» English » فارسی
» Français » العربية
» Русский » اردو
 
صفحه اصلی > اطلاعيه ها  > آموزشي > آزمون دوره دکتری (ایرانی) 
 
بسمه تعالي
اطلاعيه پذيرش دوره دكتري
با استعانت از خداوند متعال و در پرتو توجّهات حضرت ولي عصر(عج)  جامعه المصطفي)العالميه از ميان طلاب وفضلاي محترم ايراني فارغ التحصيل سطح سوم حوزه (كارشناسي ارشد)واجد شرائط، براي تحصيل دردوره دكتري  از طريق آزمون ورودي در يكي از رشته­ ها و گرايش­هاي ذيل، دانش پژوه مي پذيرد.
  الف) رشته ­ها:
تاريخ تمدن اسلامي  -   علوم حديث تطبيقي  -    فلسفه اسلامي     جريان هاي كلامي معاصرجهان اسلام .
فقه قضائي  -  فقه اقتصادي   فقه سياسي  -  فقه اسلامي  -  فقه عبادي  فقه خانواده   -   اصول فقه.          
- فقه و معارف اسلامي با گرايش هاي ؛ تاريخ اسلام ، كلام اسلامي ،تفسيروعلوم قرآن ، فلسفه اسلامي .
 - قرآن و علوم با گرايش هاي ؛  حقوق  ،  علوم اجتماعي ،  بهداشت وسلامت.
 ويژه ؛ خواهران در قم  و برادران در  مشهد ؛ - كلام اسلامي -  تفسير تطبيقي.
 
  ب) شرايط عمومي: 
1. التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران ؛
2. دارا بودن صلاحيتهاي اخلاقي، اجتماعي؛
3. نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل؛
4. برخورداري از سلامت كامل جسمي و روحي؛
5. فقدان سوء پيشينه كيفري نزد مراجع ذيصلاح؛
 
  ج) شرايط اختصاصي:
1. دارا بودن مدرك سطح 3 حوزه علميه  قم ( مدارج علمي سطح 3 ) ويا كارشناسي ارشد دانشگاه بهمراه گواهي تكميل پايه دهم ؛
2 . احراز توانايي نسبت به يكي از زبانهاي انگليسي، عربي، فرانسوي ؛
3.  موفقيت در آزمون ورودي(كتبي ومصاحبه)؛
4. سپردن تعهدرسمي(پس از قبولي) مبني بر تحصيل تمام وقت تاپايان زمان تدوين رساله، وانجام خدمت دوبرابر؛
5. ارائه نمره آزمون  TOEFLيا آزمون هم سطح ومورد تاييد وزارت علوم تا قبل از دفاع از رساله ؛
     تذكرات ؛
1. داوطلبان شاغل به تحصيل درترم آخر با ارائه گواهي مبني  بر فراغت از تحصيل (دفاع از پايان نامه ) مي توانند دراين آزمون ثبت نام نمايند منوط به ارائه مدرك فارغ التحصيلي تا تاريخ 30/10/ 1388 ( قبل از شروع نيمسال) .
2 . سوابق علمي (تدريس، تأليف و ...) وارائه گواهي مربوط  هنگام ثبت نام ، بعنوان اولويت محسوب مي گردد .
3 . چنانچه در هرمرحله اي معلوم گرددكه داوطلب فاقدشرطي بوده است طبق مقررات، دانش پژوه از ادامه تحصيل بازخواهد ماند ودرصورتي كه به هر دليلي از ادامه تحصيل محروم ويا انصراف دهد ملزم به جبران خسارات ميباشد.
 
 
  ج) مدارك مورد نيازبراي ثبت نامام:
 - تكميل فرم تقاضا نامه ثبت نام؛
-اصل و كپي « شناسنامه» و «كارت ملي» و «كارت پايان خدمت يا معافيت معتبر»؛
- 4 قطعه عكس جديد 4×3 تمام رخ با ذكر مشخصات داوطلب در پشت آن؛
- اصل وكپي مدرك تحصيلي (مدارج علمي سطح 3 يا كارشناسي ارشددانشگاهي بهمراه گواهي پايه دهم حوزه)؛
- ارائه ريز نمرات مدرك ارائه شده و همچنين گواهي دفاع از پايان نامه با قيد درجه؛
- نامه درخواست يكي از مراكز آموزش عالي المصطفي(ص)، مبني بر «اعلام نياز داوطلب» ؛
- اصل فيش بانكي مبلغ 000/250  ريال به حساب جام  شماره   19/1570092  به نام جامعه  المصطفي  العالميه؛
    
د) زمان ثبت نام:  18/07/ 88  تا 28 /07/ 1388
ه) مكان ثبت نام: مجتمع عالي امام خميني  ره ، مجتمع عالي فقه ، مدرسه عالي  بنت الهدي ره،  معاونت آموزشي المصطفي درمشهد.
و) زمان آزمون: پنج شنبه  26/09/1388
ز) زمان دريافت كارت :  از 21 آذر88  ساعت 13 تا 14        
• قم ،خ  معلم ، ساختمان ستاد ، اداره سنجش
• مشهد ،خ  امام خميني 14 ، معاونت آموزشي واحد مشهد
* آزمون رشته هاي كه داوطلبان واجد شرائط آن بحد نصاب لازم  آزموني برسند برگزار خواهد شد.
* * به مدارك ناقص وارسالي پس از پايان تاريخ ثبت نام، ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ مدركي نيز مسترد نميگردد.
* جهت اطلاعات بيشتر با مراكز آموزشي فوق و يا كارشناس سطح 3 اداره سنجش (تلفن 7177765 - 0251)تماس حاصل فرمائيد
 
 معاونت آموزشي جامعه المصطفي
دفتر سنجش و پذيرش
 
جدول رشته ها و منابع آزموني  دومين مرحله از آزمون­هاي  دوره دكتراي ايراني  جامعه المصطفي ص   1388   دفتر سنجش و پذيرش
 
 
 
رشته تاريخ تمدن اسلامي
فقه و اصول
1-  مکاسب، بيع / شيخ انصاري ره   2- حلقه ثالثه / شهيد صدر (ره)
زبان
عربي؛اعراب و ترجمه
1 - نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)
2 - التراتيب الاداريّة / عبدالحيّ کتاني  
انگليسي؛ ترجمه
     دائرة المعارف اسلام ، مقالات: مسجد، بيتالحکمه، دارالحکمه، دارالعلم
شيعه و تمدن اسلامي
1- فلاسفةالشيعة / عبدالله نعمه 2- تاسيس الشيعة لعلوم الاسلام / سيد حسين صدر
نهادهاي آموزشي
1- تاريخ دانشگاههاي بزرگ اسلامي / غنيمه کسايي
2- مدارس و دانشگاههاي اسلامي و غربي در قرون وسطي / کريم مجتهدي و ديگران
تاريخ علوم و فنون
1- تاريخ علوم اسلامي / نصريان    2- علم و تمدن در اسلام / سيد حسين صدر
3- تاريخ هنر اسلامي / کريستين پرايس ترجمه مسعود رجبنيا
4- علوم اسلامي و نقش آن در تحول علمي جهان / آلدوميهلي ترجمه آقايان شجاع و علوي
مستشرقان و تمدن اسلامي
1- تاريخ و تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري/ آدام متز ترجمه قرهگزلو
2- تمدن اسلامي / ژوزف بورلو ترجمه اسدالله علوي (انتشارات آستان قدس)
 
علوم حديث تطبيقي
فقه و اصول
فقه و اصول
 1- مکاسب، بيع / شيخ انصاري ره     2- حلقه ثالثه: شهيد صدر(ره)
زبان
عربي؛اعراب و ترجمه
 1- نهجالبلاغه/ بخش خطب  ( از خطبه 1 الي 100)
 2- امالي جلد2 /سيدمرتضي ره   
انگليسي؛ ترجمه
     دايره المعارف اسلام ؛مدخل حديث و مدخل قرآن
منابع تخصصي
علوم حديث
 1- تلخيص مقياس الهداية/غفاري    2- علوم الحديث و مصطلحه
تاريخ حديث
 1-اضواء علي السنه المحمديه    2-  تاريخ حديث شانه چي
رجال
 1-مقدمه معجم الرجال / آية الله خويي ره     2- اصول علم الرجال / داوري
فقه الحديث
 1-مرآة العقول / علامه مجلسي ره  ( شرح اصول كافي ، ج 1)
 2-شرح صحيح بخاري، انوري (كتاب توحيد)
 
جدول رشته ها و منابع آزموني  دومين مرحله از آزمون­هاي  دوره دكتراي ايراني  جامعه المصطفي (ص)   1388  دفتر سنجش و پذيرش
رشته فلسفه اسلامي
فقه و اصول
1- مکاسب، بيع / شيخ انصاريره    2- حلقه ثالثه شهيد صدر (ره)
زبان
عربي؛اعراب و ترجمه
1- نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)     2-  حکمةالاشراق
انگليسي؛ ترجمه
    مقالات دائرة المعارف راتليج
منطق
    جوهر النضيد
فلسفه اسلامي
    نهاية الحکمة/علامه ره ـ اشارات/بوعلي  نمط 4 و 7
فلسفه غرب
1- تمهيدات کانت
2- پرسشهاي بنيادين / سييوينگ، ترجمه يوسف ثاني ( انتشارات حکمت)
کلام اسلامي
1- کشفالمراد - مباحث خداشناسي و امامت
2- الهيات / سبحاني جلد 1 و 2
 
 
 
جريان هاي كلامي معاصر جهان اسلام
فقه و اصول
فقه واصول
1- مکاسب، بيع / شيخ انصاري ره     2- حلقه ثالثه: شهيد صدر(ره)
زبان
عربي؛اعراب و ترجمه
1- نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)
2- عرب : الاسلام يقود الحياة / شهيد محمدباقرصدر ره
انگليسي؛ ترجمه
          the oxford encyclopedia of the MODERN ISLAMIC WORLD
منابع تخصصي
كلام تطبيقي/ كلام شيعه
    اوائل المقالات /شيخ مفيد ره     ؛     انوار الملكوت/ علامه حلي ره
معارف اهل بيت
   شيعه /  مرحوم علامه طباطبايي (مباحثات با هنري كربن)
مذاهب اسلامي
  آشنايي با«فرق تشيع» و«تسنن» / مجموعه نويسندگان (انتشارات مركز مديريت  حوزه )                                 
جريانهاي كلامي
   دايرةالمعارف بزرگ اسلام ؛ مدخل هاي:  اسلام ، اصحاب حديث ، اصحاب راي 
   و اصلاح طلبي
 
 
 
جدول رشته ها و منابع آزموني  دومين مرحله از آزمون­هاي  دوره دكتراي ايراني  جامعه المصطفي (ص)  1388  دفتر سنجش و پذيرش
 
 
 رشته فقه و معارف اسلامي
فقه و اصول
فقه
     مکاسب، بيع / شيخ انصاري رهري ره
اصول
     رسائل شيخ انصاري يا حلقه ثالثه شهيد صدر
زبان
عربي؛ اعراب و ترجمه
1- نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)
2- امالي(جلد2) /  سيدمرتضي
انگليسي؛ ترجمه
     انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي /   حسيني و...
گرايش
تفسيرو علوم قرآن
تفسير
1- تفسير الميزان  جلد 1    
2- تفسير مجمع البيان  جزء 30 
علوم قرآن
1- البيان في تفسيرالقرآن (به جز سوره حمد )  آيت الله خويي
2- تلخيص التمهيدج2 / آيت الله معرفت ره
متون تخصصي
     شبهات و ردود / آيت الله معرفت ره
كلام اسلامي
كلام اسلامي
1- كشف المراد (مقاصد 6، 5، 4، 3)
2- تبيين براهين اثبات وجود خدا / آيت الله جوادي آملي
كلام جديد
      عقل و اعتقاد ديني/  مايكل پترسون و ديگران، ترجمه احمد نراقي و ..
فلسفه و منطق
1 - نهاية الحكمه /  علامه طباطبايي ره
2 -  جوهر النضيد
تاريخ اسلام
تاريخ اسلام و تاريخ جاهليت
1- تاريخ سياسي اسلام ج 1 و2  / رسول جعفريان
2- الصحيح­من سيرة النبيّ الاعظم ج 33 ،32 ،31، 18 ،6 ، 1/ سيدجعفرمرتضي 
تاريخ نگاري
1- شناخت منابع تاريخي اسلام / رسول جعفريان
2- تاريخ نگاري در اسلام / سجادي و عالم زاده
متون تاريخي به زبان عربي
1- تاريخ طبري (سال سوم تا بيستم هجري)
2-  مروج الذهب (از امامت علي (عليه السلام) تا خلافت مهدي عباسي)/ مسعودي
فلسفه اسلامي
فلسفه غرب
     دكارت، هيوم و كانت از تاريخ فلسفه كاپلستون
فلسفه اسلامي
 1- علم النفس؛ در حد اسفار      2- نهايه الحكمه، علامه طباطبايي  
 3- اشارات و تنبيهات با شرح خواجه، نمط  4، 5 ، 6 و 9
منطق
      جوهر النضيد
  
جدول رشته ها و منابع آزموني  دومين مرحله از آزمون­هاي  دوره دكتراي ايراني  جامعه المصطفي (ص) 1388  دفتر سنجش و پذيرش
  
رشته فقه اسلامي )
فقه و اصول
فقه
     مکاسب، بيع / شيخ انصاري ره
اصول
    رسائل: برائت و استصحاب  / شيخ انصاري  ره
زبان
عربي؛ اعراب و ترجمه
  1- نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)
  2- امالي(جلد2) / سيدمرتضي
انگليسي؛ ترجمه
   انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي /   حسيني و...
منابع تخصصي
فقه تخصصي
    مكاسب ؛ خيارات (تا احكام الخيار)/ شيخ انصاري ره
فقه مقارن
    المسائل الفقهيه / شرفالدين عاملي
قواعد فقهيه
    القواعد الفقهيه؛ جلد1/  بجنوردي
 
رجال
    كليات علم الرجال/ سبحاني
 
رشته اصول فقه اسلامي
فقه و اصول
فقه
    مكاسب: محرمه و بيع تا اول شرائط العوضين / شيخ انصاري ره
اصول
    رسائل: برائت و استصحاب  / شيخ انصاري  ره
زبان
عربي؛ اعراب و ترجمه
  1- نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)
  2- امالي(جلد2) / سيدمرتضي
انگليسي؛ ترجمه
     انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي /   حسيني و...
منابع تخصصي
اصول تخصصي1
      كفايه الاصول،  جلد 1 /  مرحوم آخوند خراساني  
اصول تخصصي2
     كفايه الاصول  ، جلد 2 /  مرحوم آخوند خراساني  
اصول مقارن
     الاصول العامه للفقه المقارن / سيدمحمدتقي حكيم
 
رجال
    كليات علم الرجال/ سبحاني
 
 
رشته فقه خانواده
فقه و اصول
فقه
     مكاسب: بيع / شيخ انصاري ره
اصول
     رسائل شيخ انصاري يا حلقه ثالثه شهيد صدر
زبان
عربي؛ اعراب و ترجمه
1- نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)
2- امالي(جلد2) / سيدمرتضي
انگليسي؛ ترجمه
    انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي/   حسيني و...
منابع تخصصي
قواعد فقهيه(نكاح و طلاق)
    القواعدالفقهية والاصولية علي مذهب الامامية ج3 ص 517-581 /  تسخيري
فقه خانواده و حقوق موضوعه
    بررسي فقهي خانواده(نكاح و انحلال آن / مصطفي محقق داماد
فقه خانواده 1 (نكاح)
      كتاب النكاح / شيخ انصاري ره
فقه خانواده 2 (وصايا و ارث)
    الفقه علي المذاهب الخمسة / محمد جواد مغنيه
 
جدول رشته ها و منابع آزموني  دومين مرحله از آزمون­هاي  دوره دكتراي ايراني  جامعه المصطفي (ص)   1388  دفتر سنجش و پذيرش
 
رشته فقه اقتصادي
فقه و اصول
فقه
     مكاسب: بيع / شيخ انصاري
اصول
     رسائل/ شيخ انصاري ره   يا   حلقه ثالثه / شهيد صدر ره
زبان
عربي؛ اعراب و ترجمه
1- نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)
2- امالي(جلد2) / سيدمرتضي ره
انگليسي؛ ترجمه
     انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي /   حسيني و...
منابع تخصصي
كليات علم اقتصاد
     در حد كليات علم اقتصاد در دانشكده­هاي اقتصاد
نظام اقتصادي اسلام
     نظام اقتصادي علوي / احمد علي يوسفي
قواعد فقه
     القواعدالفقهيه  (لاضرر، غرر، اصالة الزوم، اصالة الصحة، اكل مال بباطل،
     يد، حيازت) /  بجنوردي
فقه معاملات
    ربا (قرض، ربا، زكات، خمس، انفال) / تاليف بخش فرهنگي جامعه مدرسين
فقه معاملات جديد(معاملات بانكي)
    منابع آزاد در حد كتب و مقالات موجود
 
 
رشته فقه سياسي
فقه و اصول
فقه
    مكاسب: بيع / شيخ انصاري ره
اصول
     رسائل شيخ انصاري يا حلقه ثالثه شهيد صدر
زبان
عربي؛ اعراب و ترجمه
1- نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)
2- امالي(جلد2) / سيدمرتضي
انگليسي؛ ترجمه
    انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي/   حسيني و...
منابع تخصصي
متون فقه سياسي
    جواهر الكلام ج21 (كتاب الجهاد)
ولايت فقيه
    الولاية الالهية الاسلامية (2جلد) /  مومن قمي
فقه روابط بين الملل
     اسلام و حقوق بين الملل / دفتر همكاري حوزه و دانشگاه
فقه سياسي تطبيقي
     سلسلةالينابيع الفقهية (كتاب الجهاد) / علي اصغر مرواريد
 
  
جدول رشته ها و منابع آزموني  دومين مرحله از آزمون­هاي  دوره دكتراي ايراني  جامعه المصطفي (ص)   1388  دفتر سنجش و پذيرش
 
رشته فقه عبادي
فقه و اصول
فقه
     مكاسب: بيع / شيخ انصاري ره
اصول
    رسائل شيخ انصاري ره يا حلقه ثالثه شهيد صدر ره
زبان
عربي؛ اعراب و ترجمه
1- نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)
2- امالي(جلد2) / سيدمرتضي ره
انگليسي؛ ترجمه
    انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي /  حسيني و...
منابع تخصصي
فقه القرآن
    كنزالعرفان ج1: آيات باب طهارت ص57 -1 / فاضل مقداد سيوري
قواعد فقهيه(قاعده لاتعاد،، فراغ وتجاوز)
    القواعد الفقهية ج1  ص130 -79 و ص 355 -315/  بجنوردي
فقه1 (صلوه؛ حج)
1- المعتمد في شرح عروة الوثقي ج28، بحث حج ص514-277/ خلخالي
2-المستند في شرح عروة الوثقي ج11، بحث صلوة ص486-368/ مرتضي بروجردي
فقه 2 (خمس و زكات)
1-المستند في شرح عروة الوثقي ج25، بحث خمس­ص370-310/ مرتضي بروجردي
2-المستند في شرح عروة الوثقي ج23، بحث زكات ص28-5/ مرتضي بروجردي
3- مستمسك العروة الوثقي ج9 ، ص 441 385 / سيد محسن حكيم
فقه 3 (مسائل اختلافي طهارت)
    الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف(جلد2) بحث وضو، ص 90-7 / سبحاني
 
 
رشته فقه قضائي
فقه و اصول
فقه
    مكاسب: بيع / شيخ انصاري ره
اصول
    رسائل شيخ انصاري ره يا حلقه ثالثه شهيد صدر ره
زبان
عربي؛ اعراب و ترجمه
1- نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)
2- امالي(جلد2) / سيدمرتضي ره
انگليسي؛ ترجمه
     انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي /   حسيني و...
منابع تخصصي
جزاي عمومي
     حقوق جزاي عمومي / ساريخاني، قياسي، خسروشاهي
جزاي اختصاصي
     جرائم عليه اشخاص/محمدهادي صادقي
     جرائم عليه اموال / ميرمحمد صادقي
     جرائم عليه امنيت / ساريخاني
آئين دادرسي (كيفري، مدني)
1- آئين دادرسي كيفري ج3 / آخوندي
2- آئين دادرسي مدني (دوره بنيادين ج3) / شمس
فقه
     جواهر الكلام ج40، ص : 520-370 و 72-12
                       ج41، ص : 600-475 و 150-7150-7150-7
                       ج42، ص : 243-192 و 81-11
                       ج43، ص :  135 -43
متون حقوقي
Criminal law: Catherine Elliot and Frances Quinn
  
جدول رشته ها و منابع آزموني  دومين مرحله از آزمون­هاي  دوره دكتراي ايراني  جامعه المصطفي ص   1388  دفتر سنجش و پذيرش
رشته قرآن و علوم با گرايش قرآن و حقوق
فقه و اصول
1- مکاسب، بيع / شيخ انصاري(ره) 2- حلقه ثالثه شهيد صدر (ره)
زبان
عربي؛اعراب و ترجمه
1- نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)  2- امالي، جلد2 / سيد مرتضي (ره)
انگليسي؛ ترجمه
     دائرةالمعارف لايدن - مدخلهاي: قرآن وعلم، قرآن و فقه
تفسير
     سوره نساء از تفسير الميزان و الجواهر طنطاوي
علوم قرآن
  1- البيان ( بحث نسخ)/ آيت الله خوئي (ره)   2- الاتقان/ سيوطي
3- التمهيد ( بحث اعجاز)/ آيت الله معرفت(ره)
روششناسي
1- منطق تفسير قرآن 2 / رضايي    2- روششناسي تفسير / بابايي و ديگران
مجموعه حقوق
1 - قواعد عمومي قراردادها /  کاتوزيان     2 - جزاي عمومي /  گلدوزيان
3 - حقوق بينالملل عمومي /   مينايي بيگدلي
 
رشته قرآن و علوم با گرايش علوم اجتماعي
فقه و اصول
فقه واصول
1- مکاسب، بيع / شيخ انصاري ره    2- حلقه ثالثه: شهيد صدر(ره)
زبان
عربي؛اعراب و ترجمه
1- نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)   2- امالي(جلد2) / سيدمرتضي
انگليسي؛ ترجمه
    مقاله قرآن و علم و مقاله قرآن و علوم اجتماعي ازدايرة المعارف ليدن
 
علوم قرآن
1- البيان ( بحث نسخ)/ آيت الله خوئي (ره)   2- الاتقان/ سيوطي
3- التمهيد ج6  ( بحث اعجاز)/ آيت الله معرفت(ره)
تفسير قرآن
    سوره آل عمران از : الميزان و المنار و الجواهر طنطاوي
روش شناسي
1- منطق تفسير قرآن 2/ رضايي   2- روش شناسي تفسير/ بابايي و ديگران
                           علوم اجتماعي
1- نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر/جورج ريتر ، ترجمه محسن ثلاثي
2- تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام /پژوهشكده حوزه و دانشگاه
3- روش تحقيق درعلوم اجتماعي(ازاثبات گرايي تاهنجارگرايي) محمد امزيان ترجمه عبدالقادر سواري
 
رشته قرآن و علوم با گرايش قرآن و بهداشت وسلامت
فقه و اصول
 1- مکاسب، بيع / شيخ انصاري(ره)    2- حلقه ثالثه شهيد صدر (ره)
زبان
عربي؛اعراب و ترجمه
 1-  نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)  2-  امالي، جلد2 / سيد مرتضي (ره)
انگليسي؛ ترجمه
     دائرةالمعارف لايدن ؛ مقاله هاي  قرآن و علم ،  بيولوژي در خلقت ، مراحل حيات
تفسير
     سوره آل عمران از تفسير الميزان  ، المنار و الجواهر طنطاوي
روش شناسي
  1 - منطق تفسير قرآن 2/ رضايي    2- روش شناسي تفسير/ بابايي و ديگران
علوم قرآن
   1 - البيان ( بحث نسخ)/ آيت الله خوئي (ره)   2- الاتقان/ سيوطي
  3- التمهيد ( بحث اعجاز)/ آيت الله معرفت(ره)
منابع تخصصي
 آناتومي عمومي /امير افشين خاکي و ديگران (420 صفحه)
 چکيده فيزيولوژي پزشکي/ گاتيون ترجمه دکتر احمدرضا نياوراني (420 صفحه)
درسنامه پزشکي پيشگيري اجتماعي / ک .پاک مترجم دکتر خسرو وفايي(4 جلد 1500 صفحه)
         جدول رشته ها و منابع آزموني  دومين مرحله از آزمون­هاي  دوره دكتراي ايراني  جامعه المصطفي (ص)  1388  دفتر سنجش و پذيرش
 ( ويژه؛ خواهران در قم . برادران در مشهد )
كلام اسلامي (ويژه )
فقه و اصول
فقه
   مکاسب، بيع / شيخ انصاري ره
اصول
     حلقه ثالثه: شهيد صدر(ره)
زبان
عربي؛ اعراب و ترجمه
 1- نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)
 2- امالي(جلد2) / سيدمرتضي ره
انگليسي؛ ترجمه
    دائرة المعارف ميرچا الياده
منابع تخصصي
كلام اسلامي
  1-شرح تجريد (بخش الهيات)        2-عدل الهي / شهيد مطهري
  3-براهين اثبات وجود خدا /جوادي آملي
  4 -مفاهيم القرآن/ سبحاني ج 6  بحث اسماء وصفات
كلام جديد
 عقل واعتقاد ديني/ مايكل پترسون ، ترجمه  نراقي - سلطاني
فلسفه ومنطق
 
 1-نهاية الحكمة / علامه طباطبائي ره
 2- شواهد الربوبية/ ملاصدرا ره مشهد 4و5
 3-  جوهرالنضيد
  
رشته تفسير تطبيقي (ويژه )
فقه و اصول
فقه
- مکاسب، بيع / شيخ انصاري ره
اصول
     حلقه ثالثه: شهيد صدر(ره)
زبان
عربي؛ اعراب و ترجمه
  1- نهجالبلاغه/ بخش خطب ( از خطبه 1 الي 100)
  2- امالي(جلد2) / سيدمرتضي ره
انگليسي؛ ترجمه
     دائرة المعارف اسلام ؛ مقالات : قرآن وحديث
منابع تخصصي
تفسير تطبيقي
جزء 28 و29
  1- مجمع البيان /طبرسي           2- الميزان /علامه طباطبائي
  3- روح المعاني /آلوسي          4- تفسير كبير / فخررازي
علوم قرآن
  1- تلخيص التمهيد / آية الله معرفت ره
 2- البيان / آيةالله خوئي ره     3- الاتقان / سيوطي
روش هاي تفسيري
  1- منطق تفسير قرآن 2/  رضايي    
  2 - روش شناسي تفسير قرآن /  بابائي وديگران
  3-قواعد التفسير عند الشيعة والسنة / فاكر ميبدي