عضویت در مجامع و سازمان ها
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir
 
به منظور گسترش همکاری‌های علمی و بین‌المللی و امکان دفاع از جایگاه جامعه المصطفی العالمیه در مباحث جهانی و همچنین کمک و همکاری در توسعه آموزش در جهت اهداف المصطفی در سطح بین‌الملل؛ همکاری و عضویت در سازمان‌های بین‌ المللی و منطقه‌ای و شرکت در کنفرانس‌ها و رویدادهای علمی منطقه‌ای و بین‌ المللی و امکان ارتباط با دیگر دانشگاه‌ها، از جمله امور مهمی‌اند که همیشه مدنظر نظر معاونت ارتباطات و بین‌ الملل جامعه المصطفی بوده است.
حضور در مجامع بينالمللي، به ویژه در عرصه‌های علمي، افزون بر بهره‌مندسازی جامعة المصطفي(ص) از خدمات علمي بينالمللي، نشان دهنده میزان توجه این مجامع و سازمان های بین المللی به جامعة‌المصطفی(ص)می باشد.

امروزه، جامعة المصطفي (ص) عضو فعال انجمن ها و اتحادیه‌های زیر است و ضمن همکاری با تعداد زیادی از این سازمان ها و مجامع بین المللی علمی، در جهان از عضويتد ر سازمانهاي علمي - فرهنگي دیگر نیز استقبال می‌نماید:

1. اتحاديه ی دانشگاههايجهان اسلام (FUIW).

2. اتحاديهی بين‌المللي دانشگاه‌ها (IAU).

3. اتحاديه ی بين‌المللي رؤساي دانشگاه‌ها (IAUP).

4. اتحاديهی دانشگاه‌هاي آسيا و اقيانوسيه (AUAP).

5. اتحاديهی دانشجويانجهاناسلام (Rohama).

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات