تاريخ اهل بيت (ع)
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره‌ی دکتری تاريخ اهل بيت (‌ع) بالاترين دوره‌ی تحصيلى تخصصى در زمينه‌ی تاريخ اهل‌بیت (‌ع) است كه دانش پژوهان مجموعه‌اى هماهنگ از فعاليت‌هاى آموزشی و پژوهشى را انجام مى‌دهند و پس از موفقیت و گذراندن دوره به اخذ مدرك دكترى نايل مى‌شوند.

 اهداف کلی:

ـ تربيت محقق و متخصص در رشته مربوط؛

ـ تربيت استاد براى مقاطع تحصيلى عالى؛

ـ گسترش مرزهاى دانش در رشته تاريخ اهل بيت(‌ع)؛

ـ نقد و تبيين روش‌مند و علمى تاريخ اهل بيت(‌ع)؛

ـ زمينه سازى براى تربيت مجتهد در زمينه تاريخ اهل بيت(‌ع)؛

ـ نقد و بررسى تحولات تاريخ اهل بيت(‌ع) به منظور تشخيص حقايق.

سياست‌هاى آموزشى:

ـ توجّه به تعالى اخلاقى و معنوى دانش پژوهان؛

ـ اهتمام به تقويت روحيه تحقيق در دانش پژوهان با اختصاص حداقل 30% زمان واحدها (علاوه بر پايان نامه) به كار پژوهشى؛

ـ اهتمام به پرورش محققان روز آمد كه به تازه هاى جهان دانش در اين رشته دست يابند؛

ـ زمينه سازى جهت آگاهى طلاب از جديدترين مبانى و پيشرفته ترين روش ها و ابزارهاى تحقيق؛

ـ توجّه به رشد توانايى‌هاى دانش پژوهان در زمينه تدريس، تبليغ، ترجمه و نويسندگى؛

ـ تقويت قدرت نقد و مناظره و ارزيابى گرايش‌هاى گوناگون و پاسخگويى به پرسش ها و شبهات جديد در زمينه تاريخ اهل بيت(‌ع)؛

ـ اهتمام به نوآورى و توليد فكر و انديشه در رشته تاريخ اهل بيت(‌ع).

پذيرش:

ـ فراگیران اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره كارشناسى ارشد رشته مربوط بر اساس ضوابط عمومى و اختصاصى پذيرش و انتخاب مى‌شوند.

ـ در صورتى كه فراگیران از رشته‌هاى ديگر بخواهند در اين دوره شركت نمايند، بايد طبق مقررات پيش نيازهاى لازم را طى نمايند.

طول و شكل دوره :

- طول دوره دكترى با احتساب زمان رساله حداكثر 5 سال تحصيلى خواهد بود.

- دوره‌ی دکتری تاريخ اهل بيت(‌ع) 60 واحد درسى می‌باشد.

- هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسی عملى 32 ساعت است.

- واحدهای غير پايان نامه در هر ترم بين 6 ـ10 واحد ارايه مى‌شود.

- دانش پژوه در اين دوره رساله‌اى به ارزش 18 واحد مى‌گذراند.

محورهاى دروس:

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوي

16

2

دروس پیش‌نیاز

6

3

دروس تخصصي

18

4

رساله علمی

18

جمع كل

58

 

نقش و توانایی:

دانش آموختگان این رشته با توانمندی پژوهشی به‌ دست آمده، قادر خواهند بود در مراکز علمی داخل و خارج با نظریه‌پردازی و تولید دانش به نشر و اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی در رشته تاریخ اهل‌بیت(‌ع) بپردازند و به اهداف مورد نظر برسند.

اهمیّت و ضرورت:

مکتب تشیع ناملایمات زیادی را در تاریخ اسلام سپری کرده است. شناخت و آگاهی دقیق و تخصصی از مکتب اهل‌بیت (‌ع) و جریانات تاریخی آن تأثیر بسزایی بر توسعه آن خواهد داشت.

هر گونه برنامه‌ریزی و تبلیغ اسلامی در راستای این مکتب مبتنی بر اطلاعات تاریخی و علمی از حکومت‌ها، فرقه‌ها و دانشمندان شیعی است. این مهم میسّر نمی‌شود مگر با برگزاری دوره‌های آموزشی. بنابراین، برگزاری دوره دکتری تاریخ اهل‌بیت (‌ع) می‌تواند بر شناخت و جایگاه جهانی مکتب تشیع مؤثر بوده و در تحلیل و بررسی ریشه‌های تاریخی مسائل و مشکلات جهان اسلام و مکتب تشیع بصورت روشمند و علمی کمک کند.

عناوين درسي :‌

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

با تأكيد بر پژوهش

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

با تأكيد بر پژوهش

4

فقه (4)

2

32

32

-

فقه (3)

با تأكيد بر پژوهش

5

فقه (5)

2

32

32

-

فقه (4)

با تأكيد بر پژوهش

6

اصول (1)

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

7

اصول (2)

2

32

32

-

اصول (1)

با تأكيد بر پژوهش

8

اصول (3)

2

32

32

-

اصول (2)

با تأكيد بر پژوهش

جمع کل

16

256

256

     

 

تذكر: 16 واحد دروس حوزوى همان دروس فقه و اصول مورد نظر مركز مى باشد.

ب) عناوين دروس پيش­نياز

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيشنياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

مبانی کلامی مهدویت

2

32

32

-

 

با تاكيد بر قرآنو حديث

2

تحلیل تاریخ اهل­بيت(‌ع)

2

32

32

-

   

3

مرجعيت علمى اهل بيت(‌ع)

2

32

32

-

   

جمع کل

6

96

96

-

   

 

ج) دروس تخصصی تاریخ اهل بیت (‌ع) :

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پیش‌نیاز

توضیحات

جمع

نظری

عملی

1

شناخت و نقد منابع

2

32

32

-

 

با توجه به نقد منابع اهل سنت

2

روش تحقيق پيشرفته

2

48

16

32

 

با تاكيد بر هرمنوتيك و مباحث فلسفه تاريخ

3

نقد آثار مستشرقان

2

32

32

-

   

4

ائمه (‌ع) و ادیان و مذاهب

2

32

32

-

   

5

تاريخ مهدويت

2

32

32

-

   

6

اهل بيت(‌ع) و تمدن اسلامى

2

32

32

-

   

7

انديشه هاى سياسى اهل بيت(‌ع)

2

32

32

-

   

8

بررسى و نقد آراء متفكران معاصر

2

32

32

-

   

9

جغرافياى انسانى شيعه در زمان ائمه(‌ع)

2

32

32

-

   

10

رساله علمی

18

640

-

640

   

جمع کل

36

896

256

672

   

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات