ادبیات قرآنی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره کارشناسي ارشد رشته ادبيات قرآني دوره‌اي تخصصي است که دانش پژوه بطور عميق با دروس آن آشنا مي‌شود و در پايان موفق به اخذ مدرک کارشناسي ارشد مي‌گردد.

 

اهداف كلي:

-   تربيت مدّرس براي مقطع كارشناسي حوزه‌ها و دانشگاه‌هاي داخل و خارج از کشور در زمينه ادبيات قرآني؛

-   تربيت پژوهشگر در رشته مربوط؛

-   تربيت نيروهاي توانمند در زمينه ادبيات متون ديني مخصوصاً قرآني؛

-   تربيت مبلغ؛

       تذكر: مبلّغ به مفهوم ابلاغ كننده پيام دين است.

-   تربيت افراد مستعد براي ورود به دوره دکتري.

 

سياست‌هاي آموزشي:

-   شکوفا شدن روحيه تحقيق در دانش پژوه با اختصاص حداقل 30 درصد واحد‌ها به کار تحقيق و پژوهش؛

-   ايجاد توانايي تأليف، تدريس و ترجمه در رشته مربوط؛

-   ايجاد توانايي استفاده از متون تخصصي؛

-   نهادينه کردن اخلاق و معنويات در دانش پژوهان و محيط سازي به منظور تعالي اخلاقي؛

-   شناخت عميق، تحليلي و تطبيقي متون عربي؛

-   ايجاد توانايي تبليغ معارف قرآن و سنت با استفاده از منابع علمي مربوط؛

-   شناخت نيمه استدلالي فقه و اصول در حد نياز؛

-   ابتناي نظام آموزشي بر مشارکت دانش پژوه و بهره‌گيري از روش‌هاي کارآمد آموزشي؛

-   توجه به نيازهاي منطقه‌اي فراگيران؛

-   تأکيد بر استفاده از متون اساسي، جامع، موجز و کاربردي؛

-   تدريس حداقل 40 درصد از دروس به زبان عربي.

پذيرش:

فراگيران اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره کارشناسي رشته معارف اسلامي و زبان و ادبيات عرب انتخاب مي‌شوند.

تبصره: درصورتي که دانش‌پژوهان رشته‌اي ديگر بخواهند در کارشناسي ارشد رشته ادبيات قرآني شرکت کنند بايد پيش نيازهاي لازم را بگذرانند.

طول دوره و شكل آن:

-   تعداد کل واحدهاي درسي دوره کارشناسي ارشد رشته ادبيات قرآني 64 واحد مي‌باشد.

-   نظام و شکل دوره به صورت ترمي واحدي است.

-   طول دوره کارشناسي ارشد رشته ادبيات قرآني حداکثر 5 ترم (نيم سال) مي‌باشد.

-   هر واحد درسي نظري برابر با 16 ساعت و هر واحد درسي عملي برابر با 32 ساعت مي‌باشد.

محورهاي دروس:

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبراني

32

2

دروس تخصصي

28

3

پايان نامه

4

              جمع كل

64

 

 

 اهميت و ضرورت:

از آنجا که قرآن منبع اصلي دين مبين اسلام و تأمين کننده نيازهاي ديني مسلمانان و جوامع بشري ديگر است ضروري است تا ابعاد مختلف آن مورد پژوهش قرار گيرد. و با توجه به جلوه‌هاي ادبي و بلاغي قرآن از اين منظر و شبهات مطرح در اين زمينه، لازم است رشته ادبيات قرآني بصورت مستقل برگزار گردد.

نقش و توانايي:

دانش آموختگان اين رشته با تحليل و تحقيق در آن مي‌توانند پژوهشگر و مدرس ادبيات قرآني شوند و نقش مؤثري در اعتلاي فرهنگ اصيل اسلامي و شناساندن آن به مردم جهان و تشنگان حقيقت ايفا نمايند. و با کسب معلومات نسبي در سطوح بالاتر اين رشته يا رشته‌هاي همسو ادامه تحصيل داده و به اهداف برنامه‌ريزي تعميق بخشند.

الف) عناوين دروس جبراني (ادبيات قرآني)

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه (1)

3

48

48

-

 

 

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

4

اصول

3

48

48

-

 

 

5

ادبيات عرب(1)

2

64

-

64

 

 

6

ادبيات عرب(2)

2

64

-

64

ادبيات عرب(1)

 

7

مفردات

1

32

-

32

 

با تاکيد بر کاربرد مفردات در متون ديني

8

منبع شناسي

1

16

16

-

 

 

9

نقد شبهات ادبي قرآن

2

32

32

-

 

 

10

زبان شناسي پيشرفته

2

32

32

-

فقه اللغة

با توجه به رويکرد قرآني

11

قرآن و مستشرقان

2

32

32

-

 

*

«با توجه به شبهات مستشرقان به ادبيات قرآن»

12

ادبيات و علوم ديني

2

32

32

-

 

 

13

مهدويت

2

32

32

-

 

 

14

نقد و بررسي ترجمه‌هاي قرآن

2

32

32

-

 

 

15

علوم قرآن

2

32

32

-

 

*

16

فلسفه اسلامي(1)

2

32

32

-

 

*

17

فلسفه اسلامي(2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامي(1)

*

18

روان‌شناسي

1

16

16

-

 

*

19

جامعه شناسي

1

16

16

-

 

*

20

جغرافياي جهان اسلام

2

32

32

-

 

*

21

تفسير قرآن

2

32

32

-

 

*

22

تاريخ اسلام

2

32

32

-

 

*

23

نقد تفکر اجتماعي غرب

2

32

32

-

 

*

24

مديريت آموزشي و فرهنگي

1

16

16

-

 

*

25

شيوه‌هاي تبليغ در جهان معاصر

1

16

16

-

 

*

26

علوم سياسي

2

32

32

-

 

*

27

تعليم و تربيت اسلامي

2

32

32

-

 

*

28

کلام تطبيقي(1)

2

32

32

-

 

*

29

کلام تطبيقي(2)

2

32

32

-

کلام تطبيقي(1)

*

30

روش تحقيق

2

48

16

32

 

*

31

نياز‌هاي منطقه‌اي

2

32

32

-

 

*

جمع کل

58

1024

832

192

 

 

 

تذكر:

1.                    عناويني که با ستاره مشخص شده براي فراگيران اختياري است که بايد 6 واحد از آنها را انتخاب و بگذرانند.

2.                    گروه‌هاي آموزشي مي‌توانند در صورت ضرورت دروسي را براي فراگيران خاصي الزامي کنند.

3.                    گروه‌هاي آموزشي مي‌توانند تا سقف 6 واحد درسي پيش‌نياز زبان پيش بيني و اجراء نمايند.

 

ب) عناوين دروس تخصصي (ادبيات قرآني)

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

ادبيات پيشرفته(1)

2

48

16

32

 

مباحث کاربردي صرف و اشتقاق با اولويت قرآن و حديث

2

ادبيات پيشرفته(2)

2

64

-

64

ادبيات پيشرفته(1)

مباحث کاربردي نحو(علم الاعراب) با اولويت قرآن و حديث

3

ادبيات پيشرفته(3)

2

64

-

64

مفردات

مباحث کاربردي نحو (علم المفردات)  با اولويت قرآن و حديث

4

تاريخ ادبيات

2

32

32

-

 

ادبيات صدر اسلام با گرايش تعامل قرآن و حديث

5

فقه اللغة

2

48

16

32

 

با تاکيد بر فرهنگ و اصطلاحات

6

تحليل متون (1)

2

48

16

32

 

ادب جاهلي تا پايان دوره عباسيان

7

تحليل متون (2)

2

48

16

32

تحليل متون (1)

قرآن و نهج البلاغه

8

اعجاز ادبي قرآن

2

32

32

-

ادبيات پيشرفته(2)

با توجه به شبهات

9

زيبا شناختي قرآن و نهج البلاغه

2

32

32

-

علوم بلاغي

 

10

غريب القرآن و الحديث

2

32

32

-

 

 

11

تفسير ادبي قرآن(1)

2

32

32

-

 

 

12

تفسير ادبي قرآن (2)

2

32

32

-

تفسير ادبي قرآن(1)

 

13

ادبيات تطبيقي

2

32

32

-

 

 

14

علوم بلاغي

2

32

32

-

 

 

15

پايان نامه

4

128

-

128

 

 

                 جمع کل

32

704

320

384

 

 

 

 

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات