خدمات و تسهيلات
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

با توجه  به حضور طلاب غیر ایرانی و نیز همسران و فرزندان ایشان در واحدهای جامعة‌ المصطفی العالمیة در داخل و خارج از کشور، تنوع ملیتی ایشان، گروه‌های سنی متعدد فرزندان و نیازهای گوناگون آنان در ابعاد تحصیلی، معیشتی، بهداشتی، اسکان، رفاهی و...، بدیهی است که دایره‌ی تسهیلات و خدمات به طلاب و خانواده‌ هایشان بسیار گسترده، متنوع و فراگیر خواهد بود.
از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت که طلاب شاغل به تحصیل در جهموری اسلامی ایران به دلیل دوری از خانواده و موطن خویش، نیازهایی بسی بیشتر از طلابی دارند که در وطنشان مشغول دانش‌ اندوزی‌اند، ضمن این که ظرایف تمدنی، رفتاری، فرهنگی، هنجارهای ملیت‌های گوناگون و مباحثی از این قبیل، حساسیت کار در حیطه‌ی ارائه خدمات و تسهیلات به این طلاب را دوچندان می‌سازد. از این رو، جامعة‌ المصطفی العالمیة با تأسیس مرکز تحت عنوان «مرکز امور طلاب و خانواده‌ها» می‌کوشد با در نظر گرفتن مبانی شریعت اسلام در تدوین سیاست‌ها و نیز توجه به باید‌ها و نبایدهای فرهنگ‌های گوناگون ملل جهان، سبب شود با فراهم‌آوری فضایی مناسب، در آنان توانی دوچندان از نظر روحی و جسمی ایجاد نماید تا بتوانند ضمن تحصیل موفق، در بازگشت به کشور خویش، سفیران شایسته برای تبیین مبانی ناب اسلامی باشند. 
از منظر ارائه خدمات و تسهیلات به طلاب، ميتوان طلاب جامعة المصطفي العالمیة را به دو گروه عمده تقسيم نمود: 

الف. افرادی كه براي تحصيل و فراگيري علوم و معارف از دورترين مناطق گيتي و با تحمل مشكلات فراوان هجرت نموده، راهي جمهوری اسلامی ايران ميشوند؛ 
ب. کسانی که در واحدهاي آموزشي جامعة المصطفي در كشورهاي محل اقامتشان به تحصيل ميپردازند.

المصطفي به فراخور نياز هر گروه، تسهيلات و خدماتي به آنان ارائه ميدهد. طلاب خارج از كشور، به اقتضاي سكونت در زيستبوم خویش، در برخی موارد از كمك‌ هزينه‌ی تحصيلی و امكانات خوابگاهي بهرهمند هستند، ولی طلاب شاغل به تحصیل در جمهوری اسلامی ايران، با توجه به تشريفات خاص مهاجرت و نيازهاي دیگر، از خدمات متنوع تري برخوردار اند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت مرکز امور طلاب و خانواده‌ها به آدرسwww.csfa.miu.ac.ir مراجعه فرمایید.

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات