اصول فقه اسلامى
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعریف:
 

دکتری رشته اصول فقه اسلامى دوره‌اى است كه دانش‌پژوهان پس از گذراندن دروس مربوط، در علم اصول فقه صاحب نظر مى‌شوند و در پايان به اخذ مدرك دکتری موفّق مى‌گردند.
 

اهداف كلى دوره:

- تربيت استاد در سطوح عالي در زمينه‌ى اصول فقه اسلامی؛

- پرورش پژوهشگر صاحب‌نظر در اصول فقه اسلامي؛

- ارتقاى سطح علمى دانش پژوهان به مرحله‌ى استنباط و نظريه پردازي در زمينه‌ی اصول فقه اسلامی؛

- مشارکت در فعالیت‌های علمی سطح عالی در موضوعات مختلف خصوصاً در اصول فقه اسلامي.

اهداف و سياست هاى آموزشى:

- توجّه به مبانى انديشه‌هاى اسلامی؛

- عنايت ويژه به شبهات اسلامی؛

پذيرش:

داوطلبان شركت در اين رشته از بين فارغ التحصيلان كارشناسى ارشد اصول و فقه اسلامي انتخاب خواهند شد.

تبصره: داوطلبان ساير رشته‌ها و گرايش‌ها پس از قبولى در آزمون مربوط، بايد پيش‌نياز‌های لازم را بگذرانند.

طول دوره و شكل آن:

- تعداد كل واحدهاى اين دوره 78 واحد درسى بوده كه با احتساب زمان رساله حداكثر در مدت 10 نيم سال (ترم) ارايه مى‌شود.

- نظام و شكل دوره به صورت ترمى واحدى است.

- هر واحد نظرى 16 ساعت و هر واحد عملى 32 ساعت مى باشد؛ البته با محوريت تحقيق و پژوهش.

- فراگیران در این دوره‌ رساله‌‌ای به ارزش 18 واحد می‌گذرانند.

 

محورهاى دروس:

ردیف

محورهای دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی

42

2

دروس تخصصی

18

3

رساله علمی

18

جمع کل

78

 
 

اهميت و ضرورت:

گسترش روز افزون قلمرو دانش اصول فقه اسلامی و پیدایش مسائل مستحدثه، و نیاز‌های وسیع جوامع انسانی به پاسخ‌های علمی و مستدل و کاربردی، و ضرورت برنامه‌ریزی برای توانمند شدن فراگیران علوم دینی در عرصه استدلال و استنباط احکام مورد نیاز خود از منابع فقهی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) برگزاری دوره‌ی عالی (آموزشی ـ پژوهشی) در حوزه اصول فقه اسلامي در سطح دکتری را امری اجتناب ناپذیر و ضروری می‌نماید.

نقش و توانايى:

فارغ التحصیلان این دوره‌ها علاوه بر توانایی لازم در مباحث استدلالی اصول فقه با کسب تخصص در علم اصول فقه توان استنباط و نظریه‌پردازی داشته، به تدریس مقاطع پایین‌تر تسلط یافته، برای رشد علمی بیشتر در مقطع بالاتر(فوق تخصص) آمادگی لازم را به دست خواهند آورد.

 

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

2

48

16

32

 

با تأکید بر پژوهش

2

فقه (2)

2

48

16

32

فقه (1)

با تأکید بر پژوهش

3

فقه (3)

2

48

16

32

فقه (2)

با تأکید بر پژوهش

4

فقه (4)

2

48

16

32

فقه (3)

با تأکید بر پژوهش

5

فقه (5)

2

48

16

32

فقه (4)

با تأکید بر پژوهش

6

اصول (1)

4

96

32

64

 

با تأکید بر پژوهش

7

اصول (2)

4

96

32

64

اصول (1)

با تأکید بر پژوهش

8

اصول (3)

4

96

32

64

اصول (2)

با تأکید بر پژوهش

9

اصول (4)

4

96

32

64

اصول (3)

باتأکید بر پژوهش

10

اصول (5)

4

96

32

64

اصول (4)

با تأکید بر پژوهش

11

اصول (6)

4

96

32

64

اصول (5)

با تأکید بر پژوهش

12

مكاتب و مناهج اجتهاد

2

32

32

-

 

با تأکید بر پژوهش

13

قواعد فقهیه (1)

2

48

16

32

 

با تأکید بر پژوهش

14

قواعد فقهیه (2)

2

48

16

32

قواعد فقهیه (1)

با تأکید بر پژوهش

15

آیات الاحکام مقارن

2

48

16

32

 

با تأکید بر پژوهش

جمع کل

42

992

352

640

 

 

 
 

تذكر: سرفصل دروس فقه (1) تا (5) و اصول (1) تا (6) همان دروس خارج اصول و فقه مورد نظر جامعة‌المصطفي|العالمية مي‌باشد.

ب) دروس تخصصي:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فلسفه فقه

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

2

جایگاه عقل و عرف در استنباط

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

3

ملاکات احکام و نقش زمان و مکان در اجتهاد

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

4

مبانی و روش استنباط از قرآن

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

5

مباحث جدید اصولی (1)

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

6

مباحث جدید اصولی (2)

2

32

32

-

مباحث‌ جدید اصولی (1)

با تأكيد بر پژوهش

7

تاریخ تطور مسائل اصولی

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

8

کاربرد قواعد اصولی و فقهی در استنباط (1)

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

9

کاربرد قواعد اصولی و فقهی در استنباط (2)

2

32

32

-

کاربرد قواعد اصولی و فقهی در استنباط (1)

با تأكيد بر پژوهش

10

رساله علمی

18

576

-

576

 

 

جمع کل

36

864

288

576

 

 

 
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات