اديان ابراهيمى
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره كارشناسى ارشد اديان ابراهيمى دوره تخصصى مى‌باشد كه در طى آن فراگيران بصورت عميق دروس آن را خوانده و در پايان دوره موفق به اخذ مدرك كارشناسى ارشد مى‌گردند.

اهداف كلى:

ـتربيت مدرّس براى مقطع كارشناسى در زمينه اديان ابراهيمى؛

ـ تربيت پژوهشگر در رشته مربوطه؛

ـ تربيت مبلغ؛

تذكر: مبلغ به مفهوم ابلاغ كننده پيام دين است.

ـ ايجاد توانايى در زمينه پاسخگويى به شبهات مطروحه در خصوص اديان ابراهيمى؛

ـ ايجاد توانايى جهت مناظره و گفتگو؛

ـ توجه به نيازهاى منطقه‌اى فراگيران؛

ـ تربيت افراد مستعد براى ورود به دوره دكترى.

اهداف و سياست‌هاى آموزشى:

ـ ايجاد توانايى تأليف و ترجمه متون تخصصى و نويسندگى؛

ـ اهتمام به نوآورى و توليد فكر و انديشه در رشته مربوطه؛

ـ ايجاد توانايى در زمينه نقد و تبيين روشمند اديان ابراهيمى؛

ـ ايجاد توانايى در فهم متون اديان ابراهيمى.

پذيرش:

دانش آموختگان اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره‌ى كارشناسى اديان و مذاهب انتخاب مى‌شوند.

تبصره: در صورتى كه فراگيران رشته‌اى ديگر بخواهند در كارشناسى ارشد رشته اديان ابراهيمى شركت كنند علاوه بر موفقيت در آزمون ورودى بايد پيش‌نيازهاى لازم را بگذرانند.

طول دوره و شكل آن:

- طول اين دوره مشتمل بر 64 واحد درسی مى‌باشد كه در 5 نيمسال(دو سال و نيم) تحصيلى ارايه مى‌شود.

- هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسى عملى 32 ساعت مى‌باشد.

- فراگيران در پايان اين دوره پايان‌نامه‌اى به ارزش 4 واحد ارايه مى‌دهند.

محورهاى دروس :

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبرانی

32

2

دروس تخصصی

28

3

پایان نامه

4

 

جمع كل

64

 

نقش و توانايى:

فراگيران اين رشته ان‌شاءالله توانایی خواهند یافت در زمنیه‌های مربوط به ادیان مسیحی و عیسوی و همچنین مباحث

تطبیقی با اسلام تحقیقات جدیدی ارائه و تولید علم کنند. و در این بین گوهر اسلام بیشتر نمایان شود. همچنین برای

مناظره و مباحثه و .... آمادگی خواهند یافت.

الف) جدول عناوين دروس جبرانی ( اديان ابراهيمي ):

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

3

48

48

-

 

 

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

4

اصول

3

48

48

-

 

 

5

معارف قرآن (1)

2

32

32

-

 

خدا و صفات الهی

6

معارف قرآن (2)

2

32

32

-

معارف قرآن (1)

نبوت و امامت

7

معارف قرآن (3)

2

32

32

-

معارف قرآن (2)

انسان و نفس و معاد

8

عرفان نظری

2

32

32

-

 

 

9

مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین

2

32

32

-

 

 

10

کلام تطبیقی اسلام و ادیان دیگر(1)

2

32

32

-

 

 

11

کلام تطبیقی اسلام و ادیان دیگر(2)

2

32

32

-

کلام تطبیقی اسلام و ادیان دیگر(1)

 

12

فلسفه اسلامی (1)

2

32

32

-

 

*

13

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (1)

*

14

ادبیات عرب (1)

2

64

-

64

 

*

15

ادبیات عرب (2)

2

64

-

64

ادبیات عرب (1)

*

16

روان شناسی

1

16

16

-

 

*

17

جامعه شناسی

1

16

16

-

 

*

18

جغرافیای جهان اسلام

2

32

32

-

 

*

19

تاریخ اسلام

2

32

32

-

 

*

20

تفسیر قرآن

2

32

32

-

 

*

21

نقد تفکر اجتماعی غرب

2

32

32

-

 

*

22

مدیریت آموزشی و فرهنگی

1

16

16

-

 

*

23

شیوه‌های تبلیغ در جهان معاصر

1

16

16

-

 

*

24

علوم سیاسی

2

32

32

-

 

*

25

تعلیم وتربیت اسلامی

2

32

32

-

 

*

26

کلام تطبیقی (1)

2

32

32

-

 

*

27

کلام تطبیقی (2)

2

32

32

-

کلام تطبیقی (1)

*

28

روش تحقیق

2

48

16

32

 

*

29

نیاز‌های منطقه‌ای

2

32

32

-

 

*

جمع کل

 56

976

 816

160

 

 

 

تذکر:

1) عناوین دروسی که علامت ستاره ندارند الزامی است.فراگیران از بین عناوین دروسی که ستاره دارند 8 واحد را انتخاب و بگذرانند، در ضمن 2 واحد از 4 واحد درس کلام تطبیقی برای فراگیران این رشته الزامی بوده و حتما بايد انتخاب شود.

2) گروه‌هاى آموزشى مى‌توانند در صورت ضرورت، دروسى را براى فراگيران خاصى الزامى نمايند.

3) گروه‌هاى آموزشى مى‌توانند تا سقف 6 واحد پيشنياز زبان پيش بينى و اجرا نمايند.

ب) جدول عناوين دروس تخصصى (اديان ابراهيمى)

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

اخلاق و عرفان اسلامی

2

32

32

-

 

چهل حدیث امام

2

تاریخ یهودیت و فرقه‌های آن

2

32

32

-

 

 

3

تاریخ مسیحیت و فرقه‌های آن

2

32

32

-

 

 

4

کتاب مقدس

2

32

32

-

 

معرفی و بررسی

5

شریعت و آداب یهود

2

32

32

-

 

 

6

فلسفه و الهیات یهودی

1

16

16

-

 

 

7

اخلاق و عرفان یهودی

1

16

16

-

 

 

8

الهیات مسیحی

3

48

48

-

 

عقلی و نقلی

9

الهیات جدید مسیحی

2

32

32

-

 

 

10

اخلاق و عرفان مسیحی

2

32

32

-

 

 

11

وضعیت تبشیری روحانیت مسیحی

1

16

16

-

 

 

12

بررسی شبهات مسیحی علیه اسلام و مسلمانان

2

32

32

-

 

 

13

زبان تخصصی (1)

2

48

16

32

 

انگلیسی

14

زبان تخصصی (2)

2

48

16

32

زبان تخصصی(1)

انگلیسی

15

کلام اسلامی

2

32

32

-

 

متن تجرید

16

پایان نامه

4

128

-

128

 

 

جمع کل

32

576

416

192

 

 

 

تذكر: 2 واحد زبان عربی به عنوان پیش‌نیاز توسط گروه اجرا شود.

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات