مالیه و بانکداری
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعریف:

دوره کارشناسی ارشد، رشته مالیه و بانکداری اسلامی یکی از برنامه‌های آموزشی جامعه المصطفی|العالمیه می‌باشد که در طی آن طلبه به طور عمیق با دروس آن آشنا شده و در پایان دوره، موفق به دریافت مدرک کارشناسی‌ارشد می‌شود.

اهداف کلی دوره:

-          تربیت مدرس مالیه وبانکداری اسلامی.

-          تربیت پژوهشگر دررشته مالیه و بانکداری اسلامی.

-          تربیت طلاب مستعد برای ورود به دوره دکتري.

-    تربیت کارشناسانی که بتوانند رفتارها و تعاملات پولی و مالی مردم مسلمان جامعه خود را به صورت کامل و صحیح تحلیل کنند.

-    تربیت کارشناسانی که بتوانند مبانی و روابط حاکم بر بانکداری اسلامی را در مدیریت کلان بانکی و عملیات بانک‌های تجاری اعمال کنند.

-    ایجاد توانمندی در فارغ التحصیلان این رشته برای انجام امورعملیاتی، حسابداری و بانکداری اسلامی و اجرای صحیح و کارآمد عقود اسلامی.

-          ایجاد شناخت کافی در فارغ التحصیلان این رشته از بخش‌های مختلف اقتصاد برای کمک به نحوه تأمین مالی مورد نیاز از طریق عقود اسلامی.

-          رشد بانکداری اسلامی.

-    جهت‌دهی دانش بانکداری کشورهای اسلامی بر اساس ساختارهای اسلامی و مبتنی بر مبانی بانکداری اسلامی.

-          فرهنگ‌سازی رفتارها و تعاملات اقتصادی، پولی و مالی بر اساس آموزه‌های اسلام.

اهداف وسیاست های آموزشی:

-          شکوفا شدن روح تحقیق در طلبه.

-          شناخت تحلیلی مطالب رشته مالیه و بانکداری اسلامی.

-          ایجاد توانایی تألیف، تدریس و ترجمه در رشته مالیه و بانکداری اسلامی.

-          ایجاد تخصص در گرایش رشته مالیه و بانکداری اسلامی.

 

پذیرش:

طلاب این دوره از بین فارغ التحصیلان دوره‌های کارشناسی رشته اقتصاد انتخاب می‌شوند.

تبصره: درصورتی که طلاب رشته‌ای دیگر بخواهند درکارشناسی‌ارشد رشته مالیه و بانکداری اسلامی شرکت کنند باید پیش‌نیازهای لازم را بگذرانند. این پیش‌نیازها متناسب با سطح هر یک از پذیرفته‌شدگان و با تشخیص گروه، پیش از شروع دوره و در طول دوره ارائه خواهد شد.

 

طول دوره وشکل آن:

-    دروس حوزوی و تخصصی دوره کارشناسی ارشد 64 واحد می‌باشد که در طی حداکثر 8 نیم سال (ترم) ارائه می‌گردد.

-          کلیه دروس در 5 نیمسال تحصیلی ارائه و 2 نیمسال نیز برای پایان‌نامه در نظر گرفته می‌شود.

-          طلبه درپایان این دوره پایان‌نامه‌ای به ارزش 4 واحد ارائه می‌دهد.

-          هر واحد درسی نظری 16 ساعت و هر واحد درس عملی 32 واحد می‌باشد.

تعداد ونوع واحد های درسی:

 

ردیف

محورهای دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی

32

2

دروس تخصصی

28

3

پایان نامه

4

جمع کل

64

 

 

در ضمن دروس زبان تخصصی و زبان عربی و اقتصاد سنجی کاربردی به میزان هر کدام 2 واحد و ریاضیات برای اقتصاد به میزان 4 واحد؛ مجموعاً 10 واحد پیش‌نیاز ارائه می‌شود ولی واحد این دروس  در کل تعداد واحدهای درسی این دوره به حساب نخواهد آمد.

  اهميت و ضرورت:

واقعیت این است که علوم انسانی هر جامعه‌ای تحت تاثیر حیات اجتماعی، فرهنگ و باورهای ارزشی آن جامعه می‌باشد. لذا باید توجه داشته باشیم که در جامعه اسلامی ضرورتاً علم و ساختارهای علوم اجتماعی و نظام آموزشی با رویکردهای اسلامی تدوین شود. برای متحول شدن نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وفرهنگ رفتار اقتصادی آحاد مردم بر اساس اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی لازم است دانش بانکداری اسلامی و نظام آموزشی آن به صورت رشته تحصیلی مناسب، طراحی و تدریس شود. ضمناً اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و اسلامی شدن نظام بانکی مورد نظر است که فقط باآموزش بانکداری اسلامی در نظام آموزشی محقق خواهد شد.

الف) جدول دروس عمومي حوزوي رشته ماليه و بانكداري

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه (1)

3

48

48

-

 

 

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

4

اصول

3

48

48

-

 

 

5

كلام تطبيقي (1)

2

32

32

-

 

 

6

كلام تطبيقي (2)

2

32

32

-

كلام تطبيقي (1)

 

7

فلسفه اسلامي (1)

2

32

32

-

 

 

8

فلسفه اسلامي (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامي (1)

 

9

فلسفه اسلامي (3)

2

32

32

-

فلسفه اسلامي (2)

 

جمع کل

20

320

320

-

 

 

 

 

ب) دروس حوزوي اختصاصي رشته ماليه و بانكداري اسلامي

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فلسفه اقتصاد اسلامي

2

32

32

-

 

 

2

فقه معاملات (1)

2

32

32

-

 

 

3

فقه معاملات (2)

2

32

32

-

 

 

4

اقتصاد در قرآن و حديث (1)

2

32

32

-

 

 

5

اقتصاد در قرآن و حديث (2)

2

32

32

-

 

 

6

اقتصاد در قرآن و حديث (3)

2

32

32

-

 

 

جمع کل

12

192

192

-

 

 

 

 

ج) جدول دروس تخصصي رشته ماليه و بانكداري اسلامي

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

توضیحات

جمع

نظری

عملی

1

اقتصاد خرد

4

64

64

-

 

 

2

اقتصاد  کلان

4

64

64

-

 

 

3

مبانی پول، ماليه و بانکداری اسلامی

2

32

32

-

اقتصاد کلان

 

4

ساز و کار بانکداری اسلامی

2

32

32

-

مبانی پول، مالیه و بانکداری اسلامی

 

5

خدمات بانکی در بانکداری اسلامی

2

32

32

-

ساز و کار بانکداری اسلامی

 

6

الگوهای بانکداری اسلامی

2

32

32

-

مبانی پول ، مالیه و بانکداری اسلامی

 

7

ارزیابی طرح ها در بانکداری اسلامی

2

32

32

-

اقتصاد خرد

 

8

بانک مرکزی و سیاست‌های پولی در بانکداری اسلامی

2

32

32

-

مبانی پول، مالیه و بانکداری اسلامی

 

9

ابزارهای مالی (1) (غیر مشتقه)

2

32

32

-

مبانی پول ، مالیه و بانکداری اسلامی

 

10

ابزارهای مالی (2) (مشتقه)

2

32

32

-

ابزارهای مالی 1

 

11

واسطه های مالی غیر بانکی

2

32

32

-

ابزارهای مالی 1و 2

 

12

موضوعات انتخابی در مالیه اسلامی

2

32

32

-

 

 

13

پایان نامه

4

128

-

128

 

 

جمع کل

32

578

448

128

 

 

د) جدول دروس پيش‌نياز

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

زبان تخصصی انگلیسی

2

32

32

-

 

سرفصل ندارد

2

زبان تخصصی عربی

2

32

32

-

 

سرفصل ندارد

3

اقتصاد سنجی کاربردی

2

32

32

-

 

سرفصل ندارد

4

ریاضیات برای اقتصاد

4

64

64

-

 

سرفصل ندارد

جمع کل

10

160

160

 

 

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات