نقد و بلاغه
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره‌ي كارشناسي ارشد رشته البلاغة و النقد في الادب الاسلامي دوره تخصصي مي باشد كه فراگيران بصورت عميق دروس آن را خوانده و در پايان دوره موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد مي‌گردند.

 

اهداف كلي:

-   تربيت مدّرس براي مقطع كارشناسي حوزه‌ها و دانشگاه‌هاي خارج از کشور در زمينه بلاغت و نقد؛

-   تربيت پژوهشگر در رشته مربوطه؛

-   تربيت نيروهاي توانمند در زمينه ادبيات متون ديني مخصوصا قرآني؛

-   تربيت مبلغ؛

تذكر: مبلّغ به مفهوم ابلاغ كننده پيام دين است.

-   تربيت افراد مستعد براي ورود به دوره دکتري.

سياست هاي آموزشي:

-   شکوفا شدن روحيه‌ي تحقيق در دانش پژوه با اختصاص حداقل 30 درصد واحد‌ها به کار تحقيق؛

-   ايجاد توانايي تاليف، تدريس و ترجمه در رشته مربوط؛

-   ايجاد توانايي استفاده از متون تخصصي؛

-   نهادينه کردن اخلاق و معنويات در دانش پژوهان و محيط‌ سازي به منظور تعالي اخلاقي؛

-   ايجاد توانايي تبليغ معارف قرآن و سنت با استفاده از منابع علمي مربوط؛

-   شناخت عميق، تحليلي و تطبيقي متون عربي؛

-   شناخت نيمه استدلالي فقه و اصول در حد نياز؛

-   ابتناي نظام آموزشي بر مشارکت دانش پژوه و بهره‌گيري از روش‌هاي کارآمد آموزشي؛

-   تخصيص حدود 50 درصد واحد‌ها به دروس حوزوي جهت تقويت بعد حوزوي فراگيران؛

-   توجه به نيازهاي منطقه‌اي فراگيران؛

-   تاکيد بر استفاده از متون اساسي، جامع، موجز و کاربردي؛

-   تدريس حداقل 40 درصد از دروس به زبان عربي.

پذيرش:

فراگيران اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره کارشناسي رشته معارف اسلامي و زبان و ادبيات عرب انتخاب مي‌شوند.

تبصره: در صورتي که دانش پژوهان رشته‌اي ديگر بخواهند در کارشناسي ارشد البلاغة و النقد في الادب الاسلامي شرکت کنند بايد پيش نيازهاي لازم را بگذرانند.

طول دوره و شكل آن:

-   تعداد کل واحدهاي درسي دوره  کارشناسي ارشد رشته البلاغة و النقد في الادب الاسلامي 64 واحد مي‌باشد.

-   نظام و شکل دوره به صورت ترمي واحدي است.

-   طول دوره کارشناسي ارشد رشته البلاغة و النقد في الادب الاسلامي حداکثر 5 ترم (نيم سال) مي‌باشد.

-   هر واحد درسي نظري برابر با 16 ساعت و هر واحد درسي عملي برابر با 32 ساعت مي‌باشد كه در يك ترم 16 هفته‌اي ارائه مي‌شود.

محورهاي دروس:

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبراني

32

2

دروس تخصصي

28

3

پايان نامه

4

            جمع كل

 64

 

اهميت و ضرورت:

ابعاد بلاغي متون ادبي و مخصوصا نصوص ديني مانند قرآن و نهج البلاغه، از ابعاد مهم و قابل توجه در فهم متون ديني و انتقال صحيح پيام‌هاي آن مي‌باشد. از سوي ديگر مساله نقد متون از مباحثي است که مورد توجه خاص و مجامع علمي و آکادميک قرار گرفته است. لذا از اين منظر، برگزاري رشته مستقل بلاغت و نقد، ضرورت دارد.

نقش و توانايي:

دانش آموختگان اين رشته با تحليل و تحقيق در آن مي‌توانند پژوهشگر و مدّرس در زمينه نقد و بلاغت شوند و نقش مؤثري در اعتلاي فرهنگ اصيل اسلامي و شناساندن آن به مردم جهان و تشنگان حقيقت ايفا نمايند. و با کسب معلومات نسبي در سطوح بالاتر اين رشته يا رشته‌هاي همسو ادامه تحصيل داده و به اهداف برنامه‌ريزي تعميق بخشند.

الف) جدول عناوين دروس جبراني (البلاغة و النقد في‌الادب الاسلامي)

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه (1)

3

48

48

-

 

 

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

4

اصول

3

48

48

-

 

 

5

ادبيات عرب(1)

2

64

-

64

 

 

6

ادبيات عرب(2)

2

64

-

64

ادبيات عرب(1)

 

7

مفردات

1

32

-

32

 

با تاكيد بركاربرد مفردات در متون ديني

8

زبان شناسي

2

32

32

-

فقه اللغة

 

9

فنون ادبي و هنري قرآن

2

32

32

-

 

 

10

ادبيات و علوم ديني

2

32

32

-

 

 

11

مهدويت

2

32

32

-

 

 

12

منبع شناسي

1

16

16

-

 

 

13

فلسفه اسلامي(1)

2

32

32

-

 

*

14

فلسفه اسلامي(2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامي(1)

*

15

روان‌شناسي

1

16

16

-

 

*

16

جامعه شناسي

1

16

16

-

 

*

17

جغرافياي جهان اسلام

2

32

32

-

 

*

18

تفسير قرآن

2

32

32

-

 

*

19

تاريخ اسلام

2

32

32

-

 

*

20

نقد تفکر اجتماعي غرب

2

32

32

-

 

*

21

مديريت آموزشي و فرهنگي

1

16

16

-

 

*

22

شيوه‌هاي تبليغ در جهان معاصر

1

16

16

-

 

*

23

علوم سياسي

2

32

32

-

 

*

24

تعليم و تربيت اسلامي

2

32

32

-

 

*

25

کلام تطبيقي(1)

2

32

32

-

 

*

26

کلام تطبيقي(2)

2

32

32

-

کلام تطبيقي(1)

*

27

روش تحقيق

2

48

16

32

 

*

28

نياز‌هاي منطقه‌اي

2

32

32

-

 

*

جمع کل

 52

  928

 736

192

 

 

تذكر:

1.  عناوين دروسي كه علامت ستاره ندارند الزامي است.

2.  عناوين دروسي كه ستاره دارند براي فراگيران اختياري است که بايد 8  واحد از آنها را انتخاب و بگذرانند.

3.  گروه‌هاي آموزشي مي‌توانند در صورت ضرورت دروسي را براي فراگيران خاصي الزامي کنند.

4.  گروه‌هاي آموزشي مي‌توانند تا سقف 6 واحد درسي پيش نياز زبان پيش بيني و اجراء نمايند.

 

 ب) جدول عناوين دروس تخصصي: (رشته البلاغة و النقد في الادب اسلامي)

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

مباني نظري نقد

2

32

32

-

علوم بلاغي (1و2)

 

2

آشنايي با مکاتب نقدي

2

32

32

-

مباني نظري نقد

 

3

علوم بلاغي(1)

3

80

16

64

 

معاني

4

علوم بلاغي (2)

3

80

16

64

علوم بلاغي(1)

بيان و بديع

5

ادبيات معاصر

2

32

32

-

 

 

6

نقد وبررسي متون ادبي معاصر

2

64

-

64

مباني نظري نقد

 

7

نقد تطبيقي

2

48

16

32

مباني نظري نقد

 

8

تحليل جلوه‌هاي بلاغي و ادبي قرآن

3

64

32

32

 

 

9

تحليل جلوه‌هاي بلاغي و ادبي نهج البلاغه

3

64

32

32

 

 

10

تحليل جلوه‌هاي بلاغي و ادبي نصوص ديني

2

48

16

32

 

صحيفه سجاديه و روايات

11

تحليل جلوه‌هاي بلاغي و ادبي شعر شيعي

2

48

16

32

 

 

12

فقه اللغة

2

48

16

32

 

 

13

پايان نامه

4

128

-

128

 

 

جمع کل

 32

  768

 256

 512

 

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات