تفسير تطبيقي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره دكتراى تفسير تطبيقى بالاترين دوره تحصيلى تخصصى در زمينه تفسير قرآن با نگاه تطبيقى ميان مذاهب اسلامى است كه طلبه مجموعه اى هماهنگ از فعاليت هاى پژوهشى و آموزشى را انجام مى دهد و در پايان دوره به اخذ مدرك دكترى نايل مى شود.

اهداف:

ـ تربيت محقق و متخصص در رشته مربوط؛

ـ تربيت استاد براى مقاطع تحصيلى عالى جهت مراكز حوزوى دانشگاهى؛

ـ گسترش مرزهاى دانش در رشته مربوط؛

ـ تربيت مبلغان صاحب نظر در حوزه معارف قرآنى؛

ـ زمينه سازى براى تربيت مجتهد در زمينه تفسير تطبيقى.

سياست هاى آموزشى:

ـ توجّه به تعالى اخلاقى و معنوى طلاب

ـ اهتمام به تقويت روحيه تحقيق دردانش پژوه بااختصاص حداق30% زمان واحدها (علاوه بر پايان نامه) به كار پژوهشى

ـ اهتمام به پرورش محققان روز آمد كه به تازه هاى جهان دانش در اين رشته دست يابند

ـ زمينه سازى جهت آگاهى طلاب از جديدترين مبانى و پيشرفته ترين روش ها و ابزارهاى تحقيق

ـ توجّه به رشد توانايى هاى طلاب در زمينه تدريس، تبليغ، ترجمه و نويسندگى

ـ تقويت قدرت نقدومناظرهو ارزيابى گرايش هاى گوناگون و پاسخگويى به پرسش ها و شبهات جديد در زمينه تفسير

ـ اهتمام به نوآورى و توليد فكر و انديشه در رشته تفسير

ـ توجّه به ديدگاه تقريبى بين مذاهب اسلامى با تأكيد بر مبانى و معارف اهل بيت(عليهم السلام) در رشته فوق

پذيرش:

ـ طلاب اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره كارشناسى ارشد رشته مربوط بر اساس ضوابط عمومى و اختصاصى پذيرش انتخاب مى شوند.

ـ در صورتى كه طلاب از رشته هاى ديگر بخواهند در اين دوره شركت نمايند، بايد طبق مقررات پيش نيازهاى لازم را طى نمايند.

طول دوره و شكل آن:

دوره دكتراى تفسير تطبيقى 60 واحد درسى خواهد بود

طول دوره دكترى با احتساب زمان رساله حداكثر 5 سال تحصيلى خواهد بود

طلبه در اين دوره رساله اى به ارزش 20 واحد مى گذراند

هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد عملى 32 ساعت است

واحد غير پايانه نامه در هر ترم بين 6ـ10 واحد ارايه مى شود

محورهاى دروس:

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوي

16

2

دروس تخصصي

24

3

رساله‌ي علمی

20

 

جمع كل

60

 

عناوين درسي :‌

الف) دروس حوزوى

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه (1)

5

80

80

-

 

با تأکید بر پژ.هش

2

فقه (2)

5

80

80

-

 

با تأکید بر پژ.هش

3

اصول (1)

3

48

48

-

 

با تأکید بر پژ.هش

4

اصول (2)

3

48

48

-

 

با تأکید بر پژ.هش

 

جمع واحد

16

256

256

-

   
 

تذكر: 16 واحد دروس حوزوى همان دروس فقه و اصول مورد نظر مركز مى باشد.

ب) دروس تخصّصى(دكترى تفسير تطبيقى)

 

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

مبانى تفسير فريقين

2

48

16

32

 

با تأکید بر مقایسه و نقد مبانی تفسیر شیعه و اهل سنت و تأثیر آن ها بر یکدیگر

2

هرمنوتیک و زبان قرآن

3

64

32

32

مبانی تفسیری فریقین

با تأکید بر نقد و بررسی

3

بررسی آراء متفکران معاصر در تفسیر قرآن

2

32

32

-

هرمنوتیک و زبان قرآن

نقد و بررسی دیدگاه ها و شبهات جدید پیرامون قرآن و نیز بررسی اندیشه های رایج در منطقه دانش پژوه

4

تفسیر ترتیبی تطبیقی

2

48

16

32

 

آیات منتخب با تأکید بر روش شناسی تفاسیر شیعه و اهل سنت

5

تفسیر تطبیقی در آیات اعتقادی (1)

2

32

32

-

 

بررسی مقارنه ای دیدگاه شیعه و فرق کلامی اهل سنت و توحید و صفات خدا و عدل و نبوت

6

تفسیر تطبیقی در آیات اعتقادی (2)

2

32

32

-

تفسیر تطبیقی در آیات اعتقادی (1)

بررسی مقارنه ای مباحث آیات امامت

7

تفسیر آیات الاحکام تطبیقی (1)

2

32

32

-

مبانی تفسیری فریقین

مباحث عبارات و قضاء به صورت مقارنه ای

8

تفسیر آیات الاحکام تطبیقی (2)

2

32

32

-

تفسیر آیات الاحکام تطبیقی (1)

مباحث عقود وایقاعات به صورت مقارنه ای

9

تفسیر موضوعی

2

32

32

-

 

تحلیل شیوه های تبلیغ در قرآن

10

تفسیر روایی تطبیقی

2

32

32

-

 

با تأکید بر نقد و بررسی

11

اصول الفقه و قواع فقهیه در قرآن

2

32

32

-

   

12

ادیان در قرآن

1

16

16

-

   

13

پایان نامه

20

640

-

640

   
 

جمع واحد

44

1072

336

736

   
 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات