شناسنامه مراکز صفی جامعه المصطفی(ص) العالمیه
خارج از کشور
 
1- آشنایی با کشور: آرژانتین(نگاه اجمالی با تاکید بر جمعیت، حکومت، مسلمانان )
 
1-1 جغرافیای طبیعی:
 
پایتخت: .بوینس آیرس
 
1-2 جمعیت:
 
آمار جمعیت: 39.531میلیون نفر زبان و خط؛ رسمی: اسپانیول - لاتین
 
1-3 جغرافیای اقتصادی:
 
واحد پول:پزو پول رایج داخل کشور: پزو
 
2- مشخصات عمومی واحد آموزشی
 
الف) مشخصات واحد آموزشی:
 
سال تاسیس:68 نام شهر : .بوینس آیرس
 
نظام آموزشی: حوزوی سنتی وآکادمیک عصریه  ،  زبان آموزشی : عربی
زمان تحصیل:  پاره وقت  
 
تعداد دانش پژوهان: بیش از 45 نفر
 
ب) مدیر آموزشگاه
 
نام مدیردکتر جمیل اسکندر
 
3- وضعیت آموزشی:
 
3-1 نحوه و مراحل پذیرش دانش پژوهان؛
 
از طریق مصاحبه شفاهی صورت می پذیرد. 
 
 
 
3-2 اعضای هیئت علمی :
 
ردیف
نام استاد
1
روح الله اسدی
 
 
3- امکانات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
 
 
این مرکز دارای کتابخانه ، بانک سی دی و نوار امکانات ورزشی می باشد.
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات