مترجمی عربی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره‌ي كارشناسي ارشد مترجمي عربي دوره تخصصي مي‌باشد كه فراگيران بصورت عميق دروس آن را خوانده و در پايان موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد مي‌گردند.

اهداف كلي:

-      تربيت مدّرس براي مقطع كارشناسي حوزه‌ها و دانشگاه‌هاي خارج از کشور در زمينه مترجمي عربي؛

-      تربيت پژوهشگر در رشته مربوطه؛

-      تربيت نيروهاي توانمند در زمينه ادبيات متون ديني مخصوصاً قرآني؛

-      تربيت مبلغ:

   تذكر:مبلّغ به مفهوم ابلاغ كننده پيام دين است.

-          تربيت افراد مستعد براي ورود به دوره دکتري.

سياست‌هاي آموزشي:

-          شکوفا شدن روحيه‌ي تحقيق در دانش پژوه با اختصاص حداقل 30 درصد واحد‌ها به کار تحقيق؛

-          ايجاد توانايي تأليف، تدريس و ترجمه متون به عربي و بالعكس؛

-          ايجاد توانايي استفاده از متون تخصصي؛

-          نهادينه کردن اخلاق و معنويات در دانش پژوهان و محيط سازي به منظور تعالي اخلاقي؛

-          ايجاد توانايي تبليغ معارف قرآن و سنت با استفاده از منابع علمي مربوط؛

-          شناخت عميق، تحليلي و تطبيقي متون عربي؛

-          شناخت نيمه استدلالي فقه و اصول در حد نياز؛

-          ابتناي نظام آموزشي بر مشارکت دانش پژوه و بهره‌گيري از روش‌هاي کارآمد آموزشي؛

-          تخصيص حدود 50 درصد واحد‌ها به دروس حوزوي جهت تقويت بعد حوزوي فراگيران؛

-          توجه به نيازهاي منطقه‌اي فراگيران؛

-          تأکيد بر استفاده از متون اساسي، جامع، موجز و کاربردي؛

-          تدريس حداقل 40 درصد از دروس به زبان عربي.

پذيرش:

فراگيران اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره کارشناسي رشته معارف اسلامي و زبان و ادبيات عربي انتخاب مي‌شوند.

تبصره:درصورتي که دانش‌پژوهان رشته‌اي ديگر بخواهند در کارشناسي ارشد رشته مترجمي عربي شرکت کنند بايد پيش نيازهاي لازم را بگذرانند.

 

 

طول دوره و شكل آن:

-          تعداد کل واحدهاي درسي دوره  کارشناسي ارشد رشته مترجمي عربي 64 واحد مي‌باشد.

-          نظام و شکل دوره به صورت ترمي واحدي است.

-          طول دوره کارشناسي ارشد رشته مترجمي عربي حداکثر 5 ترم (نيم سال) مي‌باشد.

-          هر واحد درسي نظري برابر با 16 ساعت و هر واحد درسي عملي برابر با 32 ساعت مي‌باشد كه در يك ترم 16 هفته‌اي ارائه مي‌شود.

 

محورهاي دروس :

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبراني

32

2

دروس تخصصي

28

3

پايان نامه

4

            جمع كل

64

 

 

اهميت و ضرورت:

از آنجا که دست‌يابي بسياري از مردم جهان بخصوص مسلمانان به منابع  اصيل اسلامي و آگاهي از معارف عميق آن بدون ترجمه صحيح و ارائه آن به جامعه بشري ممکن نيست و با توجه به عربي بودن بيشتر متون ديني و منابع اسلامي لازم است رشته‌اي به همين منظور طراحي شود.

 

نقش و توانايي:

دانش آموختگان اين رشته با تحصيل در آن مي‌توانند مترجم متون عربي شوند و نقش بسزايي در انتقال فرهنگ اصيل اسلامي به ساير ملل و کساني که به زبان عربي آشنا نيستند، داشته باشند.

  الف) عناوين دروس جبراني (مترجمي عربي)

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه (1)

3

48

48

-

 

 

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

4

اصول

3

48

48

-

 

 

5

ادبيات عرب(1)

2

64

-

64

 

 

6

ادبيات عرب(2)

2

64

-

64

ادبيات عرب(1)

 

7

مفردات

1

32

-

32

 

با تاکيد بر کاربرد مفردات در متون ديني

8

زبان شناسي پيشرفته

2

32

32

-

فقه اللغة

 

9

فنون ادبي و هنري قرآن

2

32

32

-

 

 

10

ادبيات و علوم ديني

2

32

32

-

 

 

11

نقد شبهات ادبي قرآن

2

32

32

-

 

 

12

منبع شناسي

1

16

16

-

 

 

13

مهدويت

2

32

32

-

 

 

14

كارورزي ترجمه

2

32

32

-

 

*

15

تفسير قرآن

2

32

32

-

 

*

16

فلسفه اسلامي(1)

2

32

32

-

 

*

17

فلسفه اسلامي(2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامي(1)

*

18

روان‌شناسي

1

16

16

-

 

*

19

جامعه شناسي

1

16

16

-

 

*

20

جغرافياي جهان اسلام

2

32

32

-

 

*

21

تاريخ اسلام

2

32

32

-

 

*

22

نقد تفکر اجتماعي غرب

2

32

32

-

 

*

23

مديريت آموزشي و فرهنگي

1

16

16

-

 

*

24

شيوه‌هاي تبليغ در جهان معاصر

1

16

16

-

 

*

25

علوم سياسي

2

32

32

-

 

*

26

تعليم و تربيت اسلامي

2

32

32

-

 

*

27

کلام تطبيقي(1)

2

32

32

-

 

*

28

کلام تطبيقي(2)

2

32

32

-

کلام تطبيقي(1)

*

29

روش تحقيق

2

48

16

32

 

*

30

نياز‌هاي منطقه‌اي

2

32

32

-

 

*

جمع کل

56

992

800

192

 

 

 

تذكر:

1.   عناوين دروسي كه علامت ستاره ندارند الزامي است.

2.   عناوين دروسي كه ستاره دارند براي فراگيران اختياري است که بايد 6  واحد از آنها را انتخاب و بگذرانند.

3.   گروه‌هاي آموزشي مي‌توانند در صورت ضرورت دروسي را براي فراگيران خاصي الزامي کنند.

4.   گروه‌هاي آموزشي مي‌توانند تا سقف 6 واحد درسي پيش نياز زبان پيش بيني و اجراء نمايند.

 

ب) عناوين دروس تخصصي (مترجمي عربي)

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

ادبيات تحليلي(1)

2

48

16

32

 

تحليل ادبي نظم و نثر دوره جاهلي تا پايان دوره عباسيان

2

ادبيات تحليلي(2)

2

48

16

32

ادبيات تحليلي(1)

تحليل ادبي قرآن و حديث

3

ادبيات تحليلي(3)

2

48

16

32

 

تحليل ادبي متون معاصر

4

فقه اللغة

2

48

16

32

 

با تأکيد بر فرهنگ و اصطلاحات

5

ساختارشناسي تطبيقي زبان‌ها

2

48

16

32

 

 

6

مباني نظري ترجمه

2

32

32

-

 

 

7

واژه‌شناسي و معادل گزيني در ترجمه

2

32

32

-

فقه اللغة

 

8

نقد و بررسي آثار اسلامي ترجمه شده

2

48

16

32

واژه‌شناسي و معادل گزيني در ترجمه

با اولويت «قرآن، نهج البلاغه و صحيفه سجاديه»

9

فنون و روش‌هاي پيشرفته ترجمه

2

48

16

32

مباني نظري ترجمه

 

10

مدل‌هاي ترجمه

2

32

32

-

 

 

11

سمينار مسائل ترجمه

2

48

16

32

فنون و روش‌هاي پيشرفته ترجمه

 

12

کارگاه ترجمه

2

64

-

64

فنون و روش‌هاي پيشرفته ترجمه

با تاکيد بر ترجمه همزمان

13

غريب القرآن و الحديث

2

32

32

-

 

 

14

نقد ادبي

2

48

16

32

نقد و بررسي آثار اسلامي ترجمه شده

 

15

پايان نامه

4

128

-

128

 

 

جمع کل

32

752

272

480

 

 

 

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات