شناسنامه مراکز صفی جامعه المصطفی(ص) العالمیه
خارج از کشور
 
1- آشنایی با کشور: ماداگاسکار.(نگاه اجمالی با تاکید بر جمعیت، حکومت، مسلمانان )
 
1-1 جغرافیای طبیعی:
 
پایتخت: آنتاناناریو
 
1-2 جمعیت:
 
آمار جمعیت:18 میلیون زبان و خط؛ رسمی: .انگلیسی
 
1-4 جغرافیای اقتصادی:
 
واحد پول: آریاری  پول رایج داخل کشور : آریاری
 
2- مشخصات عمومی واحد آموزشی : مدرسه امام صادق (ع)
الف) مشخصات واحد آموزشی:
 
سال تاسیس: 1365 نام شهر: آنتاناریو
نظام آموزشی: حوزوی مقاطع آکادمیک دانشگاهی زبان آموزشی واحد : عربی
زمان تحصیل: تمام وقت (شبانه روزی)
تعداد دانش پژوهان: 45
مدرک اعطایی به دانش پژوهان: حوزوی  ،آکادمیک مرجع اعطای مدرک تحصیلی : مدرسه و دانشگاه محل تحصیل
آدرس ایمیل: imam.sadig @ yahoo.comصندوق پستی: 8188
 
3- وضعیت آموزشی:
 
3-1 نحوه و مراحل پذیرش دانش پژوهان؛
از طریق مصاحبه شفاهی صورت می پذیرد.
 
 

2-3رشته های تحصیلی؛

 
ردیف
مقطع تحصیلی
رشته
تعداد واحد
1
کاردانی
معارف اسلامی
 76
3-3 فارغ التحصیلان
 
 
تعدادفارغ
التحصیلان
 
 
تمهیدی
 
کاردانی
 
کارشناسی
 
ارشد
 
350
 
100
 
 
 
4- امکانات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
 
ردیف
نوع امکانات
تعداد
توضیحات
1
کتابخانه
1
 
2
بانک سی دی و نوار
1
200 عدد سی دی و نوار

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات