كلام اسلامي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره‌ی دكترى كلام اسلامى بالاترين دوره‌ی تحصيلى تخصصى در زمينه‌ی مباحث كلام اسلامى است كه دانش آموخته‌ی آن مجموعه‌اى هماهنگ از فعاليت‌هاى پژوهشى و آموزشى را انجام مى‌دهد و در پايان دوره به اخذ مدرك دكترى نايل مى‌شود.

اهداف كلّى دوره

ـ تربيت متخصص و صاحب نظر در زمينه‌ی كلام اسلامى؛

ـ تربيت استاد براى مقاطع تحصيلى عالى جهت مراكز حوزوى و دانشگاهى؛

ـ گسترش مرزهاى دانش در رشته مربوط؛

ـ تربيت مبلغان صاحب‌نظر در حوزه كلام اسلامى؛

ـ تربیت پژوهشگران کار‌آمد در عرصه کلام اسلامی.

اهداف و سياست هاى آموزشى

ـ توجّه به تعالى اخلاقى و معنوى فراگیران؛

ـ اهتمام به تقويت روحيه تحقيق در دانش پژوه با اختصاص حداقل 30% زمان واحدها (علاوه بر رساله‌ی علمی) به كار پژوهشى؛

ـ اهتمام به پرورش محققان روز آمد كه به تازه‌هاى جهان دانش در اين رشته دست يابند؛

ـ زمينه‌سازى جهت آگاهى فراگیران از جديدترين مبانى و پيشرفته‌ترين روش‌ها و ابزارهاى تحقيق؛

ـ توجّه به رشد توانايى‌هاى فراگیران در زمينه تدريس، تبليغ، ترجمه و نويسندگى؛

ـ تقويت قدرت نقد و مناظره و ارزيابى گرايش‌هاى گوناگون و پاسخگويى به پرسش‌ها و شبهات جديد در زمينه كلام اسلامى؛

ـ اهتمام به نوآورى و توليد فكر و انديشه در رشته كلام؛

ـ توجّه به ديدگاه تقريبى بين مذاهب اسلامى با تاكيد بر مبانى و معارف اهل بيت (ع) در رشته فوق.

پذيرش

فراگیران اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره‌ی كارشناسى ارشد رشته مربوط بر اساس ضوابط عمومى و اختصاصى پذيرفته و انتخاب مى‌شوند.

ـ در صورتى كه افراد از رشته هاى ديگر بخواهند در اين دوره شركت نمايند، بايد طبق مقررات پيش نيازهاى لازم را طى نمايند.

طول دوره و شكل آن

ـ دوره‌ی دكترى كلام اسلامى با احتساب دروس حوزوی و پیش‌نیاز 58 واحد درسى خواهد بود.

ـ طول دوره دكترى با احتساب زمان رساله حداكثر 5 سال تحصيلى خواهد بود.

ـ فراگیران در اين دوره رساله اى به ارزش 18 واحد مى گذرانند.

ـ هر واحد درسى نظرى 16 و هر واحد عملى 32 ساعت است.

ـ واحدهاى غير رساله علمی در هر ترم بين 6 ـ 10 واحد ارايه مى شود.

محورهاى دروس

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوي

16

2

دروس پیش نیاز

6

3

دروس تخصصي

18

4

رساله علمی

18

 

جمع كل

58

 

اهميّت و ضرورت

ضرورت شناخت دین و آموزه‌های اعتقادی آن بر کسی پوشیده نیست به ویژه با توجّه به شبهات مخالفان، و پرسش‌های اعتقادی ره‌پویان حقیقت، ارایه‌ی تعلیم دینی متناسب با زمان و نیازهای روز، لازم است رشته کلام اسلامی در سطح عالی به صورت مستقل ارایه شود تا نیاز جهان اسلام به صاحب نظران کلامی و عقیدتی تأمین گردد.

نقش و توانايى

دانش‌آموختگان این رشته با مطالعه و تحصیل در رشته کلام اسلامی می‌توانند، پژوهشگر، مبلّغ و مدرّس مسایل عقیدتی شوند و با پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات کلامی ، نقش مؤثّری در اعتلای فرهنگ اصیل اسلامی و شناساندن آن به مردم جهان ایفا کنند.

عناوين درسي :‌

الف) عناوين دروس حوزوى

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه(1)

2

32

32

-

 

با تأکید بر پژوهش

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه(1)

با تأکید بر پژوهش

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

با تأکید بر پژوهش

4

فقه (4)

2

32

32

-

فقه (3)

با تأکید بر پژوهش

5

فقه (5)

2

32

32

-

فقه (4)

با تأکید بر پژوهش

6

اصول(1)

2

32

32

-

 

با تأکید بر پژوهش

7

اصول (2)

2

32

32

-

اصول(1)

با تأکید بر پژوهش

8

اصول (3)

2

32

32

-

اصول(2)

با تأکید بر پژوهش

 

جمع واحد

16

256

256

-

   
 

تذكر: سرفصل دروس حوزوى همان دروس فقه و اصول مورد نظر مركز مى‌باشد.

ب) عناوين دروس تخصصى(دكتراى كلام اسلامى)

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

كلام اسلامى (1)

4

64

64

-

   

2

كلام اسلامى (2)

4

64

64

-

كلام اسلامى (1)

 

3

استنباط موضوعات كلامى از قرآن و حديث (1)

2

32

32

-

   

4

استنباط موضوعات كلامى از قرآن و حديث(2)

2

32

32

-

استنباط موضوعات كلامى از قرآن و حديث (1)

 

5

الهيات تطبيقى (1)

2

32

32

-

   

6

الهيات تطبيقى (2)

2

32

32

-

الهيات تطبيقى (1)

 

7

كلام مقارن

2

32

32

-

   

8

رساله علمى

18

288

-

288

   
 

جمع واحد

36

576

288

288

   
 

ج) عناوين دروس پيش نياز

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

مبانى فلسفى علم كلام

4

64

64

     

2

فلسفه دين و كلام جديد

4

64

64

   

*

3

معرفت شناسی دینی

2

32

32

     

4

فلسفه سیاسی در تفکر اسلامی

2

32

32

     

5

زبان تخصصی

2

32

32

     

6

ديدگاه هاى كلامى معاصر در جهان اسلام

2

32

32

   

*

 

جمع واحد

16

256

256

     
 

تذكر: اجرای 6 (واحد دروس ستاره‌دار) از 16 واحد دروس پیش‌نیاز الزامی است و 10 واحد باقیمانده در صورت تشخیص ضرورت، توسط گروه آموزشی، اجرا خواهد شد. گروه‌های آموزشی مى‌توانند دروس پيش‌نياز را در صورت لزوم اجراء نمايند.

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات