معاونت آموزش
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

ساختار و سازمان آموزشی جامعه:

ساختار آموزشی جامعه شامل دو بخش سازمان مرکزی و صف می باشد که بخش سازمان مرکزی آن تحت عنوان معاونت آموزشی مشتمل از چهار اداره کل و دو گروه مستقل و دبیرخانه شامل: اداره کل سنجش و پذیرش، اداره کل پشتیبانی آموزشی، اداره کل گسترش و برنامه ریزی، اداره کل نظارت و ارزیابی، گروه ساماندهی واحدهای آموزشی، گروه همکاری های علمی آموزشی و دبیرخانه بازنگری و دبیرخانه گروه های علمی و تربیتی می باشد

 

اهم وظایف و فعالیت­های معاونت آموزشی:

اداره کل سنجش و پذیرش:

1. تبیین اهداف،‌ سیاست ها و راهبرد های پذیرشی در داخل و خارج

2. تعیین و ارائه شیوه ها و الگوهای پذیرشی در هر کشور

3. ارزیابی و نظارت و پشتیبانی پذیرش نمایندگی ها

4. بورس فرزندان، ‌همسران و طلاب المصطفی در دانشگاه های جمهوری اسلامی

5. تعیین سهیمه پذیرشی کشورها، حضوری، غیر حضوری،‌ خواهران و برادران، ‌داخل و خارج کشور

6. تهیه و تدوین دستورالعمل ها، ‌آیین نامه ها و شیوه نامه های سنجش و پذیرش در مقاطع مختلف تحصیلی

7. پشتیبانی،‌ نظارت و ارزیابی برگزاری آزمون های پذیرشی، ارتقایی و المپیاد ها و ...

8. بررسی و کارشناسی پیرامون استاندارد های علمی و بین المللی سنجش و پذیرش

9. تدوین معیار ها و ملاک ها و فرایندهای استاندارد و بین المللی جهت گزینش داوطلبان

10. برنامه ریزی و ارائه راهکار های مناسب و نوین طرح های لازم برای پذیرش فعال و تنوع در آن

11. تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه ها و مقررات و ضوابط سنجش و پذیرش جهت ارائه به مراجع ذی ربط

12. آسیب شناسی سنجش و پذیرش بر حسب ملیت، منطقه، جنسیت، مذهب و ...

13. برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیه نمایندگی های شعب در خصوص شناسایی، جذب و ارزیابی متقاضیان

14. برنامه ریزی و برگزاری آزمون های ارتقایی مقاطع تحصیلی

15. سهمیه بندی پذیرشی کشور ها و نمایندگی ها

اداره کل پشتیبانی آموزشی:

1. تدوین سیاست‌های تحصیلی در راستای اثر بخشی و روانی امور آموزشی

2. نظارت و راهبری امورتحصیلی و خدمات آموزشی مراکز داخل و خارج

3. تامین منابع و متون آموزشی و کمک آموزشی دانش‌پژوهان نمایندگی‌های صف خارج کشور

4. سیاستگذاری مربوط به شناسایی نخبگان و پشتیبانی و حمایت از انان

5. راهبری امورتحقیقات پایانی، پایان نامه ها و رساله‌ها دانش‌پژوهان

6. سیاستگذاری مربوط به استفاده و بهره‌مندی از تکنولوژی نوین آموزشی و راهبری آن

7. تامین دانشنامه رسمی فراغت از تحصیل برای دانش آموختگان مراکز آموزشی صف داخل و خارج کشور

8. ساماندهی سوابق تحصیلی دانش‌آموختگان سابق در راستای اعطای مدرک معتبر

9. تدوین و تنظیم مقررات، آئین نامه ها و دستور العمل‌های آموزشی

دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی:

1. نظارت و دیده بانی بر حسن اجرای قوانین مقررات و برنامه های آموزشی

2. ارزیابی وضعیت موجود آموزشی

3. اطلاع و اطمینان از اجرای مناسب و دقیقیق برنامه و فرایندهای آموزشی

4. ارزیابی و رتبه بندی واحدهای آموزشی و گروه های علمی بر مبنای کمیت و کیفیت تحقیق اهداف آموزشی

دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزشی:

1. ترجمه برنامه‌ها و سرفصل دروس به زبان‌های مختلف و مورد نیاز واحدهای آموزشی داخل و خارج کشور.

2. تشکیل کارگروه‌های علمی با موضوعات تعریف شده و مورد نیاز جهت بررسی برنامه‌ها و سرفصل دروس برای واحدهای داخل و خارج کشور.

3. بررسی و اظهارنظر کارشناسی و آماده‌سازی برنامه‌های درسی جهت ارسال به وزارت و رسمیت بخشی برنامه‌ها.

4. بررسی و اظهارنظر کارشناسی و آماده سازی برنامه‌های درسی جهت طرح در شورای آموزشی و طی فرایند تصویب.

5. صحافی و آماده‌سازی برنامه‌های درسی جهت اجراء در واحدهای صفی.

6. پیگیری و پرداخت حق الزحمه جلسات کارگروه‌ها و کمسیون‌های علمی برنامه‌های درسی.

7. تشکیل جلسات کارشناسی با نمایندگی‌های المصطفی جهت طراحی و تدوین برنامه‌های درسی مورد نیاز و متناسب با نیاز منطقه‌ای.

گروه همکاری علمی آموزشی:

1. برنامه ریزی و برگزاری اجلاس سالانه اساتید؛

2. تدوین و انتشار فصلنامه­ ی استاد؛

3. انجام امور دبیرخانه کارگروه آموزش و پژوهش شورای سیاستگزاری فرهنگی تبلیغی بین الملل

4. بررسی و پاسخگویی به استعلام آموزشی مدیران گروه‌های علمی تربیتی

5. پیگیری تشکیل گروه‌های علمی در مدارس تحت اشراف

6. برگزاری جلسات شورای معاونین آموزشی واحدهای آموزشی تربیتی المصطفی(ص)

7. مدیریت سایت معاونت آموزش؛

8. برگزاری اجلاس سراسری مدیران و نمایندگان (با همکاری سایر واحدهای ذی­ربط)

دبیرخانه گروه­های علمی تربیتی:

1. برنامه ریزی و برگزاری پیش نشست ها و اجلاس سالانه­ ی مدیران گروه های علمی تربیتی جامعه المصطفی(ص)؛

2. پیگیری مصوبات اجلاس مدیران گروه­ ها؛

3. برنامه­ ریزی برای دیدارهای مستمر معاونت با مدیران و اعضای محترم گروه­ های علمی تربیتی؛

4. تدوین گزارشات و صورت مذاکرات و پیگیری مصوبات جلسات معاونت آموزش با گروه­ ها؛

5. اهتمام در ارتباط مستمر با گروه­ های علمی تربیتی و شناسائی مسائل و مشکلات ایشان و سعی در ارائه راه حل؛

6. زمینه­ سازی برای معرفی فعالیت­ ها و برنامه­ های گروه­ های علمی تربیتی در قالب بروشورهای معرفی گروه و در قالب های مجازی؛

گروه مستقل ساماندهی واحدهای آموزشی - تربیتی:

الف : تدوین سیاست و راهبرد‌های آموزشی :

· مطالعه و کارشناسی درخصوص سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان آموزشی نمایندگی‌های خارج کشور

· دریافت سیاست‌های‌بخشی واحد‌های تخصصی معاونت آموزشی

· بررسی پیشنهادات نمایندگان المصطفی نسبت به سیاست و راهبرد‌های آموزشی واحد‌های آموزشی خارج کشور

· تدوین سیاست‌ها و راهبرد‌های آموزشی کشورها و نهایی نمودن آن در کارگروه سیاست و راهبرد‌های معاونت آموزشی

· تبیین دقیق سیاست و راهبرد‌های آموزشی در کمیسیون راهبردی به عنوان عالی‌ترین مرجع تصویب سیاست‌ها و راهبرد‌ها

· تفکیک بخش آموزشی سیاست‌ها و راهبرد‌های مصوب، جهت ابلاغ به نمایندگی‌های خارج کشور

· بررسی میدانی میزان عملیاتی شدن سیاست‌ها و راهبرد‌های آموزشی مصوب ابلاغی و پیشنهاد ارتقاء و بالندگی آن‌ها

· ایجاد همفکری با واحد‌های تخصصی معاونت آموزشی نسبت به عملیاتی نمودن سیاست‌ها و راهبرد‌های آموزشی مصوب در حوزه‌های تخصصی بخشی

ب : هدایت کلان روند آموزشی صف خارج :

· ساماندهی مراکز آموزشی المصطفی در قالب مدارس تابعه، پیوسته، همکار و مساعده بگیر با همکاری واحد‌های تخصصی معاونت آموزشی مبتنی به سیاست‌ها و راهبرد‌های آموزشی

· بررسی مستمر وضعیت کلان آموزشی و روند تحصیلی مراکز آموزشی صف خارج منطبق با سیاست‌ها و راهبرد‌ها

· مدیریت کلان مشکلات مراکز آموزشی با همفکری و معاضدت معاونت ارتباطات بین الملل

ج : بودجه‌های سالیانه مراکز آموزشی خارج کشور :

· بررسی بودجه و اعتبارات پیشنهادی نمایندگی‌های خارج کشور با محوریت تحقق سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان آموزشی

· اعلام نظر نسبت به میزان انطباق برنامه‌های عملیاتی آموزشی نمایندگی‌ها با سیاست‌ها و راهبرد‌های مصوب و ارایه پیشنهادات تکمیلی

د : راهبری کرسی‌های اسلام شناسی :

· تدوین سیاست‌های کلان تأسیس و اداره کرسی‌های اسلام شناسی و کرسی‌های مطالعات اسلامی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی خارج کشور

· مدیریت کلان نسبت به پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از کرسی‌های اسلام شناسی

· بررسی و اعلام نظر نسبت به بودجه‌ها و امکانات مورد نیاز کرسی‌های اسلام شناسی و مطالعات اسلامی

· بررسی قرارداد‌های همکاری آموزشی با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی کشورهای هدف

هـ : راهبری مدارس عصری :

· طراحی سیاست‌ها و راهبرد‌های مدارس عصری متعلق به المصطفی و دانش آموختگان

· همفکری با نماینده و مدیریت کلان نسبت به واگذاری مدارس عصری المصطفی به دانش آموختگان

· اعلام نظر نسبت به پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از مدارس عصری واگذار شده و مدارس عصری متعلق به دانش آموختگان است.

http://edu.miu.ac.ir

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات