علوم اسلامی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

علوم اسلامي، به علومي گفته مي شود كه مستقيما در خصوص مباحث دين مبين اسلام كنكاش كرده و سعي در وانمايي حقايق جهان هستي و تكاليف انساني با تكيه بر معارف متعالي در قرآن و سنت دارد. سابقه چندين صد ساله تحصيل و تدريس اين علوم كه در حوزه هاي علميه ممالك اسلامي در طول تاريخ زبانزد عام و خاص بوده است پشتوانه طرح و بحث اين مسائل علمي در جامعه المصطفي (ص) بوده كه افتخار ميراث داري گنجينه هاي علمي و معنوي حوزه هاي علميه نجف و قم را نصيب آن كرده است. علوم قرآني، حديث، فقه، اصول، كلام، فلسفه و عرفان اسلامي تنها بخشي از درياي عظيم مباحث علوم اسلامي محسوب مي گردند. بيننده گرامي! شما مي توانيد براي آشنايي بيشتر با رشته هاي علوم اسلامي در المصطفي (ص) از صفحات زير مجموعه اين بخش ديدن فرماييد.

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات