FUIW
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir
به منظورگسترش همکاری‌های علمی و بین‌المللی و امکان دفاع از جایگاه جامعه المصطفی(ص) العالمیه در مباحث جهانی و همچنین کمک و همکاری در توسعه آموزش در جهت اهداف المصطفی(ص) در سطح بین‌الملل؛ همکاری و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و شرکت در کنفرانس‌ها و رویدادهای علمی منطقه‌ای و بین‌المللی و امکان ارتباط با دیگر دانشگاه‌ها، از جمله امور مهمی‌اند که همیشه مطمح نظر معاونت ارتباطات و بین‌الملل جامعه المصطفی(ص) بوده است.
یکی از سازمان‌های بین‌المللی که المصطفی(ص) در آن عضویت دارد، "اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام" می‌باشد. دانشگاه‌های معتبر زیادی در این اتحادیه حضور دارند و از جمهوری اسلامی ایران نیز دانشگاه‌ آزاد اسلامی و دانشگاه تهران و دیگران در آن عضو می‌باشند. اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام در چارچوب سازمان اسلامی تربیت علوم و فرهنگ (آیسسکو) فعالیت دارد و از دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی جهان اسلام (که هم‌طراز دانشگاه است) پشتیبانی علمی و ارتباطاتی می‌کند و موجبات همکاری و همیاری و هم‌افزایی آنها را فراهم می‌نماید.
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات