخواهند در كارشناسي ارشد فقه عبادي شركت كنند علاوه بر موفقيت در آزمون ، بايد پيش نيازهاي لازم را بگذرانند.

طول دوره و شكل آن:

- دوره كارشناسي ارشد فقه عبادي 100 واحد است كه حداكثر در مدت 10 نيم سال (ترم) ارايه مي‏شود.

- هر واحد نظري 16 ساعت و هر واحد عملي 32 ساعت است.

- زمان تدريس هر واحد در يك نيمسال تحصيلي 16 هفته است.

محورهاي دروس:

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوي

58

2

دروس پيش‌نياز

10

3

دروس تخصصي الزامي

22

4

دروس تخصصي اختياري

6

5

پايان‌نامه

4

جمع كل

100

 

اهميت و ضرورت:

گسترش روز افزون مسائل فردي و اجتماعي و ضرورت پاسخگويي حوزه‏ ها و عالمان دين به اين مسائل اقتضامي‏كند كه علم فقه در عين رعايت روش عميق اجتهادي، متناسب با گسترش مسائل توسعه يابد. اين امر جز با تخصصي شدن دانش فقه ميسر نيست، كه يكي از آن عرصه‏ هاي مهم پيش پاي دانش فقه، احكام عبادي است.

بر اين اساس جامعه المصطفي (ص) العالميه ، پيرو رسالت خود، اقدام به برگزاري دوره تخصصي با گرايش فقه عبادي مي‏ نمايد، اميد است با فراهم آوردن مقدمات لازم، همانند گذشتگان عرصه فقه و فقاهت، تأمين كننده نيازهاي فقهي در زمينه فقه عبادي باشد.

نقش و توانايی:

فارغ‏ التحصيلان اين رشته از آن‌جا كه با فقه به صورت گسترده و عميق آشنا مي‌گردند مي‌توانند شبهاتي را كه امروزه حول احكام عبادي اسلام مطرح است پاسخگو باشند و به تحلیل و بررسی و نقد احكام عبادي اديان و مذاهب ديگر موجود جهان بپردازند.

الف: دروس حوزوي

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

5

80

80

-

 

اکتساب به اعیان نجسی

2

فقه (2)

5

80

80

-

فقه (1)

اکتساب با اعمالی که فی نفسه محرمند

3

فقه (3)

5

80

80

-

فقه (2)

حقیقت بیع

4

فقه (4)

5

80

80

-

فقه (3)

شروط متعاقدین

5

فقه (5)

5

80

80

-

فقه (4)

خیارات

6

اصول (1)

5

80

80

-

 

در سطح حلقه ثالثه يا كفايه

7

اصول (2)

5

80

80

-

اصول (1)

در سطح حلقه ثالثه يا كفايه

8

اصول (3)

5

80

80

-

اصول (2)

در سطح حلقه ثالثه يا كفايه

9

اصول (4)

5

80

80

-

اصول (3)

در سطح حلقه ثالثه يا كفايه

10

اصول مقارن

3

48

48

-

   

11

رجال

2

32

32

-

   

12

كلام (1)

2

32

32

-

 

کلام استدلالی با تأکید بر پاسخگویی به شبهات جدید

13

كلام (2)

2

32

32

-

كلام (1)

کلام استدلالی با تأکید بر پاسخگویی به شبهات جدید

14

كلام (3)

2

32

32

-

كلام (2)

کلام استدلالی با تأکید بر پاسخگویی به شبهات جدید

15

فقه الحديث

2

32

32

-

 

آشنايي با روش فهم احاديث در فقه العباده

جمع واحدها

58

928

928

-

   
 

 

ب: دروس جبرانی

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فلسفه فقه

2

32

32

-

   

2

ادوار تشريع و فقه اسلامي

1

16

16

-

   

3

تاريخ فقه

2

32

32

-

 

با تأکید بر آشنایی با طبقات الفقهاء

4

رجال كاربردي

2

32

32

-

   

5

فلسفه و نظام عبادات

2

32

32

-

 

ادعیه، اذکار، زیارات،شعائر و ....

6

عبادت در اديان

1

16

16

-

   

جمع واحدها

10

160

160

-

   
 

الزامي

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

طهارت (1)

2

32

32

-

   

2

طهارت (2)

2

32

32

-

طهارت (1)

 

3

صلاة (1)

2

32

32

-

   

4

صلاة (2)

2

32

32

-

صلاة (1)

 

5

حج (1)

2

32

32

-

   

6

حج (2)

2

32

32

-

حج (1)

 

7

فقه القرآن

2

32

32

-

   

8

قواعد فقهيه

2

32

32

-

 

با تأکید بر قواعد متناسب با فقه عبادی

9

صوم و اعتكاف

2

32

32

-

   

10

خمس و زكات

2

32

32

-

   

11

زبان تخصصي

2

32

32

-

 

با تأکید بر فهم اصطلاحات و واژه‌های متناسب با فقه عبادی

12

پايان‌نامه

4

128

-

128

   

جمع واحدها

26

480

352

128

   
 

د) دروس تخصصي اختياري

1. گرایش فقه طهارة و صلاة

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

طهارت (3)

2

32

32

-

طهارت (2)

 

2

صلاة (3)

2

32

32

-

صلاة (2)

 

3

صلاة (4)

2

32

32

-

صلاة (3)

 

جمع كل

6

96

96

-

   
 

2.گرایش فقه حج

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

حج (3)

2

32

32

-

حج (2)

 

2

حج (4)

2

32

32

-

حج (3)

 

3

حج (5)

2

32

32

-

حج (4)

 

جمع كل

6

96

96

-

   
 

3. گرایش فقه عبادات ماليه

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

خمس

2

32

32

-

خمس و زکات

 

2

زكات

2

32

32

-

خمس و زکات

 

3

ايمان و نذور

2

32

32

-

   

جمع كل

6

96

96

-

   
 

4. گرایش فقه مسائل خلافيه

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

مسايل اختلافي طهارت و صلاة

2

32

32

-

   

2

مسايل اختلافي حج و عبادات مالي

2

32

32

-

   

3

مسايل جواز توسل، تبرك، زيارت و ...

2

32

32

-

   

جمع كل

6

96

96

-

   
 

تبصره: انتخاب و گذراندن یک گرایش از چهار گرایش دروس تخصصی اختياري، برای فراگیران الزامي است.

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات