فقه اسلامی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعریف:

دکتری رشته‌ي فقه‌ اسلامى دوره‌اى است كه دانش‌پژوهان پس از گذراندن دروس مربوط، در علم فقه صاحب نظر مى‌شوند و در پايان به اخذ مدرك دکتری موفّق مى‌گردند.

 

اهداف كلّى دوره:

-       تربيت استاد در سطوح عالي زمينه‌ى فقه اسلامی؛

-       پرورش پژوهشگر صاحب‌نظر در فقه اسلامي؛

-       ارتقاى سطح علمى دانش پژوهان به مرحله‌ى استنباط و نظريه‌پردازي در زمينه‌ی فقه اسلامی؛

-       مشارکت در فعالیت‌های علمی سطح عالی در موضوعات مختلف خصوصاً فقه اسلامي.

 

اهداف و سياست هاى آموزشى:

-         توجّه به مبانى انديشه‌هاى اسلامی؛

-         عنايت ويژه به شبهات اسلامی.

 

پذيرش:

داوطلبان شركت در اين رشته از بين فارغ التحصيلان كارشناسى‌ارشد رشته‌ى اصول و فقه اسلامي انتخاب خواهند شد.

تبصره: داوطلبان ساير رشته‌ها و گرايش‌ها پس از قبولى در آزمون مربوط، بايد پيش‌نياز‌های لازم را بگذرانند.

 

طول دوره و شكل آن:

-      تعداد كل واحدهاى اين دوره 78 واحد درسى بوده كه با احتساب زمان رساله حداكثر در مدت 10 نيم‌سال(ترم) ارايه مى‌شود.

-      نظام و شكل دوره به صورت ترمى واحدى است.

-      هر واحد نظرى 16 ساعت و هر واحد عملى 32 ساعت مى باشد؛ البته با محوريت تحقيق و پژوهش.

-      فراگیران در این دوره‌ رساله‌‌ای به ارزش 18 واحد می‌گذرانند.

 

 


محورهاى دروس:  

 

ردیف

محورهای دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی

42

2

دروس تخصصی

18

3

رساله علمی

18

جمع کل

78

 

 

 

اهميت و ضرورت:

گسترش روز افزون قلمرو دانش فقه اسلامی و پیدایش مسائل مستحدثه، و نیاز‌های وسیع جوامع انسانی به پاسخ‌های علمی و مستدل و کاربردی، و ضرورت برنامه‌ریزی برای توانمند شدن فراگیران علوم دینی در عرصه استدلال و استنباط احکام مورد نیاز خود از منابع فقهی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) برگزاری دوره‌ی عالی (آموزشی ـ پژوهشی) در حوزه فقه اسلامی در سطح دکتری را امری اجتناب ناپذیر و ضروری می‌نماید.

 

نقش و توانايى:

فارغ التحصیلان این دوره‌ها علاوه بر توانایی لازم در مباحث استدلالی فقه با کسب تخصص در علم فقه، توان استنباط و نظریه‌پردازی داشته، به تدریس مقاطع پایین‌تر تسلط یافته، برای رشد علمی بیشتر در مقطع بالاتر(فوق تخصص) آمادگی لازم را به دست خواهند آورد.

الف) دروس حوزوى:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

2

48

16

32

 

با تأکید بر پژوهش

2

فقه (2)

2

48

16

32

فقه (1)

با تأکید بر پژوهش

3

فقه (3)

2

48

16

32

فقه(2)

با تأکید بر پژوهش

4

فقه (4)

2

48

16

32

فقه(3)

با تأکید بر پژوهش

5

فقه (5)

2

48

16

32

فقه (4)

با تأکید بر پژوهش

6

اصول (1)

4

96

32

64

 

با تأکید بر پژوهش

7

اصول (2)

4

96

32

64

اصول(1)

با تأکید بر پژوهش

8

اصول (3)

4

96

32

64

اصول(2)

با تأکید بر پژوهش

9

اصول (4)

4

96

32

64

اصول (3)

باتأکید بر پژوهش

10

اصول (5)

4

96

32

64

اصول (4)

با تأکید بر پژوهش

11

اصول (6)

4

96

32

64

اصول (5)

با تأکید بر پژوهش

12

مكاتب و مناهج اجتهاد

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

13

قواعد فقهیه (1)

2

48

16

32

 

با تأکید بر پژوهش

14

قواعد فقهیه (2)

2

48

16

32

قواعد فقهیه (1)

با تأکید بر پژوهش

15

آیات الاحکام مقارن

2

48

16

32

 

با تأکید بر پژوهش

جمع کل

42

992

352

640

 

 

 

 

تذكر: سرفصل دروس فقه (1) تا (5) و اصول (1) تا (6) همان دروس خارج اصول و فقه مورد نظر جامعة المصطفي|العالمية مي‌باشد.

 

ب) دروس تخصصي:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فلسفه فقه

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

2

مباحث جديد اصولى

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

3

فقه مسايل مستحدثه

2

32

32

-

مكاتب و مناهج اجتهاد، قواعد فقهى، مباحث جديد اصولى و فلسفه فقه

 

4

رجال

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

5

فقه العقود (1)

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

6

فقه العقود (2)

2

32

32

-

فقه العقود (1)

با تأكيد بر پژوهش

7

فقه القضاء (1)

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

8

فقه القضاء (2)

2

32

32

-

فقه القضاء (1)

با تأكيد بر پژوهش

9

فقه مسايل مبتلابه

2

32

32

-

مكاتب و مناهج اجتهاد، قواعد فقهى، مباحث جديد اصولى و فلسفه فقه

بر اساس نيازهاى منطقه‌اى

10

رساله علمى

18

576

-

576

 

بر اساس نيازهاى منطقه‌اى

جمع کل

  36

  864

288

576

 

 

 
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات