مذاهب اسلامی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره‌ی كارشناسى ارشد مذاهب اسلامى دوره‌ای تخصصى در شناخت موضوعات کلامی، فقهی و عرفانی مهم‌ترین فرق اسلامی مى‌باشد كه فراگيران به صورت عميق دروس آن را خوانده و در پايان دوره موفق به اخذ مدرك كارشناسى ارشد مى‌گردند.

اهداف كلى دوره:

ـ تربيت مدرّس براى مقطع كارشناسى در زمينه مذاهب اسلامى؛

ـ تربيت پژوهشگر در رشته مربوطه؛

ـ ايجاد توانايى در زمينه پاسخگويى به شبهات مطروحه بين فرق اسلامى؛

ـ فراگيرى مشتركات مذاهب در برابر مخالفان دين؛

ـ ايجاد توانايى جهت مناظره و گفتگو؛

ـ توجه به نيازهاى منطقه‌اى فراگيران؛

ـ تربيت مبلّغ؛

تذكر:مبلّغ به مفهوم ابلاغ كننده پيام دين است.

ـ تربيت افراد مستعد براى ورود به دوره‌ی دكترى.

اهداف و سياست‌هاى آموزشى:

ـ ايجاد توانايى تأليف و ترجمه متون تخصصى و نويسندگى؛

ـ اهتمام به نوآورى و توليد فكر و انديشه در رشته مربوطه؛

ـ ايجاد توانايى در زمينه نقد و تبيين روشمند مذاهب اسلامى؛

ـ ايجاد توانايى در فهم متون ساير مذاهب اسلامى؛

ـ تربيت كارشناس در زمينه مذاهب اسلامى.

پذيرش:دانش آموختگان اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره‌ى كارشناسى ادیان و مذاهب انتخاب مى شوند.

تبصره:در صورتى كه فراگيران سایر رشته‌ها بخواهند در كارشناسى ارشد مذاهب اسلامى شركت كنند علاوه بر موفقيت در آزمون ورودى بايد پيش نيازهاى لازم را بگذرانند.

 

طول دوره و شكل آن:

- طول اين دوره مشتمل بر64 واحد درسی مى‌باشد كه در 5 نيمسال (دو سال نیم) تحصيلى ارايه مى‌شود.

- هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسى عملى 32 ساعت مى‌باشد.

- فراگيران در پايان دوره پايان نامه‌اى به ارزش 4 واحد ارايه مى‌دهند.

محورهاى دروس:

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبرانی

32

2

دروس تخصصی

28

3

پایان نامه

4

 

جمع كل

64

 

اهميت و ضرورت:

شناخت مذاهب اسلامی از چند جهت ضرورت دارد:

آگاهی از دیدگاه‌های کلامی و این که جهان اسلام در مواجهه با مسائل گوناگون اعتقادی چه راه حلی را پیشنهاد نموده‌اند و یا چه استدلال و تحلیلی ارایه کرده‌اند که استدلال‌ها و تحلیل‌ها می‌تواند برای دیگر مذاهب هم راه‌گشا باشد، و اگر نقدی هم متوجه مذاهب می‌شود نقد عالمانه صورت پذیرد و از گرفتار شدن در دام نگاه‌های غلط نسبت به فرق اسلامی جلوگیری به عمل آید.

نقش و توانايى:

دانش آموختگان این رشته با توانایی که از مطالعات مذاهب اسلامی به دست می‌آورند، قادر خواهند بود هم چون پژوهشگری توانا در عرصه‌ی مذاهب مختلف اسلامی، هم در مراکز علمی سودمند باشند و هم به دلیل آگاهی دقیق از مذاهب، گام‌های عملی در جهت تقریب و وحدت جهان اسلام بردارند و بسیاری از سوء تفاهم‌ها را از بین ببرند.

 

الف) عناوين دروس جبرانی (مذاهب اسلامی)

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

       ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

3

48

48

-

   

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

4

اصول

3

48

48

-

   

5

معارف قرآن (1)

2

32

32

-

   

6

معارف قرآن (2)

2

32

32

-

معارف قرآن (1)

 

7

كلام اسلامى

2

32

32

-

 

متن شرح تجرید(بخش الهیات)

8

تاريخ كلام اماميه

3

48

48

-

   

9

سلفيه و وهابيت

3

48

48

-

   

10

فلسفه اسلامی (1)

2

32

32

-

 

*

11

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (1)

*

12

ادبیات عرب (1)

2

64

-

64

 

*

13

ادبیات عرب (2)

2

64

-

64

ادبیات عرب (1)

*

14

روان شناسی

1

16

16

-

 

*

15

جامعه شناسی

1

16

16

-

 

*

16

جغرافیای جهان اسلام

2

32

32

-

 

*

17

تاریخ اسلام

2

32

32

-

 

*

18

تفسیر قرآن

2

32

32

-

 

*

19

نقد تفکر اجتماعی غرب

2

32

32

-

 

*

20

مدیریت آموزشی و فرهنگی

1

16

16

-

 

*

21

شیوه های تبلیغ در جهان معاصر

1

16

16

-

 

*

22

علوم سیاسی

2

32

32

-

 

*

23

تعلیم وتربیت اسلامی

2

32

32

-

 

*

24

مذاهب فقهي (1)

2

32

32

-

 

*

25

مذاهب فقهي (2)

2

32

32

-

مذاهب فقهی (1)

*

26

روش تحقیق

2

48

16

32

 

*

27

نیاز‌های منطقه‌ای

2

32

32

-

 

*

جمع کل

54

944

784

160

   
 

تذكر:

1) عناوین دروسی که ستاره ندارند الزامی است.

2) فراگیران از بین عناوین دروسی که ستاره دارند 8 واحد را انتخاب و بگذرانند، در ضمن 2 واحد از 4 واحد درس مذاهب فقهي (1و 2) براي فراگيران اين رشته الزامي است و حتما بايد انتخاب شود.

3) گروه‌هاى آموزشى مى‌توانند در صورت ضرورت، دروسى را براى فراگيران خاصى الزامى نمايند.

4) گروه‌هاى آموزشى مى‌توانند تا سقف 4 واحد پيشنياز زبان پيش بينى و اجرا نمايند.

ب)عناوين دروس تخصصى(مذاهب اسلامی)

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

        ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تاريخ و عقايد اسماعيليه

2

32

32

-

   

2

تاريخ و عقايد زيديه

2

32

32

-

   

3

معتزله

2

32

32

-

 

با توجه به معتزله جدید در جهان اسلام

4

اشاعره

2

32

32

-

   

5

ماتريديه

2

32

32

-

   

6

سلسله‌هاى عرفان و تصوف

2

32

32

-

   

7

كلام تطبيقي (1)

2

32

32

-

   

8

كلام تطبيقي (2)

2

32

32

-

كلام تطبيقي (1)

 

9

عرفان نظرى اسلامى

2

32

32

-

   

10

جريانهاى فكرى معاصر در جهان اسلام(1)

2

32

32

-

   

11

جريان‌هاى فكرى معاصر در جهان اسلام(2)

2

32

32

-

جریان‌های فکری معاصر جهان اسلام(1)

 

12

زبان تخصصى

4

64

64

-

 

انگلیسی

13

مبانی اندیشه‌های تقریب

2

32

32

-

   

14

پايان‌نامه

4

128

-

128

   
 

جمع کل

32

576

448

128

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات