شناسنامه مراکز صفی جامعه المصطفی(ص) العالمیه
خارج از کشور
1- آشنایی با کشور: مالاوی.(نگاه اجمالی با تاکید بر جمعیت، حکومت، مسلمانان )
 
1-1 جغرافیای طبیعی:
 
پایتخت : لیلونگوه
 
1-2 جمعیت:
 
آمار جمعیت: 13 تا 14 میلیون زبان و خط؛ رسمی: انگلیسی - چیچوا
 
1-3 جغرافیای فرهنگی:
 
تعداد مراکز اسلامی :5  تعداد دانشگاه ها :2
 
1-4 جغرافیای اقتصادی:
 
واحد پول: .کواچا پول رایج داخل کشور :کواچا
 
2- مشخصات عمومی واحد آموزشی
 
الف) مشخصات واحد آموزشی:
 
سال تاسیس :1373. نام شهر :لیلونگوه
 
نظام آموزشی: حوزوی مقاطع و  آکادمیک عصریه  زبان آموزشی واحد:.عربی (حوزوی) ، چیچوا ،انگلیسی ( آکادمیک).
 
زمان تحصیل: پاره وقت
 
تعداد دانش پژوهان:  122
 
مدرک اعطایی به دانش پژوهان: حوزوی  مرجع اعطای مدرک تحصیلی : مرکز اسلامی مالاوی
 
آدرس ایمیل:satta3r@yahoo.com تلفن:00265888955955 صندوق پستی: lilongwe3pobox30387
ب) مدیر آموزشگاه
 
نام مدیر: مصطفی چراغیان.3- وضعیت آموزشی:
 
3-1 نحوه و مراحل پذیرش دانش پژوهان؛
 
 
      
 
 
ردیف
 
مراحل مختلف آزمون
 
موضوعات مورد آزمون
1
مصاحبه شفاهی

 قادر به خواندن متن قرآن باشد و یک متن به زبان عربی بخواند

 

3-2رشته های تحصیلی؛
 
ردیف
مقطع
     تحصیلی
رشته
تعداد واحد
1
کاردانی
معارف اسلامی
140
 
3.امکانات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
 
 
ردیف
نوع امکانات
تعداد
توضیحات
1
کتابخانه
1500 جلد
 
2
بانک سی دی و نوار
200 عدد
150 عدد سی دی روایات و تفسیر و 50 کاست قرآنی
3
امکانات ورزشی
زمین فوتبال
 
4
متفرقه
 
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات