مديريت
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره كارشناسى معارف اسلامى و مديريت، يكى از دوره هاى تحصيلى مركز جهانى علوم اسلامى است كه دانش پژوهان آن، پس از آشنايى و فراگيرى علوم و معارف اسلامى با دروس تخصّصى رشته مديريت نيز در سطح كارشناسى آشنا شده و موفق به اخذ مدرك كارشناسى اين رشته مى شوند.

 

اهداف

هدف از تشكيل اين دوره، آموزش معارف اسلامى و تربيت نيروى انسانى متعهد، متخصّص و آشنا با كاركرد روش هاى علمى مديريت به منظور انجام خدمت شايسته در يكى از ابعاد زير است:

1. تبليغ

2. تدريس

3. كارشناس در رشته مربوطه

4. آمادگى و استعداد ورود به كارشناسى ارشد

5. ايجاد زمينه تعالى اخلاقى و معنوى طلاب

6. ايجاد توانايى استفاده از متون عربى (متون تفسيرى و حديثى)

7. پرورش توان پژوهشى طلاّب از طريق اختصاص درصدى از زمان واحدها به انجام تحقيق و پژوهش

 

اهميّت و ضرورت

 پيوستگى و در هم تنيدگى علوم و معارف بشرى به صورت كلى از يك سو و ارتباط و تعامل متقابل مباحث عمومى و تخصصى در حوزه علوم انسانى از سوى ديگر، ضرورت توجه و اهتمام به علوم انسانى در حوزه هاى دينى را دو چندان كرده است.

 با حضور مؤثر و عملياتى اسلام در صحنه هاى مختلف زندگى اجتماعى، نظريه پردازى و ارايه الگوهاى دينى در ساحت هاى گوناگون معارف بشرى با بهره گيرى از معارف نورانى قرآن و سنت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و اهل بيت (عليهم السلام) و تجربه نظام مقدّس جمهورى اسلامى ايران، مطالبه مشروعى است كه جوامع اسلامى از حوزه هاى دينى تشيع انتظار آن را دارند و تقاضا و تشنگى روز افزون جهان اسلام نسبت به آن در عصر حاضر، امرى آشكار و بديهى است كه اين به همراه شرايط و فرصت هاى جديدى كه به بركت انقلاب شكوهمند اسلامى فراهم شده است، مسؤوليت مراكز علمى و دينى به ويژه حوزه هاى علميه را چندين برابر كرده است و ضرورى مى نمايد كه با سرعت، دقت و درايت وافر، اقدامات اساسى و ساز و كارهاى بهينه و پويا، تعريف، تصويب و به اجرا گذاشته شود.

تسلّط بر دانش مديريت، مسايل و موضوعات آن از جمله اهمّ نيازها، فوريت ها و ضرورت هاى جهان اسلام است كه آموزش و تربيت نيروهاى متعهد و متخصص در اين حوزه، اولين گام بنيادين در جهت تحقق اهداف و آرمان ها است. بى شك امروز حركت و هدايت جوامع بشرى در دست مديران و راهبران آن است؛ مديران نيز در كنار سود جستن از انبوه دانش نوين، ايده، فرهنگ و ارزش خويش را در تمامى اقدامات خود، سارى و جارى مى سازند و اين امرى اجتناب ناپذير است.

طول و شكل دوره

 ـ طول دوره ى كارشناسى معارف اسلامى و مديريت حدّاكثر 5 سال مى باشد.

 ـ نظام درسى، واحدى است.

 ـ هر واحد درسى نظرى برابر با 16 ساعت مى باشد كه در قالب يك نيم سال 16 هفته اى ارايه مى گردد.

 ـ هر واحد درسى عملى حدّاقل برابر 32 ساعت مى باشد.

 

واحدهاى درسى

تعداد كل واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى معارف اسلامى و مديريت 177 واحد مى باشد. بخش عمده ى واحدها، نظرى است و با تكيه بر پژوهش در ضمن آموزش ارايه مى گردد. واحدهاى اين دوره، تحت چهار عنوان كه عبارتند از: 1. دروس حوزوى 2. دروس عمومى (مشترك) 3. دروس پايه 4. دروس تخصصى مطابق جدول زير طبقه بندى شده و ارايه مى شود.

ردیف

محورهای درس ها

تعداد واحد

1

دروس حوزوى

42

2

دروس عمومى

21

3

دروس پایه

44

4

دروس تخصّصى

70

جمع کل

177

 

 

                   

 

نقش و توانايى

دانش آموختگان اين رشته مى توانند با توانايى علمى به دست آورده، به عنوان مبلغى آگاه و مديرى توانمند در عرصه هاى آموزشى و فرهنگى در خدمت به دين و شريعت نبوى به فعاليت بپردازند و همچنين با مهارت هاى لازم و كافى كه در طول تحصيل كسب كرده اند، در ارايه خدمات علمى - فرهنگى شايسته براى جهان اسلام و مناطق خود مفيد خواهند بود و قادر به ادامه تحصيل و تحقيق در مقاطع عالى تر بوده و مى توانند نقشى مؤثر در نشر معارف الهى مكتب اهل بيت (عليهم السلام) ايفا نمايند و در تحقق اهداف ذكر شده سودمند باشند.

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

4

80

48

32

   

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف (1)

 

3

نحو (1)

3

48

48

-

صرف (2)

 

4

نحو (2)

5

96

64

32

صرف2 و نحو 1

 

5

نحو (3)

5

96

64

32

صرف و نحو 2

 

6

تجزیه و ترکیب

2

64

-

64

   

7

عقائد اسلامی (1)

2

32

32

     

8

عقائد اسلامی(2)

2

32

32

 

عقائد اسلامی(1)

 

9

منطق (1)

2

32

32

     

10

منطق (2)

2

32

32

 

منطق (1)

 

11

فلسفه اسلامی (1)

2

32

32

     

12

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

 

فلسفه اسلامی (1)

 

13

تفسیر مقدماتی

2

32

32

 

آشنایی با علوم قرآن

 

14

آشنایی با نهج البلاغه

2

32

32

     

15

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

     

16

متن خوانی و درک متن

2

64

-

64

نحو (3) و تجزیه و ترکیب

 
 

جمع کل

42

800

544

256

   
 

 

            ب) دروس عمومى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه‌ی اسلامی(1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه‌ی اسلامی(2)

2

32

32

-

اندیشه‌ی اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

   

4

آشنایی با اندیشه‌ی سیاسی اجتماعی امام خمینی(ره)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی(2)

 

5

ادبیات فارسی

3

48

48

-

   

6

تربیت بدنی

2

32

32

-

   

7

اخلاق اسلامی

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

3

48

48

-

   
 

جمع کل

21

336

336

     
 

  تذكر: سرفصلهاى دروس عمومى همان سر فصل مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

             ج) دروس پايه:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تفسیر موضوعی

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

2

تاریخ عمومی ادیان (1)

2

32

32

-

   

3

تاریخ عمومی ادیان (2)

2

32

32

-

تاریخ عمومی ادیان (1)

 

4

مبانی و اصول استنباط  از قرآن و حدیث

2

32

32

-

   

5

انسان شناسی

2

32

32

-

   

6

فقه (1)

4

64

64

-

اصول فقه و آشنایی با دانش فقه

 

7

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1)

 

8

فقه (3)

4

64

64

-

فقه (2)

 

9

اصول فقه

5

80

80

-

منطق و نحو (3)

 

10

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

-

عقاید اسلامی (2)

 

11

عقائد اسلامی (4)

2

32

32

-

عقائد اسلامی(3)

 

12

روش تدریس

1

16

16

-

   

13

مدیریت آموزشی و فرهنگی

2

32

32

-

   

14

مبانی جامعه شناسی

2

32

32

-

   

15

روان شناسی عمومی

2

32

32

-

   

16

ریاضیات مقدماتی

2

32

32

-

   

17

آمار توصیفی

2

32

32

-

   

18

کلیات اقتصاد

2

32

32

-

ریاضیات مقدماتی

 
 

جمع کل

44

704

704

-

   
 

           دروس تخصّصى رشته معارف اسلامى و مديريت

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه(مسائل فقهی سازمان و تشکیلات)

5

80

80

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

2

مبانی سازمان و مدیریت

4

64

64

-

ندارد

 

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

2

32

32

-

ریاضیات عمومی

 

4

آمار و کاربرد آن در مدیریت

2

32

32

-

ریاضیات عمومی

 

5

جامعه شناسی سازمانها

2

32

32

-

ندارد

 

6

اقتصاد خرد

3

48

48

-

اقتصاد خرد

 

7

اقتصاد کلان

3

48

48

-

ریاضیات عمومی

 

8

اصول حسابداری

2

32

32

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

9

مدیریت در منابع اسلامی

2

32

32

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

10

روش تحقیق در مدیریت اسلامی

4

64

64

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

11

مدیریت  رفتار سازمانی

2

32

32

-

زبان عمومی

 

12

برنامه ریزی (بارویکرد آموزشی و پژوهشی)

2

32

32

-

زبان تخصصی(1)

 

13

زبان تخصصی (1)

2

32

32

-

زبان عمومی

 

14

زبان تخصصی (2)

2

32

32

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

15

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت اسلامی

3

64

32

32

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

16

مبانی مدیریت اسلامی

2

32

32

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

17

مدیریت منابع انسانی

3

48

48

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

18

تصمیم گیری و خط مشی گذاری

2

32

32

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

19

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

2

32

32

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

20

سازمان دهی . بهبود تشکیلات و روش ها

3

48

48

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

21

مدیریت کیفیت و تحول سازمانی

2

32

32

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

22

فلسفه مدیریت

3

48

48

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

23

مسائل استراتژیک مدیریت

3

48

48

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

24

حقوق تجارت و روابط کار

3

48

48

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

25

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

2

32

32

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

26

تاریخ مدیریت و تشکیلات در اسلام

2

32

32

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 

27

مدیریت در سیره

3

48

48

-

مبانی سازمان مدیریت روش تحقیق مدیریت اسلامی

 
 

جمع کل

70

1136

1104

32

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات