فقه خانواده
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دورة دكتري فقه خانواده، مرحلهعالي آموزشي- پژوهشي در زمينة فقه خانواده است كه دانش‌پژوه مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي را به صورت تخصصي انجام مي‌دهد و در پايان دوره به اخذ مدرك دكتري نايل مي‌شود.

اهداف كلي دوره:

-  دستيابي به قدرت استنباط در رشتة تخصصی در برخي از موضوعات مربوط به فقه خانواده؛

-  تربيت محقق و مشاور در رشته فقه خانواده؛

-  تربيت مدرس براي مقاطع تحصيلي عالي در مراكز حوزوي و دانشگاهي، در داخل و خارج از كشور؛

-  توليد علم و گسترش مرزهاي دانش در حوزه مسایل فقه خانواده؛

-  دفاع علمی از برتری دیدگاه اسلام در نظام خانواده در مقایسه با سایر مکاتب و پاسخ به شبهات؛

-  دفاع علمي از فقه اهل بيت:با رعايت چارچوب‌هاي تقريب بين مذاهب؛

سیاست‌های آموزشی دوره:

-  کاربردی کردن فقه در حوزه نظام خانواده از دیدگاه اسلام؛

-  انطباق آموزه‌هاي دوره با نيازهاي ملي و منطقه‌اي با رعایت چارچوب‌های تقریب مذاهب؛

-  پژوهش محور بودن دوره؛

-  كاربردي بودن دوره؛

-  اهتمام به کارورزی علمی با همکاری مراجع مربوط.

پذيرش:

دانش‌پژوهان این دوره، از میان فارغ‌التحصيلان دورة كارشناسي ارشد رشته فقه خانواده، بر اساس شرايط عمومي و اختصاصي‌ پذيرش مي‌شوند.

تبصره:در صورتي كه دانش‌پژوهان سایر رشته‌هاي همخوان بخواهند در اين دوره شركت کنند، بايد پيش‌نيازهاي لازم را بگذرانند.

طول دوره و شکل آن:

- طول دورة دكتري 80 واحد درسی است که با احتساب زمان تدوين رساله، پنج سال (10 نيمسال) تحصيلي خواهد بود که در صورت نياز، يك سال ديگر قابل تمديد است؛

-  حجم پژوهش‌ها حداقل (40٪) دوره را پوشش خواهد داد؛

-  دانش‌آموختگان این دوره، رساله‌ای علمی به میزان 18 واحد درسی تدوین و ارایه می‌کنند؛

-  هر واحد درسي نظري، 16 ساعت و هر واحد درسی عملي، 32 ساعت است؛

محورهاي دروس:

 

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوي

30

2

دروس پيش‌نياز

14

3

دروس تخصصي

18

4

رسالة علمي

18

          جمع كل

  80

 

 

اهميت و ضرورت:

گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پيدايش فراوان مسائل مستحدثه فراوان، نيازهاي گستردة جامعه به جواب‌هاي دقيق، تفصيلي و كاربردي و از سوی دیگر؛ اهمیت رشد متوازن فقه در تمام ابواب و عرصه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان، ضرورت برگزاري دوره‌هاي عالی آموزشي و پژوهشي فقه در سطوح عالي را آشكار مي‌سازد.

يكي از عرصه‌هاي مهم و مرتبط با زندگی روزمره مردم، در حوزه دانش فقه، مسایل و مباحث اختصاصی مرتبط با خانواده است. بر این اساس جامعة المصطفی9العالمیة،‌ پیرو رسالت خود، اقدام به برگزاری دوره تخصصی با گرایش‌های مختلف از جمله فقه خانواده نموده، تا با فراهم کردن زمینه لازم برای این رشد و بالندگی، همانند گذشتگان عرصه فقه و فقاهت، تأمین کننده نیازهای جوامع بشری در عرصه‌های مختلف باشد.

 

نقش و توانايي:

فارغ التحصيلان اين رشته ضمن آشنایی با فقه خانواده، مي‌توانند احكام مربوط به خانواده  را به صورت استدلالي از منابع معتبر اخذ كرده و تبعاً پاسخگوي نياز‌ها در مسائل خانواده و شبهاتي كه از ناحيه اديان و مذاهب ديگر مطرح مي‌شود باشند.

 

 

الف) دروس حوزوي :

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه(1)

2

32

32

ـ

 

احوال شخصيه

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

احوال شخصيه

3

فقه (3)

3

48

48

-

فقه (2)

احوال شخصيه (فقه الفراق)

4

فقه (4)

2

32

32

-

فقه (3)

فقه المواريث

5

فقه (5)

2

32

32

-

فقه (4)

فقه الوصايا

6

فقه (6)

2

32

32

-

فقه (5)

مسائل مستحدثه

7

فقه (7)

2

32

32

-

فقه (6)

مسائل مستحدثه

8

اصول (1)

2

32

32

 

 

مفاهیم

9

اصول (2)

2

32

32

 

اصول (1)

مباحث الفاظ

10

اصول (3)

2

32

32

 

اصول (2)

مباحث عقلي

11

اصول (4)

2

32

32

 

اصول (3)

مباحث حجت

12

اصول (5)

2

32

32

 

اصول (4)

اصول عمليه

13

اصول (6)

3

48

48

 

اصول (5)

استصحاب

14

اصول (7)

2

32

32

 

اصول (6)

 

                  جمعكل

 30

 480

  480

ـ

 

 

 

      تذكر: دروس خارج فقه و اصول هر كدام حداقل 4 سال درسي و به ميزان 15 واحد از مباحث متناسب با رشتة دكتري فقه خانواده است.

 

ب) دروس پيش‌نياز:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فلسفه نظام خانوادهدر اسلام

2

32

32

-

 

 

2

جامعه‌شناسي خانواده و ارتباطات اجتماعي (1)

2

32

32

-

 

 

3

جامعه‌شناسي خانواده و ارتباطات اجتماعي (2)

2

32

32

-

جامعه‌شناسي خانواده و ارتباطات اجتماعي (1)

 

4

روش‌شناسي علوم اجتماعي

2

32

32

-

 

 

5

روان‌شناسي اسلامي خانواده

2

32

32

-

 

 

6

اقتصاد خانواده

2

32

32

-

 

 

7

زبان تخصصي

2

32

32

-

 

 

جمع كل

  14

 224

 224

-

 

 

 

 

تذکر:واحد‌هاي دروس پيش‌نياز حداکثر 14 واحد بوده و گروه مي‌تواند بر حسب نياز، برخي از عناوين فوق را تغيير دهد.


 

       ج) دروس تخصصي:

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه خانواده مقارن

2

32

32

-

 

فقه تطبيقي بين‌مذاهب اسلامی در ابواب نكاح و طلاق

2

فمينيسم و خانواده

2

32

32

-

 

 

3

فقه خانواده وحقوق موضوعه(1)

2

32

32

-

 

حقوق نهاد خانواده

4

فقه خانواده وحقوق موضوعه(2)

2

32

32

-

 

حقوق زن

5

فقه خانواده وحقوق موضوعه(3)

2

32

32

-

 

حقوق كودك

6

فقه خانواده (1)

2

32

32

-

 

عقد، اركان، شرايط و مسائل اختلافی نکاح در فقه اماميه

7

فقه خانواده  (2)

2

32

32

-

فقه خانواده (1)

اركان، اقسام، شرايط و مسائل اختلافی طلاق در فقه اماميه

8

فقه خانواده  (3)

2

32

32

-

فقه خانواده (2)

مسائل مستحدثه نكاح و طلاق

9

اصول كاربردي

2

32

32

-

 

تطبيق قواعد اصولي و استنباط احكام خانواده

10

رساله علمي

18

576

-

576

 

 

                      جمع کل

  36

 864

288

576

 

 

 

 

تذکر: رساله علمي بر اساس 3 گرايش حقوق زن، کودک و نهاد خانواده تدوين می‌گردد.

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات