شناسنامه مراکز صفی جامعه المصطفی(ص) العالمیه
خارج از کشور
 
1- آشنایی با کشور:غنا(نگاه اجمالی با تاکید بر جمعیت، حکومت، مسلمانان )
 
1-1 جغرافیای طبیعی:
 
پایتخت: آکرا.
 
1-2 جمعیت:
آمار جمعیت: 23 میلیون زبان و خط؛ رسمی: لاتین 
 
1-4 جغرافیای اقتصادی:
 
واحد پول: سیدی  پول رایج داخل کشور : سیدی
 
2- مشخصات عمومی واحد آموزشی
 
الف) مشخصات واحد آموزشی:
 
سال تاسیس 2001 نام شهر: آکرا
نظام آموزشی: آکادمیک دانشگاهی  زبان آموزشی واحد:انگلیسی
تعداد دانش پژوهان:  800
مدرک اعطایی به دانش پژوهان: آکادمیک  مرجع اعطای مدرک تحصیلی : دانشگاه لگون
 
ب) مدیر آموزشگاه
نام مدیر:احمد علی قانع
 
3-2رشته های تحصیلی؛
 
ردیف;
رشته
1
 مطالعه ادیان با رویکرد اسلامی
 
2
 
مدیریت بازرگانی با گرایش بانکداری و مالی
3
 
مدیریت بازگانی با گرایش بازار یابی
4
مدیریت بازرگانی
 
باگرایش
حسابداری
 
3- امکانات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
 
این مرکز دارای کتابخانه ، بانک سی دی و نوار امکانات ورزشی می باشد
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات