زبان و ادبیات فارسی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

 دوره‌ی كارشناسي ارشد زبان و ادبيّات فارسي دوره‌اي است كه فراگيران به افزايش توانايي خود در مباحث تخصصي اين رشته مي‌پردازند و پس از اتمام تحصيلات به دريافت دانش‌نامه‌ي كارشناسي ارشد نائل مي‌گردند.

اهداف كلي:

-           تقويت و تثبيت و افزايش آموخته‌هاي علمي و عملي در زمينه‌هاي زبان و ادبيّات فارسي؛

-            ايجاد مهارت‌هاي جديد در زمينه‌هاي مختلف ادبي و بلاغي و تدريس آموزش زبان فارسي؛

-            تسلط بر ساختمان دستور زبان فارسي با (دو رويكرد سنتي و بويژه جديد و بر مبناي زبان شناسي)؛

-            تسلّط بر شناخت اصطلاحات علوم مختلف بازتاب يافته در متون زبان و ادبيات فارسي، با رويكرد علوم و معارف اسلامي؛

-            تربيت اساتيد متخصص زبان و ادبيّات فارسي به منظور تدريس، تحقيق و پژوهش در زمينه‌ي زبان و ادبيّات  فارسي؛

-            فراهم آوردن زمينه‌ي مناسب براي ادامه‌ي تحصيل در دوره‌ي دكتري (تخصصي زبان و ادبيّات فارسي).

سياست‌هاي آموزشي:

-            توجّه ويژه به معارف و علوم قرآني و اهل‌بيت:از طريق انتخاب متون، اساتيد و شيوه‌هاي تدريس متناسب

-            اهتمام به انجام تحقيق و پژوهش در ضمن آموزش

-            توجّه خاص به استفاده از انديشه‌ها و آثار ادبي علما و بزرگان ديني

-            توجّه به ابعاد تطبيقي، كاربردي و عملي بودن دروس

-            اهتمام به نحوه‌ي آموزش زبان و ادبيات فارسي

طول دوره و شكل آن:

-            طول دوره‌ي‌ تحصيلي در كارشناسي ارشد زبان و ادبيّات فارسي دو سال و نيم (5 نيمسال) است.

-            طول هر نيمسال تحصيلي با احتساب ايام امتحانات هيجده هفته و هر واحد درسي به مدت 16 ساعت مي‌باشد.

-            شكل نظام آموزشي واحدي مي‌باشد.

پذيرش:

داوطلبان اين رشته از ميان دارندگان مدرك كارشناسي زبان و ادبيّات فارسي انتخاب مي‌شوند.

تبصره(1):در صورتي كه دانش‌پژوهان رشته‌هاي ديگر بخواهند در كارشناسي‌ارشد‌ زبان و ادبيات فارسي شركت كنند علاوه بر موفّقيت در آزمون ورودي بايد پيش‌نيازهاي آن را بگذرانند.

تبصره(2):اساتيد آموزش زبان و ادبيات فارسي براي پذيرش در اين دوره از اولويت برخوردارند.

محورهاي دروس :

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس اصلي

4

2

دروس تخصصي

20

3

دروس اختياري

4

4

پايان نامه

4

            جمع كل

32

 

 

اهميّت و ضرورت:

در جامعة المصطفي6العالميّه با وجود دانش پژوهان محترم غير ايراني از مليّت‌هاي مختلف و نيز تحصيلات آنان در زمينه‌هاي علوم و معارف اسلامي به زبان فارسي و نيز گذراندن دوره‌هاي مقدماتي و متوسطه‌ي آموزش زبان فارسي و ضرورت توّجه ويژه به ابعاد زبان و ادبيّات فارسي براي فراگيران غيرايراني از يك سو و توانمندسازي اساتيد ايراني در زمينه‌ي آموزش زبان و ادبيّات فارسي‌از سويي ديگر، به منظور افزايش و ارتقاي سطح علمي اساتيد جامعه و استفاده از صاحب‌نظران توانمند در زمينه‌ي زبان و ادبيّات فارسي و امكان تدريس، تحقيق، پژوهش و تأليف براي اساتيد ايجاب مي‌كند كه اين رشته تاسيس و اجرا گردد.

 

نقش و توانايي:

فارغ‌التحصيلان اين دوره مي‌توانند:

1.    در دوره‌هاي كارشناسي زبان و ادبيّات فارسي و دوره‌هاي آموزش زبان فارسي و موضوعات مربوط به زبان و ادبيّات فارسي تدريس نمايند.

2.    در زمينه‌هاي مختلف زبان و ادبيّات فارسي با رويكرد علوم و معارف اسلامي تحقيق، پژوهش و تاليف نمايند.

3.    در طرّاحي و ايجاد مهندسي فرهنگي جامعه‌ي اسلامي ايران ايفاي نقش نمايند.

4.    توانايي استخراج فرهنگ، آداب و رسوم و باورهاي اصيل و ملّي_ اسلامي ايران از درون متون ادبي هزار و اند ‌ساله و معّرفي آن به ساير فرهنگ‌ها و ملل ديگر.

5.     ايجاد امكان بررسي‌‌هاي فرهنگي و ادبي تطبيقي بين ايران و ساير ملل.   

 

دروس پيش‌نياز (دوره):

 

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تاريخ ادبياتايران

2

32

32

-

 

 

2

ادبيات معاصر و انقلاب اسلامي

2

32

32

-

 

 

3

سبك شناسي

2

32

32

-

 

 

4

زبان شناسي

2

32

32

-

 

 

5

ويرايش و نگارش

2

32

32

-

 

 

6

معاني، بيان، بديع و عروض

2

32

32

-

 

 

جمع کل

12

192

192

-

 

 

 

 

تذكر:

دروس پيش‌نياز به يكي از اشكال زير قابل اجرا مي‌باشد:

الف) قبل از برگزاري آزمون:به منظور آمادگي بيشتر فراگيران مورد نظر براي شركت در آزمون و دوره.

ب) بعد از برگزاري آزمون:به منظور آماده سازي فراگيران براي شركت در دوره.

ج)بخشي از دروس به منظور آمادگي دانش‌پژوهان براي شركت در آزمون‌ ورودي قبل از آزمون باشد و بخش ديگر به منظور آمادگي و ورود به دوره بعد از آزمون و قبل از شركت در دوره باشد.

 

 

 

الف) دروس اصلي:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

زبان خارجي (1)

2

32

32

-

 

 

2

تحقيق در دستور زبان فارسي

2

32

32

-

 

 

3

رساله‌ي پايان نامه تحصيلي

4

128

-

128

 

 

جمع کل

8

192

64

128

 

 

 

 

ب) دروس تخصصي:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

نظم فارسي (1) شاهنامه

2

32

32

-

 

متون حماسي (آشنايي با حماسه‌هاي ملي،   ديني و تاريخي)

2

نظم فارسي (2) ناصر خسرو و سنائي

2

32

32

-

 

متون اخلاقي، كلامي، زهد و اندرز

3

نظم فارسي (3) خاقاني و نظامي

2

32

32

-

 

نظم آراستة تعليمي و داستاني

4

نظم فارسي (4) مثنوي

2

32

32

-

 

متون نظم عرفاني

5

نثر فارسي (1) تاريخ بيهقي

2

32

32

-

 

متون نثر مرسل

6

نثر فارسي (2) تاريخ جهانگشا و مرزبان‌ نامه

2

32

32

-

 

متون نثر فني

7

نثر فارسي (4) كشف المحجوب و رساله قشيريه

2

32

32

-

 

 نثر تعليمي و متون نثر عرفاني

8

عربي (1) صرف و نحو

2

32

32

-

 

متون تفسيري- ادبي جايگزين شود.

9

عربي (2) نثر عربي

2

32

32

-

 

تاثير قرآن و حديث در متون نظم و نثر فارسي جايگزين شود.

10

عربي (3) نظم عربي

2

32

32

-

 

نظم و نثر معاصر عربي و مقايسه آن با زبان فارسي‌جايگزين شود.

جمع کل

20

320

320

-

 

 

 

ج) دروس اختياري:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

زبان خارجي (2)

2

32

32

-

 

فن ترجمه ‌جايگزين شود

2

نظم فارسي (5) گلشن راز

2

32

32

-

 

متون نظم عرفاني

3

نثر فارسي (3) مصباح الهدايه

2

32

32

-

 

متون نثر عرفاني

4

تحقيق در معاني و بيان و فنون ادب فارسي*

2

32

32

-

 

مرجع شناسي و روش تحقيق

5

عربي (4) متون تفسيري عربي

2

32

32

-

 

مستندات قرآني و حديثي در زبان و ادب فارسي

6

سير آراء و عقايد اسلامي

2

32

32

-

 

 

7

سمينار*

2

32

32

-

 

روش تدريس آموزش زبان فارسي (به صورت كارگاه)

جمع کل

14

224

224

-

 

 

 

تذكر:

1.       دانش پژوهان موظفند 4 واحد از مجموعه درس‌هاي اختياري را انتخاب و بگذرانند.

2.       عناوين دروسي كه ستاره دارند در اولويت اول جهت انتخاب فراگيران مي باشند.

3.       روش تدريس آموزش زبان فارسي مي‌تواند خود به عنوان يكي از دروس اختياري به جاي سير آراء و عقايد  اسلامي قرار گيرد (مشروط بر اينكه مباحث كلامي را در حوزه گذرانده باشند)

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات