معاونت ارتباطات و بين الملل
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir


مأموريت:

مديريت شبكه ارتباطي و ترويجي جامعه المصطفي در گستره متحول بين المللي

سياست‌ها:

1. حضور فعال و اثرگذار و عضويت علمي و فرهنگي در نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي به ويژه موسسات حوزه‌اي و اسلامي و معرفي جامعة المصطفى(ص) به عنوان نهاد علمي و آموزشي بين‌المللي؛
2.اطلاع‌رساني عمومي مستمر، سنجيده، هوشمندانه، محتاطانه و فعالانه از طريق انواع رسانه‌هاي ارتباطي با توجه به پيچيدگي، اقتضائات و دانش اطلاع‌رساني و اطلاع‌رساني ويژه براي مخاطبان خاص در حوزه علميه و داخل كشور؛
3. اهتمام به رسميت‌بخشي مدارك جامعة المصطفى(ص) در سراسر دنيا؛
4. بهره‌گيري از رسانه‌ها با حفظ اصالت‌ها و ارزش‌هاي حوزه‌اي و عرضه اطلاعات به فراگيران، اساتيد و كارشناسان و حضور اثرگذار در شبكه‌هاي رسانه‌اي جهاني با حفظ گرايش‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي؛
5. ايجاد بستر تعامل الكترونيك با ساير مراكز تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي و توسعه شبكه جهاني ارتباطات ميان طلاب، فارغ‌التحصيلان، اساتيد، مبلغين ديني، انجمن‌هاي مليتي و كانون‌هاي موضوع‌ محور فرامليتي؛
6. اهتمام به امور دانش‌آموختگان در راستاي انجام وظايف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و تبليغي و تأسيس و توسعه بانك اطلاعات دانش‌آموختگان و بانك اطلاعات تبليغ و اعزام‌هاي تبليغي؛
7. سياست‌گذاري و هماهنگ‌سازي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مراكز وابسته به جامعة المصطفى بر اساس رويكرد علمي و آموزشي؛
8. استقرار نظام اطلاع‌يابي و تجزيه و تحليل اطلاعات و كارشناسي هيات‌هاي اعزامي، مديران، اساتيد، كارشناسان و نظرات فراگيران و ارائه آن در قالب‌هاي مناسب به مراجع مختلف و ذي‌ربط؛
9. اهتمام به رصد تحولات بين‌المللي مرتبط با مأموريت جامعة المصطفى (ص) و ارائه ی بسته‌هاي اطلاعاتي به بخشها؛
10. همكاري با بخشهاي مختلف ستادي در جهت تدوين راهبردهاي منطقه‌اي؛
11. تأكيد بر «اصل فارغ‌التحصيلي»، در همه مقاطع و تشويق به بازگشت پس از فراغت از تحصيل و فعاليت‌هاي ديني، فرهنگي و علمي.


saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات