شناسنامه مراکز صفی جامعه المصطفی(ص) العالمیه
خارج از کشور
 
1- آشنایی با کشور: کامرون  
 
1-1 جغرافیای طبیعی:
 
 
پایتخت: یائونده اختلاف ساعت با ایران: 2.5 ساعت
 
1-2 جمعیت:
 
آمار جمعیت: 20 میلیون زبان و خط؛ رسمی: فرانسه
 
1-3 جغرافیای فرهنگی:
 
تعداد مراکز اسلامی: 20 تعداد دانشگاه ها: 8
 
1-4 جغرافیای اقتصادی:
 
واحد پول: فرانک سیفا  پول رایج داخل کشور: فرانک سیفا
 
2- مشخصات عمومی واحد آموزشی
 
الف) مشخصات واحد آموزشی:
 
سال تاسیس:80 نام شهر: دوالا
 
نظام آموزشی: حوزوی مقاطع  زبان آموزشی واحدزمان تحصیل: پاره وقت
 
تعداد دانش پژوهان: برادر: 38 . خواهر:  12. جمع کل: 50
 
مدرک اعطایی به دانش پژوهان: حوزوی
 
تلفن: : 0023777800804 صندوق پستی: 12385
ب) مدیر آموزشگاه
نام مدیر:مصطفی حیدری
3- وضعیت آموزشی:
 
3-1 نحوه و مراحل پذیرش دانش پژوهان؛
 
ردیف
مراحل مختلف آزمون
موضوعات مورد آزمون
1
آزمون کتبی عمومی
در سطح متوسطه
2
آزمون کتبی علمی
ارزیابی سطح علمی و روانشناسی
3
مصاحبه شفاهی
تست هوش و وضع ظاهری و روانی

3-2رشته های تحصیلی؛

 

ردیف
مراحل مختلف آزمون
موضوعات مورد آزمون
1
آزمون کتبی عمومی
در سطح متوسطه
2
آزمون کتبی علمی
ارزیابی سطح علمی و روانشناسی
3
مصاحبه شفاهی
تست هوش و وضع ظاهری و روانی
3-3 اعضای هیئت علمی :
ردیف
نام استاد
1
استاد عبد السلام
2
استاد موسی
3
استاد بابا غدا
4
استاد عبد الله
 
3-4 فارغ التحصیلان
15 نفر در مقطع کاردانی فارغ التحصیل داشته است.
 امکانات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
 
این مرکز دارای کتابخانه ، بانک سی دی و نوار می باشد.
 
 
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات