معارف اسلامي و جغرافياي فرهنگي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره‌ي كارشناسي معارف اسلامي و جغرافياي فرهنگي دوره‌اي است كه فرگيران با دروس تخصّصي آشنا مي‌شوند و پس از گذراندن واحدهاي مربوط و موفّقيت در دوره، موفق به اخذ دانشنامه‌ي كارشناسي معارف اسلامي و جغرافياي فرهنگي مي‌شوند.

اهداف كلي:

ـ آشنايي دانش پژوهان با انديشه‌هاي بنيادين اسلامي و تقويت مباني ديني و معرفتي؛

ـ ايجاد توانايی و مهارت در بين دانش‌پژوهان در حوزه جغرافياي فرهنگي، با توجه به اهمیت این دانش در گسترش و توسعه شناخت جهان بویژه حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی؛

ـ ايجاد توانايی و مهارت در پژوهش‌های بنیادی و کاربردی جغرافياي فرهنگي؛

ـ افزايش توانمندي جهت کسب صلاحیت و قابلیت در ايفاي نقش تبليغي، در زمینه‌های فرهنگي و علمی با استفاده از دانش جغرافياي فرهنگي؛

ـ زمينه سازي ورود دانش پژوهان به مقطع كارشناسي ارشد.

طول دوره و شكل نظام آموزشي:

- طول دوره‌ي كارشناسي معارف اسلامي و جغرافياي فرهنگي، حدّاكثر 5 سال (10 نیم سال) است؛

- نظام آموزشي، تلفيقي از نظام حوزه و دانشگاه با تأكيد بر سنّت‌هاي حسنه‌ي حوزه از قبيل: پيش مطالعه، مباحثه و استفاده از شیوه‌های دانشگاهی در زمينه‌ي استفاده از فنون نوین تجربی، آموزشي و پژوهشي مي‌باشد؛

- نظام درسي واحدي است هر واحد درسي نظري 16 ساعت و هر واحد درسي عملي 32 ساعت است كه در قالب يك نيم سال 16 هفته‌اي ارائه مي‌شود.

واحدهاي درسي:

- تعداد كل واحدهاي درسي دوره‌ي كارشناسي معارف اسلامي و جغرافياي فرهنگي 175 واحد و بخش عمده‌ واحدها نظري است و با تكيه بر پژوهش در ضمن آموزش ارايه مي‌شود.

محورهای دروس:

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی

38

2

دروس عمومی

21

3

دروس پایه

44

4

دروس تخصصی

72

جمع كل

175

 

پژوهش‌های میدانی:

درس‌های جغرافیاي فرهنگي نظری- عملی است، که در واحدهای عملی کار میدانی بخشی از واحد درسي را شامل می‌شود. بازدید‌های محلی، منطقه‌‌ای و کشوری در قالب مسافرت‌های علمی و پژوهشی تحت راهنمایی استادان ذیربط، کیفیت تحصیلی را بالا می‌برد. و هر یک از دانش‌پژوهان پس از بازدید علمی موظف به تهیه و ارائه گزارش از بازدیدهای میدانی می‌باشند.

اهمّيت و ضرورت:

جامعة المصطفي العالمية كه عهده‌دار تعليم و تربيت دانش پژوهان غير ايراني است، رسالتي عظيم و گسترده در عرصه‌ي تعليم معارف اسلامي داشته و دارای زمينه‌ي مناسبي براي دانش جغرافيا مي‌باشد، از اين رو تأسيس رشته‌اي تحت عنوان (معارف اسلامي و جغرافیاي فرهنگي) در جامعه ضروری به نظر رسید. دانش آموختگان آن در پرتو آشنايي با معارف بنيادين اسلامي و تقويت مباني ديني، آمادگي پيدا می‌کنند تا در جهت به كارگيري داده‌هاي علوم و فنون جغرافيايي در عرصه‌ي تعليم و تربيت اسلامي و تبليغ معارف اسلامي گام‌هاي اساسي بردارند.

نقش و توانايي:

دانش آموختگان اين رشته مي‌توانند به عنوان مبلّغان آگاه عالم در حوزه دانش جغرافياي فرهنگي بر مسايل محيطي و سرزمینی با توجه به مباحث زیر تسلط یابند:

- پژوهش در شناخت و تبیین قوانین پیدایش، رشد و بالندگی کارکرد‌ها، شکل‌ها و ساختارهای فضایی طبیعی و انسانی، که در فرایند پویای روابط متقابل انسان و محیط پدید آمده‌اند.

- ارائه دستاوردها و نتایج بررسی‌های جغرافیایی به یاری کسب مهارت در کاربرد فنون جغرافیا (نقشه‌ها، عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی و داده پردازی).

- مساله‌شناسی و آینده‌اندیشی جهت هدایت تیم‌های جغرافیایی، در چارچوب مبانی جغرافیا، بویژه جغرافیای فرهنگی و سیاسی، با هدف پیشنهاد راه حل مسایل، سازماندهی فضایی مطلوب زندگی جامعه و بهبود محیط زیست و ارتقاء فرهنگ در قالب جغرافیای کاربردی به کمک برنامه‌ریزی روستایی، شهری، محیطی و ناحیه‌ای، می‌توانند قدرت نفوذ خود را در محیط مورد نظر و عمل افزایش داده و در عرصه‌ی پژوهش و تعلیم مبانی دین حنیف اسلام به شکل مطلوب کوشش نمایند.

عناوین درسی

الف) دروس حوزوي:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

4

80

48

32

   

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف (1)

 

3

نحو (1)

3

48

48

-

صرف (2)

 

4

نحو (2)

5

96

64

32

صرف (2) و نحو (1)

 

5

نحو (3)

5

96

64

32

صرف (2) و نحو (2)

 

6

تجزیه و ترکیب

2

64

-

64

نحو (3)

 

7

منطق (1)

2

32

32

-

   

8

منطق (2)

2

32

32

-

منطق (1)

 

9

فلسفه‌ی اسلامی (1)

2

32

32

-

   

10

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (1)

 

11

تفسیر مقدماتی

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

12

آشنایی با نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

2

32

32

-

   

13

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

-

   

14

متن خوانی و درک متن

2

64

-

64

نحو (3) و تجزیه و ترکیب

 

جمع کل

38

736

480

256

   
 

ب) دروس عمومي:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه اسلامی (1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

   

4

آشنایی با اندیشه سیاسی اجتماعی امام (ره)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)

 

5

اخلاق اسلامي

2

32

32

-

   

6

ادبیات فارسی

3

48

48

-

   

7

تربیت بدنی

2

32

32

-

   

8

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

32

32

-

   

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

3

48

48

-

   

جمع کل

21

336

336

-

   
 

تذكر: سرفصل‌هاي دروس عمومي همان سر‌فصل مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي است.

ج) دروس پايه:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تفسیر موضوعی

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

2

تاریخ عمومی ادیان (1)

2

32

32

-

   

3

تاریخ عمومی ادیان (2)

2

32

32

-

تاریخ عمومی ادیان (1)

 

4

مبانی و اصول استنباط از قرآن و حدیث

2

32

32

-

   

5

انسان شناسی

2

32

32

-

   

6

فقه (1)

4

64

64

-

آشنايى با دانش فقه و اصول فقه

 

7

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1) و اصول فقه

 

8

فقه (3)

4

64

64

-

فقه (2)

 

9

اصول فقه

5

80

80

-

منطق و نحو (3)

 

10

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

-

انديشه اسلامی (2)

 

11

عقائد اسلامی (4)

2

32

32

-

عقاید اسلامی (3)

 

12

روش تدریس

1

16

16

-

 

گذراندن حداقل سه ترم تحصيلي

13

مدیریت آموزشی و فرهنگی

2

32

32

-

   

14

مبانی‌جامعه شناسی

2

32

32

-

   

15

روان‌شناسی عمومی

2

32

32

-

   

16

ریاضیات مقدماتی

2

32

32

-

   

17

آمار توصیفی

2

32

32

-

   

18

کلیات اقتصاد

2

32

32

-

ریاضیات مقدماتی

 

جمع کل

44

704

704

-

   
 

د) دروس تخصصي

توضيحات

پيشنياز

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

   

-

32

32

2

فلسفه و سير تکوين علم جغرافيا

1

   

-

32

32

2

روش تحقيق (نظري)

2

   

-

32

32

2

زمين در فضا

3

 

مباني زمين شناسي

-

32

32

2

مباني ژئومورفولوژي

4

 

مباني سنجش از دور

-

32

32

2

مباني آب و هواشناسي

5

   

-

32

32

2

مباني جغرافياي جمعيت

6

   

-

32

32

2

مباني جغرافياي اقتصادي

7

   

-

32

32

2

مباني جغرافياي سياسي

8

   

-

32

32

2

مباني جغرافياي فرهنگي

9

   

-

32

32

2

مباني جغرافياي گردشگري

10

   

-

32

32

2

مباني جغرافياي شهري

11

   

-

32

32

2

مطالعات منطقه‌اي (خليج فارس)

12

   

-

32

32

2

جغرافيا و جهاني شدن

13

   

-

32

32

2

مباني جغرافياي ارتباطات

14

   

-

32

32

2

جغرافياي سياسي ايران

15

   

-

32

32

2

مباني جغرافياي روستايي

16

   

-

32

32

2

سياست و فضا

17

   

32

16

48

2

نقشه‌خواني و كارتوگرافي

18

 

نقشه خواني

32

16

48

2

مباني سنجش از دور

19

 

مباني سنجش از دور

32

16

48

2

مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

20

   

-

32

32

2

جغرافياي فرهنگي ايران

21

   

-

32

32

2

قلمروهاي فرهنگي و تمدني و مباني جغرافيايي آنها

22

   

-

32

32

2

جغرافياي فرهنگي و نظريه‌هاي توسعه

23

 

روش تحقيق نظري

32

16

48

2

روش تحقيق در جغرافياي‌فرهنگي

24

   

-

32

32

2

هويت و عناصر هويت‌ساز

25

   

-

32

32

2

اصول برنامه‌ريزي راهبردي جغرافياي فرهنگي

26

   

-

32

32

2

مباني انسان شناختي جغرافياي فرهنگي

27

   

-

32

32

2

جهاني شدن و پيامدهاي فرهنگي آن

28

   

-

32

32

2

فضا و مهندسي فرهنگي

29

   

-

32

32

2

جغرافياي فرهنگي و اقتصاد و توسعه

30

   

-

32

32

2

فرهنگ، رسانه‌ها و فنون تبليغ

31

   

-

32

32

2

تكنيك‌هاي كيفي جغرافياي فرهنگي

32

   

-

32

32

2

آرمان شهر و فرهنگ نبوي

33

   

-

32

32

2

معرفت شناسي و فلسفه فرهنگ

32

 

مطالعات منطقه­اي (خليج فارس)

-

32

32

2

جغرافياي فرهنگي جهان اسلام و خاورميانه

35

 

مباني جغرافياي سياسي، جغرافياي فرهنگي جهان اسلام و خاورميانه

-

32

32

2

ژئوپليتيك شيعه

36

     

1216

1216

72

جمع

 

نكته : 2 واحد تحقيق پاياني الزامي در اين رشته، در قالب پروژه ارائه خواهد شد.

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات