جریان های کلامی معاصر
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دورة دکتري جريان­هاي کلامي معاصر در جهان اسلام بالاترين دورة تحصيلي تخصصي در زمينة انديشه‌هاي معاصر مذاهب اسلامي است که در آن فراگيران، مجموعه­اي هماهنگ از فعاليت­هاي پژوهشي و آموزشي را انجام مي­دهند و به شخصيت­ها، جريان­ها و انديشههاي کلامي در جهان معاصر اسلامي شناخت پيدا مي­کنند و در پايان به درجة دکتري نايل مي­شوند.

 

اهداف:

-        شناخت جريان­هاي معاصر کلامي جهان اسلام؛

-        تربيت محقق و متخصص در رشتة مربوط؛

-        تربيت استاد براي مقاطع تحصيلي عالي جهت مراکز حوزوي ودانشگاهي؛

-        گسترش مرزهاي دانش در رشتة مربوط.

 

سياست­هاي آموزشي:

-        توجه به تعالي اخلاقي و معنوي فراگيران؛

-    اهتمام به تقويت روحية تحقيق در دانش­پژوه با اختصاص حدود نيمي از زمان واحدها (علاوه بر پايان‌نامه) به کار پژوهشي؛

-        اهتمام به پرورش محققان روزآمد که به تازه­هاي جهان دانش کلام در عالم اسلام دست يابند؛

-        زمينه­سازي جهت آگاهي فراگيران از جديدترين مباني و پيشرفته­ترين روش­ها و ابزارهاي تحقيق؛

-        توجه به رشد توانايي­هاي فراگيران در زمينة تدريس، تبليغ، ترجمه و نويسندگي؛

-        تقويت قدرت نقد و مناظره و ارزيابي گرايش­هاي گوناگون و پاسخ­گويي به پرسش­ها و شبهات جديد کلامي؛

-        اهتمام به نوآوري و توليد فکر و انديشه در زمينة کلام معاصر اسلامي؛

-        توجه به ديدگاه تقريبي بين مذاهب اسلامي با تأکيد بر مباني و معارف اهل‌بيت:در رشتة فوق.

 

پذيرش:

-    فراگيران اين دوره از بين فارغ التحصيلان دورة کارشناسي‌ارشد مذاهب اسلامي بر اساس ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش، انتخاب مي­شوند.

-    در صورتي که فراگيران از غير رشتة مذاهب اسلامي بخواهند در اين دوره شرکت نمايند، بايد طبق مقررات، پيش­نيازهاي لازم را طي نمايند.

 

طول دوره و شکل آن:

-        دورة دکتري جريان­هاي کلامي معاصر در جهان اسلام 58 واحد درسي خواهد بود.

-        طول دوره با احتساب زمان رساله نويسي، حداکثر 5 سال خواهد بود.

-        فراگيران در اين دوره، رسالة علمي به ارزش 18 واحد تدوين خواهند کرد.

-        هر واحد درسي نظري 16 ساعت و هر واحد عملي 32 ساعت است.

-        واحد درسي (غير از رساله) در هر ترم بين 6 الي 10 واحد ارائه مي­شود.

 

محورهاي دروس:

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوي

16

2

دروس پيش­نياز

6

3

دروس تخصصي

18

4

رساله­ي علمي

18

جمع کل

58

 

 

 

الف) دروس حوزوي:

 

رديف

عنوان دروس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه (1)

2

32

32

-

 

با تأکيد بر پژوهش

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

با تأکيد بر پژوهش

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

با تأکيد بر پژوهش

4

فقه (4)

2

32

32

-

فقه (3)

با تأکيد بر پژوهش

5

فقه (5)

2

32

32

-

فقه (4)

با تأکيد بر پژوهش

6

اصول فقه (1)

2

32

32

-

 

با تأکيد بر پژوهش

7

اصول فقه (1)

2

32

32

-

اصول فقه(1)

با تأکيد بر پژوهش

8

اصول فقه (1)

2

32

32

-

اصول فقه (1)

با تأکيد بر پژوهش

جمع کل

16

256

256

 

 

 

 

يادآوري:سر فصل دروس حوزوي، همان دروس فقه و اصول مورد نظر جامعه است.

 

ب) دروس پیش نیاز:

 

رديف

عنوان دروس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

رخدادها و تحولات مهم عصر حاضر و تأثير آن­ها بر مسلمانان

2

32

32

-

 

 

 

2

وضعيت کنوني فرقه­هاي شيعه و سني

2

32

32

-

 

 

3

جريان­هاي انحرافي در جهان اسلام

2

32

32

-

 

 

4

جريان­هاي سنت­گرايي در جهان اسلام

2

32

32

-

 

 

5

چگونگي مواجهة مسلمانان با انديشه‌هاي غرب

2

32

32

-

 

 

جمع کل

10

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) دروس تخصصي

رديف

عنوان دروس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

جريان عقل­گرايي(1)

2

32

32

-

 

تشيع

2

جريان عقل­گرايي(2)

2

32

32

-

 

تسنن

3

جريان روشنفکري (1)

2

32

32

-

 

تشيع

4

جريان روشنفکري (2)

2

32

32

-

 

تسنن

5

جريان حديث­گرايي

2

32

32

-

 

شيعه

6

سلفي­گري (اهل سنت) (1)

2

32

32

-

 

حجاز و حاشيه آن

7

سلفي­گري (اهل سنت) (2)

2

32

32

-

 

کشورهاي غير از حجاز و حاشیه حجاز

8

مباني کلامي جريان­هاي سياسي اجتماعي

2

32

32

-

 

 

9

جريان­هاي کلامي عرفاني

2

32

32

-

 

 

10

رساله علمي

18

576

-

576

 

 

جمع کل

36

864

576

 

 

 

 

 

 


 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات