شناسنامه مراکز صفی جامعه المصطفی(ص) العالمیه
خارج از کشور
 
1- آشنایی با کشور : دانمارک (نگاه اجمالی با تاکید بر جمعیت، حکومت، مسلمانان)
 
 
1-1 جغرافیای طبیعی:
 
پایتخت:کپنهاگ اختلاف ساعت با ایران : 2.5- ساعت
 
1-2 جمعیت:
 
آمار جمعیت:5284000 زبان و خط؛ رسمی: دانمارکی - لاتین
 
1-3 جغرافیای اقتصادی:
 
واحد پول: کرون پول رایج داخل کشور : کرون
 
2- مشخصات عمومی واحد آموزشی:  معهد العلوم ا لاسلامیة
 
الف) مشخصات واحد آموزشی:
 
سال تاسیس : 76
نظام آموزشی: حوزوی سنتی  زبان آموزشی واحد : عربی
زمان تحصیل: پاره وقت
 
تعداد دانش پژوهان: برادر: 72 . خواهر: 78 جمع کل: 150
 
3- وضعیت آموزشی:
 
3-1 نحوه و مراحل پذیرش دانش پژوهان؛
 
از طریق مصاحبه شفاهی صورت می پذیرد.
 
3- 2 مواد درسی
 
 
 ردیف
 نام واحد درسی
1
 روخوانی قرآن
2
 اعتقادات
3
زن در اسلام
4
زبان عربی و فارسی
5
 فقه و اصول
 
 
 
3-3 اعضای هیئت علمی :
 
 
ردیف
نام استاد
1
حسن جودی
2
عادل بوشهری
3
محمد راشدی
4
فاطمه اولائی
 
4- امکانات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
 
این مرکز دارای کتابخانه ، بانک سی دی و نوار امکانات ورزشی می باشد.
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات