حوزوی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

​ ​

1. آموزش های بلندمدت
1-1. نظام حوزه ای (سطوح)‌
1-1-1. سطح یک و دو
در سطح یک و دو، طلاب با دروس اسلامی به ویژه فقه و اصول آشنا می‌شوند. در این دوره، افزون بر دروس ادبیات، منطق، اصول و فقه، دروس دیگری نیز مانند تفسیر، کلام، فلسفه، تاریخ اسلام و... نیز آموزش داده می شود و طلاب در پایان، تحقیق پایانی را به ارزش دو واحد ارائه می‌دهند.

 

 

ادبیات عرب

ردیف عنوان درسی واحد ملاحظات
1 صرف 1 - 2 7 صرف ساده (بخش فعل و اسم)
2 نحو 1 - 6 28 شرح عوامل فی‌النحو، شرح هدایه، شرح صمدیه، سیوطی، مغنی‌الادیب (باب رابع)
3 بلاغت 4 تلخیص جواهرالبلاغه
4 تجزیه و ترکیب 2 جزوه
5 متن خوانی 2 جزوه
جمع 43  

 

 

فقه و اصول

ردیف عنوان درسی واحد ملاحظات
1 آشنایی با دانش فقه 2 آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری (بخش فقه)
2 اصول فقه 1 - 4 18 حلقه اولی- اصول فقه مرحوم مظفر
3 فقه 1 - 7 31 شرح لمعه: طهارت، زکات، خمس، صلات، حج، متاجر، نکاح، ارث، طلاق، حدود و قضا
4 فقه مقارن 3 فقه مقارن علی‌اصغر رضوانی- از ابتدا تا اول باب روضه
جمع 54  

 

 

فلسفه و کلام

ردیف عنوان درسی واحد ملاحظات
1 عقاید اسلامی 1 - 4 8 درس‌نامه‌ ی عقاید استاد شیروانی - آموزش عقاید استاد مصباح یزدی
2 منطق مقدماتی 2 منطق مقدماتی استاد علی شیروانی
3 منطق 1 - 3 14 المنطق مرحوم مظفر (جزء اول تا سوم)
4 فلسفه ی مقدماتی 2 حکمت جاودانه (استاد معلمی) و جزوه
5 فلسفه اسلامی 1 -2 8 بدایة الحکمة (مرحله ی 1 تا 12)
6 تاریخ عمومی ادیان 1 - 2 5 آشنایی با ادیان بزرگ استاد توفیقی
7 آشنایی با عرفان اسلامی 2 کتاب عرفان استاد شهید مطهری
8 آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی 2 آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی استاد توفیقی
9 شیعه شناسی 2 درآمدی بر شیعه‌شناسی استاد ربانی گلپایگانی
جمع 44  

 

 

تاریخ  اسلام

ردیف عنوان درسی واحد ملاحظات
1 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 تاریخ اسلام (استاد پیشوایی)
2 تاریخ اسلام 2 2 تاریخ امامان شیعه (استاد حمید احمدی)
3 تاریخ تشیع 2 تاریخ تشیع (مجموعه ی مؤلفان)
4 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی 2 تاریخ تمدن اسلامی (استاد کاشفی)
5 آشنایی با فرهنگ  و تاریخ ایران 2 تلخیص کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران و جزوه ی تکمیلی استاد
جمع 10  

 

 

علوم قرآن

ردیف عنوان درسی واحد ملاحظات
1 علوم قرآن 2 علوم قرآن (استاد محمدهادی معرفت)
2 تفسیر مقدماتی 2 تفسیر نمونه
3 تفسیر ترتیبی 1 - 3 4 تفسیر نمونه
4 تفسیر موضوعی 1- 2  6 قصص قرآن و اخلاق در قرآن (استاد مصباح یزدی)
5 روش آموزش قرآن 1 راهنمای تدریس قرآن (استاد حبیبی)
6 آشنایی با تاریخ و منابع حدیثی 2 جزوه
جمع 17  

 

 

عمومی

ردیف عنوان درسی واحد ملاحظات
1 روش تحقیق 2 روش تحقیق (استاد کرمی، استاد مهدی‌زاده یا حسینیان)
2 روش تبلیغ 1 روش تبلیغ (استاد بچاری)
3 نظام سیاسی 3 فلسفه ی سیاست
4 اندیشه ی سیاسی امام خمینی (ره) 2 جزوه
5 ادبیات فارسی 3 زبان و نگارش فارسی انتشارات سمت
6 زبان خارجی 3 Enterchange
7 تربیت بدنی 2  
8 بهداشت خانواده 1  
9 تحقیق پایانی 2  
10 اخلاق و تربیت اسلامی 2 آموزش‌های بنیادین علم اخلاق
جمع 21  

جمع کل واحدهای این دوره 189 واحد می باشد.

 


2-1-1. سطح سه
سطح سه، دوره‌ای آموزشی بر اساس دروس حوزه ای است که طلبه با گذراندن واحدهای تعریف‌ شده فقهی و اصولی، به صورت تخصصی با این مباحث آشنا می‌شود و در پایان، تحقیق پایانی خود را به ارزش درسی چهار واحد ارائه می‌دهد.

 

جدول دروس

ردیف عنوان درسی واحد ملاحظات
1 فقه 1 - 8 40 کتاب مکاسب (از اول تا آخر)
2 اصول 1 - 6 26 رسائل (استصحاب) و کفایه (جلد1)
3 قرآن (تفسیر موضوعی) 2 فلسفه ی سیاست
4 تاریخ تحلیلی اسلام 2 جزوه
5 عقاید 1 - 2 6 زبان و نگارش فارسی انتشارات سمت
6 روش تحقیق 2  
7 علم الرجال 3  
8 درایة الحدیث 1  
9 القواعد ‌الفقهية 2  
10 کلیات علم حقوق 2  
11 آیاتالاحکام 2 آموزش‌های بنیادین علم اخلاق
12 ادوار اجتهاد 2 ادوار فقه و اصول
13 اصول مقارن 2  
14 فقه الدولة 2  
15 فقه مقارن 2  
16 اصول (7) 5 کفایه (جلد 2)، امارات
17 اصول (8) 5 کفایه (جلد 2)، اصول عملیه
18 پایان‌نامه 4  
جمع 110  

 

 

3-1-1. سطح چهار
سطح چهار، دوره‌ای آموزشی - پژوهشی است که فقط بر اساس دروس حوزه ای و با تکیه تام بر مباحث فقهی و اصولی،‌ دروس خارج فقه و اصول و پیش‌ نیاز های مربوط، به صورت تحقیقی و همراه با تقریر و مستند سازی، تحلیل و نقد علمی به طلاب ارائه می‌شود.

این دوره مشتمل بر دو برنامه است:

الف. برنامه چهارساله آموزشی
در این برنامه، وظیفه آموزشی طلاب شامل سه محور است:
اول. شرکت در دروس خارج اصول و فقه رایج در حوزه؛
دوم. گذراندن دروس تکمیلی؛
سوم. شرکت در کلاس‌های استادان راهنمای درس خارج.

ب. برنامه یک‌ساله پژوهشی
طلبه در این مدت به تدوین رساله علمی در یکی از موضوعات اصولی، فقهی و مباحث مرتبط با آن به ارزش درسی شش واحد می‌پردازد.

 

محورهای دروس

ردیف محورهای دروس تعداد واحد
1 دروس اصلی 64
2 دروس تکمیلی 32
3 رساله ی علمی 6
جمع کل 102

 

 

دروس اصلی

ردیف محورهای دروس تعداد واحد
1 درس خارج فقه و اصول 48
2 مشاوره و راهنمایی درس خارج فقه و اصول 16
جمع  64

 

 

دروس تکمیلی

ردیف محورهای دروس تعداد واحد
1 شیوه ی بررسی آرا و نقد اجتهادی 2
2 کاربرد قواعد فقهی 2
3 کاربرد قواعد اصولی 4
4 مسائل اصولی جدید 2
5 فلسفه ی فقه 2
6 مکاتب و مناهج اجتهاد (مکاتب عامه) 4
7 مکاتب و مناهج اجتهاد (مکاتب خاصه) 2
8 آیا‌ت الاحکام مقارن 6
9 رجال تحقیقی 6
10 روش‌شناسی درس خارج 2
جمع  32

جمع کل واحدهای این دوره 102 واحد می باشد.

 

 


4-1-1. سطح پنج (اجتهاد)‌
جامعة المصطفی ‌العالمیة در پی سیاست‌گذاری کلان مبنی بر توسعه سطوح عالی علمی و پژوهشی و به منظور رشد استعدادهای نهفته طلاب و در اجرای مأموریت‌های بیان‌ شده در سند راهبردی که مهم‌ترین آن، تربیت مدرسان، پژوهشگران، مترجمان، مجتهدان و نظریه‌ پردازان مهذب، آگاه به زمان، توانمند در ادار‌ه مجموعه‌های علمی،‌ فرهنگی و عالم به علوم اسلامی و آموزه های اهل‌ بیت است، اقدام به راه‌اندازی سطح پنج فقه و اصول نموده است.
این دوره، فوق تخصصی و عالی‌ ترین دوره آموزشی جامعة المصطفی است که هم‌ اکنون در رشته فقه و اصول با هدف تربیت متخصصان عالی برگزار می‌شود.
سطح پنج، مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی است که نخبگان و فضلای جامعة المصطفی به صورت تما‌م‌ وقت به فعالیت‌های علمی (تحصیل، پژوهش و تدریس) بر اساس برنامه مصوب می‌پردازند و در پی کسب قوه استنباط و اجتهاد و صاحب‌ نظر شدن در فقه و اصول اند.

 

 

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات