شناسنامه مراکز صفی جامعه المصطفی(ص) العالمیه
خارج از کشور
 
1- آشنایی با کشور: بنین(نگاه اجمالی با تاکید بر جمعیت، حکومت، مسلمانان)
1-1 جغرافیای طبیعی:
 
پایتخت: پرتونوو
 
1-2 جمعیت:
 
آمار جمعیت: 7250000 زبان و خط؛ رسمی: فرانسوی
 
1-3 جغرافیای فرهنگی:
 
تعداد مراکز اسلامی: 12 تعداد دانشگاه ها: 1
 
1-4 جغرافیای اقتصادی:
 
واحد پول:فرانک پول رایج داخل کشور:  فرانک سیفا
 
2- مشخصات عمومی واحد آموزشی معهد اسلامی الکوثر
 
الف) مشخصات واحد آموزشی:
سال تاسیس: 1381. نام شهر: کوتونو
نظام آموزشی: حوزوی مقاطع
زمان تحصیل: تمام وقت (شبانه روزی)
تعداد دانش پژوهان: 65
مدرک اعطایی به دانش پژوهان: حوزوی  مرجع اعطای مدرک تحصیلی :معهد اسلامی الکوثر
تلفن : 002299793087
ب) مدیر آموزشگاه
نام مدیر: صادق کعبی
 
3- وضعیت آموزشی:
 
3-1 نحوه و مراحل پذیرش دانش پژوهان؛
از طریق مصاحبه شفاهی وآزمون کتبی صورت می پذیرد.
3-2رشته های تحصیلی؛
ردیف
مقطع تحصیلی
رشته
تعداد واحد
1
کاردانی
معارف اسلامی
114
2
تمهیدی
معارف اسلامی
 
3-3 فارغ التحصیلان
 
تعدادفارغ التحصیلان
 
تمهیدی
کاردانی
کارشناسی
ارشد
 
 
34
10
 
 
3- امکانات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
 
این مرکز دارای کتابخانه و امکانات ورزشی می باشد.
 
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات