نظام آموزشی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

جامعة المصطفی آموزش های خود را به دو شیوه بلندمدت و کوتاه مدت ارائه می دهد. آموزش های بلندمدت شامل دو نظام حوزه ای (سطوح) و آکادمیک (مقاطع) و هر کدام، به دو شیوه حضوری و غیر حضوری (مجازی) است. 

در نظام آموزشی حوزه ای، طلاب در سطوح یک تا پنج (اجتهاد) تحصیل می کنند. در این نظام، علاقه مندان می توانند همانند اسلاف صالح خویش و منطبق با دروس و کتب آموزشی متداول در حوزه های علمیه، مشغول تحصیل شوند و سطوح آن را بگذرانند. نظام مقاطع نیز به موازات نظام حوزه ای در جامعة المصطفی اجرا می شود. طلاب در این سیستم، مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته های اسلامی و انسانی - اسلامی می گذرانند و مدرک رسمی مورد تأیید مراکز معتبر علمی جهانی را دریافت می کنند.
 


saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات