اديان و مذاهب
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره‌ى كارشناسى اديان و مذاهب عبارت است از مرحله اى كه فراگيران علاوه بر آشنايى با دروس معارف اسلامى، با دروس عمومى و برخى از دروس تخصّصى رشته ى اديان و نيز مذاهب مربوط آشنا شده و در پايان موفّق به اخذ مدرك كارشناسى در آن رشته مى شوند.

تذكّر:

ـ مقصود از «مذاهب» در اين برنامه، مذاهب اسلامى است.

 

اهداف كلّى دوره

ـ آشنايى با تاريخ و آموزه ها و انديشه هاى اديان و مذاهب

ـ اطلاع از ويژگى هاى هر يك از اديان و مذاهب

ـ آشنايى با متون مقدس اديان ديگر

ـ آشنايى با انشعابات صورت پذيرفته در اديان به ويژه اسلام

ـ مقايسه بين اسلام و ساير اديان و ارايه امتيازات اسلام

ـ مقايسه بين آموزه هاى تشيّع و ديگر مذاهب و ارايه ى امتيازات مكتب اهل بيت(عليهم السلام)

 

اهداف و سياست هاى آموزشى

ـ تربيت مبلّغ در زمينه ى اسلام و مكتب اهل بيت(عليهم السلام)

ـ تربيت كارشناس در زمينه ى اديان و مذاهب.

ـ ايجاد روحيه پژوهشى در اديان و مذاهب ديگر.

ـ ايجاد توانايى براى پاسخ گويى به شبهات در زمينه ى مباحث بين الأديان و بين المذاهب.

ـ تلاش جهت تأكيد بر مشتركات اديان در مقابل الحاد.

ـ تلاش جهت تأكيد بر مشتركات مذاهب در مقابل دشمنان مسلمين.

ـ تأكيد بر دروسى كه توانايى بحث و گفتگو و مناظره را در افراد برآوَرَد.

 

 

طول دوره و شكل آن

ـ دوره كارشناسى اديان و مذاهب در مدت 5 سال ارايه مى شود.

ـ نظام و شكل دوره به صورت ترمى واحدى خواهد بود.

ـ هر واحد نظرى 16 ساعت و هر واحد عملى 32 ساعت و زمان تدريس هر واحد يك نيم سال تحصيل در 16 هفته مى باشد.

 

برنامه‌ى درسى دوره

تعداد كلّ واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى رشته ى اديان و مذاهب 167 واحد است كه محورهاى دروس و تعداد واحدهاى آن به شرح زير است:

 

 رديف محورهاى دروس تعداد واحد

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوى

32

2

دروس عمومى

21

3

دروس مشترك

54

4

دروس تخصّصى

60

 

جمع كل

167

 

 

اهميّت و ضرورت

با توجه به حركت هايى كه بر عليه كل اديان در جهان صورت مى پذيرد و از طرفى، باز شدن فضاى اطلاع رسانى و ارتباطات لازم است كه اديان را جهت مقابله با دسيسه هاى دشمنان شناخت تا با همكارى مناسب در برابر بى دينى ايستاد و از طرفى جهت پاسخ گويى به برخى اشكالات اديان نسبت به اسلام ضرورت دارد كه از محتواى اديان ديگر اطلاعات مكفى به دانش آموختگان ارايه گردد. و همچنين به خاطر توطئه هايى كه بر عليه مسلمانان صورت مى پذيرد بايد مذاهب را شناخت تا هم بر عليه دشمنان اسلام اتحاد به وجود آورد و همچنين به اشكالات آنها به تشيّع پاسخ داد.

 

نقش و توانايى

دانش آموختگان اين رشته مى توانند در تقويت بنيان دين به ويژه اسلام از نگاه اهل بيت(عليهم السلام) به عنوان مبلّغ، مناظر و مدرّس نقش مؤثّرى ايفا كنند.

الف) دروس حوزوى:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

4

80

48

32

 

 

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف (1)

 

3

نحـو (1)

3

48

48

-

صرف (2)

 

4

نحـو (2)

5

96

64

32

نحو (1)

 

5

نحـو (3)

5

96

64

32

نحو (2)

 

6

تجزيه و تركيب

2

64

-

64

نحو (3)

 

7

متن خوانى و درك متن

2

64

-

64

نحو (3) و تجزیه و ترکیب

 

8

روش آموزش قرآن

1

32

-

32

روان خوانی و تجوید مقدماتی

 

9

فلسفه‌ى اسلامى مقدّماتى

2

32

32

-

 

 

10

روش تبليغ

1

32

-

32

اندیشه اسلامی(2)

 

11

آشنايى با تاريخ و فرهنگ ايران

2

32

32

-

 

 

12

منطق مقدّماتى

2

32

32

-

 

 

 

جمع کل

32

672

352

320

 

 

 

 

 

ب) دروس عمومى:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

انديشه ى اسلامى (1)

2

32

32

-

 

 

2

انديشه ى اسلامى (2)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (1)

 

3

تاريخ تحليلى صدر اسلام

2

32

32

-

 

 

4

انديشه‌ى سياسى اجتماعى امام خمينى (ره)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)

 

5

ادبيات فارسى

3

48

48

-

 

 

6

تربيت بدنى

2

32

32

-

 

 

7

اخلاق اسلامى

2

32

32

-

 

 

8

تفسير موضوعى قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظيم خانواده

1

16

16

-

 

 

10

زبان خارجى

3

48

48

-

 

 

 

جمع کل

21

336

336

 

 

 

 

 

تذكّر:

سرفصل هاى دروس عمومى همان سر فصل مصوّب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است

 

ج) دروس مشترك:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

نحو تكميلى

1

32

-

32

نحو (3)

 

2

آشنايى با علوم قرآن

2

32

32

-

 

 

3

تفسير مقدّماتى

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

4

تفسير موضوعى (2)

2

32

32

-

اخلاق

 

5

آشنايى با تاريخ و منابع حديث

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

6

عقائد اسلامى (3)

2

32

32

-

اندیشه‌ی اسلامی (2)

 

7

عقائد اسلامى (4)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (3)

 

8

تاريخ عمومى اديان (1)

2

32

32

-

 

 

9

تاريخ عمومى اديان (2)

2

32

32

-

تاریخ عمومی ادیان (1)

 

10

تاريخ اسلام (2)

2

32

32

-

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

11

آشنايى با فرق و مذاهب اسلامى

2

32

32

-

 

 

12

شيـعه شناسى

2

32

32

-

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

 

13

آشنايى با عرفان اسلامى

2

32

32

-

 

 

14

اصول فقه

5

80

80

-

منطق و نحو (3)

 

15

آشنايى با دانش فقه

2

32

32

-

 

 

16

فقه (1)

4

64

64

-

اصول فقه و آشنایی با دانش فقه

 

17

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1) و اصول فقه

 

18

فقه (3)

4

64

64

-

فقه (2)

 

19

منطق

4

64

64

-

منطق مقدماتی

 

20

فلسفه ى اسلامى

4

64

64

-

فلسفه‌ی اسلامی مقدماتی

 

21

روش تحقيق

2

48

16

32

 

 

 

جمع کل

54

896

832

64

 

 

 

 

 

د) دروس تخصّصى (اديان و مذاهب):

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

ادیان (هند،‌خاور دور، بودا)

3

48

48

-

 

 

2

ادیان ایران قبل از اسلام

1

16

16

-

 

 

3

یهودیت

2

32

32

-

تاریخ عمومی ادیان(1،2)

 

4

مسیحیت

2

32

32

-

تاریخ عمومی ادیان (1،2)

 

5

قرآن و عهدین

2

32

32

-

یهودیت و مسیحیت

 

6

فرق و مذاهب کلامی (1)

1

16

16

-

 

 

7

فرق و مذاهب کلامی (2)

2

32

32

-

فرق و مذاهب کلامی (1)

معتزله،اشاعره، ماتریدیه، ابا ضیه

8

فرق و مذاهب کلامی (3)

2

32

32

-

فرق و مذاهب کلامی (2)

اسماعیلیه و زیدیه

9

فرق و مذاهب کلامی (4)

2

32

32

-

فرق و مذاهب کلامی (3)

اهل حدیث، سلفیه و وهابیت

10

فرق و مذاهب کلامی (5)

16

16

-

فرق و مذاهب کلامی (4)

غلات، بابیه، بهائیه، قادیانیه

11

مذاهب فقهی

4

64

64

-

 

 

12

تاریخ تشیع

2

32

32

-

 

 

13

تاریخ و فرق تصوف

2

32

32

-

 

 

14

زبان تخصصی (1)

4

64

64

-

 

اروپایی

15

زبان تخصصی (2)

2

64

-

64

 

عربی جدید

16

نیازهای منطقه ای

2

32

32

-

 

 

17

عرفان اسلامی

2

32

32

-

 

با تأکید بر عرفان شیعه

18

الهیات تطبیقی

2

32

32

-

یهودیت- مسیحیت (قرآن) و عهدین

اسلام و ادیان ابراهیمی

19

کلام تطبیقی

2

32

32

-

 

کلام بین المذاهب

20

معارف شیعی (1)

2

32

32

-

 

خدا شناسی و جهان شناسی انسان شناسی با تأکید بر انسانشناسی اسلامی

21

معارف شیعی (2)

2

32

32

-

معارف شیعی (1)

پیامبر و امام شناسی و اندیشه‌ی شیعه

22

معارف شیعی (3)

2

32

32

-

معارف شیعی (2)

منابع تفکر شیعه و معاد شناسی

23

فلسفه اسلامی (1)

4

32

32

-

 

وجود و  ماهیت

24

فلسفه اسلامی (2)

4

32

32

-

فلسفه اسلامی (1)

علیّت و مجرد و مادی 

25

فلسفه اسلامی (3)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (2)

حرکت، معقولات

26

تاریخ فلسفه غرب

2

32

32

-

 

 

27

مسائل جدید کلامی

2

32

32

-

 

 

 

جمع کل

60

928

848

64

 

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات