زبان و ادبیات عرب
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دوره تخصصي در اين رشته است که دانش‌پژوه بطور عميق دروس آن را مي‌شناسد و در پايان موفق به اخذ مدرک کارشناسي ارشد مي‌شود.

اهداف كلي دوره: 

 -   تربيت مدّرس براي مقطع كارشناسي حوزه‌ها و دانشگاه‌هاي خارج از کشور در زمينه زبان و ادبيات عرب؛

-   تربيت پژوهشگر در رشته مربوطه؛

-   تربيت نيروهاي توانمند در زمينه ادبيات متون ديني مخصوصآ قرآني؛

-   تربيت مبلغ؛

  تذکر:مبلغ به معناي ابلاغ کننده پيام دين است.

- تربيت افراد مستعد براي ورود به دورة دکتري.

سياست‌هاي آموزشي:

-   شکوفا شدن روحية تحقيق در دانش پژوه با اختصاص حداقل 30 درصد واحد‌ها به کار تحقيق؛

-   ايجاد توانايي تأليف، تدريس و ترجمه در رشته مربوط؛

-   ايجاد توانايي استفاده از متون تخصصي؛

-   نهادينه کردن اخلاق و معنويات در دانش پژوهان و محيط سازي به منظور تعالي اخلاقي؛

-   ايجاد توانايي تبليغ معارف قرآن و سنت با استفاده از منابع علمي مربوط؛

-   شناخت عميق، تحليلي و تطبيقي متون عربي؛

-   شناخت نيمه استدلالي فقه و اصول در حد نياز؛

-   ابتناي نظام آموزشي بر مشارکت دانش پژوه و بهره‌گيري از روش‌هاي کارآمد آموزشي؛

-   تخصيص حدود 50 درصد واحد‌ها به دروس حوزوي جهت تقويت بعد حوزوي فراگيران؛

-   توجه به نيازهاي منطقه‌اي فراگيران؛

-   تأکيد بر استفاده از متون اساسي، جامع، موجز و کاربردي؛

-   تدريس حداقل 40 درصد از دروس به زبان عربي.

پذيرش:

فراگيران اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره کارشناسي رشته معارف اسلامي و زبان و ادبيات عرب انتخاب مي‌شوند.

تبصره: در صورتي که دانش پژوهان رشته‌اي ديگر بخواهند در کارشناسي ارشد رشتة زبان و ادبيات عربي شرکت کنند بايد پيش نيازهاي لازم را بگذرانند.

 

طول دوره و شكل آن:

-   تعداد کل واحدهاي درسي دوره  کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عربي 64 واحد مي‌باشد.

-   نظام و شکل دوره به صورت ترمي واحدي است.

-   طول دوره کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عربي حداکثر 5 ترم (نيم سال) مي‌باشد.

- هر واحد درسي نظري برابر با 16 ساعت و هر واحد درسي عملي برابر با 32 ساعت مي‌باشد كه در يك ترم 16 هفته‌اي ارائه مي‌شود.

محورهاي دروس:

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبراني

32

2

 دروس تخصصي

28

3

پايان نامه

4

            جمع كل

64

 

 

اهميت و ضرورت:

از آنجا که بسياري از منابع علوم اسلامي به زبان عربي بوده و تسلط به آن مي‌تواند در فراگيري معارف اسلامي و تبليغ مؤثر باشد لازم است رشته زبان و ادبيات عربي بطور مستقل مورد توجه قرار گيرد.

نقش و توانايي:

دانش پژوهان اين رشته مي‌توانند محقق و مدرس ادبيات عرب شوند و با تسلط بر زبان عربي در امر تبليغ معارف اسلامي و ابلاغ فرهنگ ديني به جوامع بشري آنان را از اين منابع سرشار و بهره‌مند سازند.

 

         الف) عناوين دروس جبراني (زبان و ادبيات عربي)

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه (1)

3

48

48

-

 

 

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

4

اصول

3

48

48

-

 

 

5

ادبيات عرب(1)

2

64

-

64

 

 

6

ادبيات عرب(2)

2

64

-

64

  ادبيات عرب(1)

 

7

منبع شناسي

1

16

16

-

 

 

8

نقد شبهات ادبي قرآن

2

32

32

-

 

 

9

زبان شناسي پيشرفته

2

32

32

-

فقه اللغة

 

10

ادبيات و علوم ديني

2

32

32

-

 

 

11

مهدويت

2

32

32

-

 

 

12

علوم بلاغي (3)

2

48

16

32

علوم بلاغي (2)

بديع

13

مفردات

1

32

-

32

 

 

14

فلسفه اسلامي(1)

2

32

32

-

 

*

15

فلسفه اسلامي(2)

2

32

32

-

فلسفه  اسلامي(1)

*

16

تفسير قرآن

2

32

32

-

 

*

17

روان‌شناسي

1

16

16

-

 

*

18

جامعه شناسي

1

16

16

-

 

*

19

جغرافياي جهان اسلام

2

32

32

-

 

*

20

تاريخ اسلام

2

32

32

-

 

*

21

نقد تفکر اجتماعي غرب

2

32

32

-

 

*

22

مديريت آموزشي و  فرهنگي

1

16

16

-

 

*

23

شيوه‌هاي تبليغ در جهان معاصر

1

16

16

-

 

*

24

علوم سياسي

2

32

32

-

 

*

25

تعليم و تربيت اسلامي

2

32

32

-

 

*

26

کلام تطبيقي(1)

2

32

32

-

 

*

27

کلام تطبيقي(2)

2

32

32

-

  کلام تطبيقي(1)

*

28

روش تحقيق

2

48

16

32

 

*

29

نياز‌هاي منطقه‌اي

2

32

32

-

 

*

جمع کل

54

976

752

224

 

 

 

    تذكر:

1.     عناوين دروسي كه علامت ستاره ندارند الزامي است.

2.     عناوين دروسي كه ستاره دارند براي فراگيران اختياري است که بايد 6 واحد از آنها را انتخاب و بگذرانند.

3.     گروه‌هاي آموزشي مي‌توانند در صورت ضرورت دروسي را براي فراگيران خاصي الزامي کنند.

4.     گروه‌هاي آموزشي مي‌توانند تا سقف 6 واحد درسي پيش نياز زبان پيش بيني و اجراء نمايند.

 

ب) دروس تخصصي (زبان و ادبيات عربي):

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

ادبيات پيشرفته (1)

2

48

16

32

 

صرف

2

ادبيات پيشرفته (2)

2

64

-

64

 

نحو (علم الاعراب)

3

ادبيات پيشرفته (3)

2

64

-

64

       مفردات

نحو (علم المفردات)

4

ادبيات تطبيقي

2

32

32

-

ساختار شناسي تطبيقي زبانها

 

5

ادبيات معاصر

2

32

32

-

 

 

6

تاريخ ادبيات

2

32

32

-

 

 

7

فقه اللغة

2

48

16

32

 

 

8

تحليل متون(1)

2

48

16

32

 

دوره جاهلي تا پايان دوره عباسي و شعر شيعي

9

تحليل متون (2)

2

48

16

32

تحليل متون(1)

با تأکيد بر نثر ديني

10

نقد ادبي

2

48

16

32

تحليل متون (1)

 

11

ساختارشناسي‌تطبيقي زبان‌ها

2

48

16

32

 

 

12

علوم بلاغي (1)

3

80

16

64

 

معاني

13

علوم بلاغي (2)

3

80

16

64

    علوم بلاغي (1)

بيان و بديع

14

پايان‌نامه

4

128

-

128

 

 

 جمع کل

32

800

224

576

 

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات