شناسنامه مراکز صفی جامعه المصطفی(ص) العالمیه

خارج از کشور
 
1- آشنایی با کشور: کومور(نگاه اجمالی با تاکید بر جمعیت، حکومت، مسلمانان )
 
1-1 جغرافیای طبیعی:
 
1-2 جمعیت:
 
آمار جمعیت: 800هزار نفر
 
1-3 جغرافیای فرهنگی:
 
الف) مشخصات آموزشی:
 

در حال حاضر که انستیتوی عالی تبیان دارای سه رشته نحصیلی در مقطع کارشناسی میباشد

1)    رشته حقوق

زبان تدریس فرانسوی و در حال حاضر در سه مقطع تعداد 70 دانشجوی و 22 فارغ التحصیل می باشد

2)    رشته مدیریت منابع انسانی

زبان تدریس فرانسوی و در حال حاضر در سه مقطع و 76 دانشجو می باشد

3)   رشته علوم قرآن و حدیث

زبان تدریس عربی و در حال حاضر در یک مقطع و 13 دانشجو می باشد

اساتید

در حال حاضر تعداد 46 تن از اساتید دانشگاههای کومور در این انستیتو مشغول به تدریس می باشند .

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات