اهل بیت شناسی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره‌ي كارشناسي ارشد اهل‌بيت شناسي دوره‌اي تخصصي است كه فراگيران بصورت عميق دروس آن را خوانده و در پايان به اخذ مدرك كارشناسي ارشد موفق مي‌گردند.

 

اهداف كلي:

-       تربيت مدّرس براي مقطع كارشناسي در زمينه اهل بيت شناسي؛

-       تربيت پژوهشگر در رشته مربوط؛

-       تربيت نيروهاي توانمند در زمينه اهل بيت شناسي؛

-       تربيت مبلغ:

تذكر: مبلّغ به مفهوم ابلاغ كننده پيام دين است.

-       تربيت فراگيران مستعد براي ورود به دورة دکتري.

 

اهداف و سياست‌هاي آموزشي:

-       شکوفا شدن روحيه تحقيق در فراگيران با اختصاص حداقل 30 درصد واحد‌ها به کار تحقيق؛

-       ايجاد توانايي استفاده از متون تخصصي؛

-       نهادينه کردن اخلاق و معنويات در دانش پژوهان و محيط سازي به منظور تعالي اخلاقي؛

-       شناخت نيمه استدلالي فقه و اصول در حد لزوم؛

-       ابتناي نظام آموزشي بر مشارکت فراگيران و بهره‌گيري از روش‌هاي کارآمد آموزشي؛

-       تخصيص حدود 50 درصد واحد‌ها به دروس حوزوي جهت تقويت بعد حوزوي فراگيران؛

-       توجه به نيازهاي منطقه‌اي فراگيران.

 

پذيرش:

فراگيران اين دوره از بين فارغ التحصيلان دورة کارشناسي رشته شيعه شناسي انتخاب مي‌شوند.

تبصره: درصورتي که دانش پژوهان رشته‌اي ديگر بخواهند در کارشناسي ارشد رشته اهل بيت شناسي شرکت کنند بايد پيش نيازهاي لازم را بگذرانند.

 

طول دوره و شكل آن:

-       نظام و شکل دوره به صورت ترمي واحدي است.

-       طول دوره کارشناسي ارشد رشته اهل بيت شناسي5 نيم سال (ترم) است و تعداد کل واحدهاي درسي 74 واحد مي‌باشد.

-       هر واحد درسي نظري 16 ساعت و هر واحد درسي عملي 32 ساعت مي‌باشد.

محورهاي دروس:

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبراني

32

2

دروس در اختيار گروه

10

3

دروس تخصصي

28

4

پايان نامه

4

         جمع كل

  74

 

اهميت و ضرورت:

با توجه به محوریت اهل‌بیت به عنوان جانشینان پیامبر| و مفسران قرآن بعد از ایشان، ضرورت دارد جهان اسلام با تراث اهل‌بیت^ (سیره، تاریخ و سخنان آنان) آشنا شوند، همچنین طرح شبهات فراوان و تلاش برای حذف مرجعیت علمی، دینی و سیاسی اهل‌بیت^ و جایگزین آن ایجاب می‌کند بصورت عالمانه و به دور از افراط و تفریط آنان را شناخته و به دیگران شناساند، و همچنین بی‌ بدیل بودن این رشته در سایر مراکز آموزشی نیز ضرورت دیگر برای راه اندازی آن می‌باشد.

نقش و توانايي:

دانش‌پژوهان این رشته با گذراندن دوره و انجام پژوهش‌های لازم جایگاه اهل‌بیت^ را شناخته و قادر به دفاع از ساحت ایشان در عرصه‌های علمی جهان اسلام خواهند بود، همچنین می‌توانند با آگاهی دقیق، گامی عملی در راستای تقریب وحدت مسلمین بردارند.

الف) عناوين دروس جبراني (اهل بيت‌شناسي):

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيشنياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه (1)

3

48

48

-

 

 

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

4

اصول

3

48

48

-

 

 

5

 اهل بيت در قرآن (1)

2

32

32

-

 

 

6

بررسي تاريخ، سيره و سخنان امام علي(1)

2

32

32

-

 

 

7

اهل‌بیت نزد فرق غیر اثنی عشری

2

32

32

-

 

 

8

نقد و بررسی دیدگاه‌ مستشرقان دربارة اهل‌بیت

1

16

16

-

 

 

9

بررسی تاریخ، سیره و سخنان حضرت زهرا

1

16

16

-

 

 

10

شبهه شناسي

2

32

32

-

 

 

11

زبان تخصصي

2

32

32

-

 

عربي

12

فلسفه اسلامي (1)

2

32

32

-

 

*

13

فلسفه اسلامي (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامي(1)

*

14

ادبيات عرب (1)

2

64

-

64

 

*

15

ادبيات عرب (2)

2

64

-

64

ادبيات عرب (1)

*

16

روان شناسي

1

16

16

-

 

*

17

جامعه شناسي

1

16

16

-

 

*

18

جغرافياي جهان اسلام

2

32

32

-

 

*

19

تاريخ اسلام

2

32

32

-

 

*

20

تفسير قرآن

2

32

32

-

 

*

21

نقد تفکر اجتماعي غرب

2

32

32

-

 

*

22

مديريت آموزشي و فرهنگي

1

16

16

-

 

*

23

شيوه‌هاي تبليغ در جهان معاصر

1

16

16

-

 

*

24

علوم سياسي

2

32

32

-

 

*

25

تعليم وتربيت اسلامي

2

32

32

-

 

*

26

کلام تطبيقي (1)

2

32

32

-

 

*

27

کلام تطبيقي (2)

2

32

32

-

کلام تطبيقي(1)

*

28

روش تحقيق

2

48

16

32

 

*

29

نياز‌هاي منطقه‌اي

2

32

32

-

 

*

جمع کل

  54

  944

 784

  160

 

 

تذكر:

1.   عناوين دروسي كه ستاره ندارند براي فراگيران الزامي است.

2.   عناويني که با علامت ستاره مشخص شده براي فراگيران اختياري است که بايد 10 واحد از آنها را انتخاب و بگذرانند.

3.   گروه‌هاي آموزشي مي‌توانند در صورت ضرورت دروسي را براي فراگيران خاصي الزامي کنند.

4.   گروه‌‌هاي آموزشي مي‌توانند تا سقف 6 واحد درسي پيش‌نياز زبان پيش بيني و اجراء نمايند.

 

 

 

ب)دروس در اختيار گروه:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

اهل بيت در حديث

2

32

32

-

 

 

2

انديشه مهدويت از ديدگاه مسلمانان

2

32

32

-

 

 

3

امام مهدي و عصر ظهور

2

32

32

-

 

 

4

اهل بيت نزد فرق تصوف

2

32

32

-

 

 

5

منجي در اديان

2

32

32

-

 

 

جمع کل

 10

 160

  160

-

 

 

 

ج) عناوين دروس تخصصي (اهل بيت شناسي):

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيشنياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

اهل بيت در قرآن (2)

2

32

32

-

اهل بيت در قرآن (1)

 

2

بررسي تاريخ، سيره و سخنان امام علي(2)

2

32

32

-

بررسي تاريخ، سيره و سخنان امام علي7(1)

 

3

بررسي تاريخ، سيره و سخنان امام حسن

2

32

32

-

 

 

4

بررسي تاريخ، سيره و سخنان امام حسين

2

32

32

-

 

 

5

بررسي تاريخ، سيره و سخنان امام سجاد

2

32

32

-

 

 

6

بررسي تاريخ، سيره و سخنان امام باقر7

2

32

32

-

 

 

7

بررسي تاريخ، سيره و سخنان امام صادق

2

32

32

-

 

 

8

بررسي تاريخ، سيره و سخنان امام کاظم

2

32

32

-

 

 

9

بررسي تاريخ، سيره و سخنان امام رضا7

2

32

32

-

 

 

10

بررسي تاريخ، سيره و سخنان امام جواد7

2

32

32

-

 

 

11

بررسي تاريخ، سيره و سخنان امامين عسکريين

2

32

32

-

 

 

12

امام مهدي و مسأله غيبت

2

32

32

-

 

 

13

سازواري سيره و انديشه اهل بيت

2

32

32

-

 

اعتقادي، اخلاقي و...

14

زبان تخصصي

2

32

32

-

 

انگليسي

15

پايان نامه

4

128

-

128

 

 

جمع کل

 32

 576

448

  128

 

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات