سطخ 3
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

مشخصات دوره آموزشی سطح سه

دوره آموزشی سطح سه یکی از دوره‌‌های آموزشی است که طلبه در این دوره، دروس حوزوی فقه و اصول به شیوه سنتی را بعنوان دروس پایه می‌گذرانند و پس از موفقیت، به دریافت دانش‌نامه‌ی سطح سه المصطفی(ص) نائل می‌گردند.

طول دوره و شکل نظام آموزشی

طول دوره آموزشی سطح سه، 4 سال است و دروس بصورت واحدی ارایه می‌شود و کل دروس دوره، در 8 نیم‌سال تحصیلی برنامه ریزی می‌گردد. زمان تدریس هر واحد نظری در یک نیم‌سال تحصیلی 16 هفته که هر واحد نظری 16 ساعت و هر واحد عملی 32 ساعت می‌باشد.

 

برنامه درسی دوره

تعداد کل واحدهای درسی دوره آموزشی سطح سه 116 واحد است که محور دروس آن به شرح ذیل می‌باشد.

ردیف

محورهای دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی

32

2

دروس پایه

80

3

پایان نامه

4

جمع کل

116

 
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات