مرکز توسعه منابع انساني
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

مأموريت: 
تعالي‌بخشي دائمي منابع انساني جامعه المصطفي(ص) بر پايه نيازهاي مختلف جوامع هدف و نيل به استانداردهاي انساني و سازماني مطلوب    

سياست‌ها: 
1. ايجاد هويت واحد در پيكره ی دستگاه و استقرار فرهنگ سازماني پويا، مشاركت‌جو و تحول‌گرا بر اساس آموزه‌هاي و حياني و مديريتي اسلام؛ 
2. اهتمام به حفظ عزّت و كرامت اساتيد، كاركنان و خانواده‌هاي آنان؛
3. توجه ويژه به اصل تعهد و تخصص و شايسته‌مداري در جذب، حفظ، به‌كارگيري و ارزشيابي نيروي انساني و نخبه‌گزيني در منابع انساني متناسب با رويكرد نخبه‌پروري؛
4. اهتمام به ارتقاي انگيزه و باورمندي نسبت به برنامه‌ها در ميان تمام كاركنان رسمي، پيماني و بخش خصوصي؛ 
5. بازسازي و دانش‌افزايي مستمر منابع انساني بر اساس نظام جامع مصوب و با استفاده از الگوي سازمان‌هاي يادگيرنده و اهتمام به فرصت‌هاي مطالعاتي و تحصيلي، كارگاه‌هاي علمي و مهارتي و بورس‌هاي تحصيلي مرتبط؛ 
6. انتقال و تبادل تجارب با گردش قانونمند، هدف دار و متناسب نيروي انساني در صف و ستاد و در داخل و خارج كشور؛ 
7. تاكيد بر بومي‌سازي مديريت و كادر واحدهاي صفي داخل و خارج از ايران در عين توجه به ملاحظات راهبردي و كلان؛ 
8. استقرار و بهينه‌سازي نظام جامع استخدامي و حقوق و مزاياي كاركنان و اعضاي هيأت علمي؛
9. ارزشيابي كاركنان بر اساس تفكر كار جمعي و گروهي با تكيه بر الگوهاي نوين رفتار سازماني.
 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات