1-وفات آیت الله سید جواد حسینی شاهرودی سال 1418 مدفون حرم حضرت معصومه (س)
2-ولادت عالم مجاهد و فقیه مبارز آیت الله شیخ فضل الله نوری سال 1259
وفات آیت الله سید محمد محقق داماد سال 1388 در اثر سکته قلبی مدفون حرم حضرت معصومه (س)
وفات آیت الله شیخ علی نمازی سال 1405
3-وفات آیت الله حاج میرزا محمد تقی شیرازی سال 1338 در نجف اشرف مدفون حرم حسینی (ع)
ولادت ابوریحان بیرونی سال 362
وفات آیت الله شیخ حسین رشتی نجفی از مراجع تقلید سال 1348 مدفون حرم کاظمین (ع)
وفات فقیه و مورخ بزرگ حاج ملا محمد هاشم خراسانی ( ثقه الاسلام ) مولف منتخب التواریخ سال 1352 مدفون مشهد مقدس
4-وفات آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی از رهبران و رجال مشروطه سال 1330 مدفون حرم علوی (ع)

وفات متکلم اصولی ابو اسحاق ابراهیم بن محمد اسفراینی ( رکن الدین ) سال 418

وفات نجیب الدین محمد بن حلی سال 645

5-وفات محقق و دانشمند فرزانه سید جلال الدین محدث ارموی سال 1399 مدفون حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

وفات آیت الله حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی سال 1361 در اثر سکته قلبی مدفون حرم علوی (ع)

6-ولادت عالم و محدث شیعه ابو علی محمد بن همام سال 258

وفات عارف بزرگ قرن هشتم سید علی همدانی سال 786

وفات حجه الاسلام و المسلمین سید رضا برقعی سال 1416

7-وفات آیت الله حاج سید محمد تقی خوانساری سال 1371 مدفون حرم حضرت معصومه (س)

9-وفات سید محمد باقر قزوینی پسر خواهر علامه بحرالعلوم سال 1246 بر اثر طاعون در عراق

وفات آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی زعیم حوزه علمیه نجف اشرف سال 1365 در کاظمین مدفون حرم علوی (ع)

وفات رضی الدین ابوالحسن علی بن جمال الدین احمد بن یحیی حلی سال 757 در نجف اشرف

10-وفات امین الاسلام ابو علی فضل بن الحسن طبرسی صاحب مجمع البیان سال 548در سبزوار مدفون حرم رضوی (ع)

وفات آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی استاد بزرگ اخلاق و عرفان صاحب المراقبات سال 1342 یا 1344 مدفون شیخان قم

11-وفات آیت الله سید علی ممتاز العلماء سال 1355 از علمای هند

وفات آیت الله شیخ عباس خالصی خراسانی سال 1419 مدفون قبرستان سرایان خراسان

وفات آیت الله محمد باقر بیرجندی سال 1352

12-وفات آیت الله میرزا باقر آشتیانی سال 1404

وفات حاج ابراهیم بن محمد علی درودی خراسانی سال 1328 مدفون حرم کاظمین (علیهماالسلام )

13-وفات آیت الله میرزا علی غروی علیاری تبریزی سال 1417 مدفون حرم حضرت معصومه (س)

ولادت آیت الله سید علی آقا قاضی طباطبایی سال 1282 در تبریز

وفات آیت الله محمد تقی حائری شیرازی سال 1338

وفات آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی سال 1389 در نجف اشرف

وفات آیت الله شیخ عبدالکریم گزی ( اخوند گزی ) سال 1339 مدفون تخت فولاد اصفهان

14-وفات آیت الله محمد باقر قاینی بیرجندی سال 1352 مدفون بیرجند

ولادت آیت الله مرتضی حائری یزدی پسر ارشد موسس حوزه علمیه قم سال 1334 در اراک

وفات آیت الله شیخ فیاض زنجانی سال 1360

وفات آیت الله شیخ علی اکبر برهان سال 1378 در تهران

17-وفات آیت الله سید مرتضی فیروز آبادی سال 1410

وفات شیخ زاهد سعید متقی ( بابا عمو عبدالله ) از عرفای معروف سال 716 مدفون مناره جنبان اصفهان

وفات آیت الله حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی سال 1396

18-شهادت آیت الله ملا عبدالصمد همدانی صاحب بحر المعارف در کربلای معلی به دست وهابیون ملعون سال 1214

ولادت خاتم الفقها و المجتهدین شیخ مرتضی انصاری سال 1214 در دزفول

ولادت علامه سید مرتضی عسکری سال 1332 در سامرا

وفات خواجه نصیر الدین طوسی سال 672مدفون حرم کاظمین (علیهما السلام )

وفات علی بن عبدالمعالی کرکی عاملی ( محقق ثانی ) سال 940 مدفون نجف اشرف

ولادت آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری سال 1328

وفات علامه علی دوانی سال 1427 در تهران

19-ولادت آیت الله سید علی پسر سید ابوالحسن اصفهانی سال 1322

وفات میرزا مهدی غروی اصفهانی از بزرگان مکتب تفکیک سال 1365 مدفون حرم رضوی (ع)

ولادت آیت الله سید محمد طباطبایی از رهبران مشروطه سال 1258 مدفون حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

وفات علامه شیخ محمد تقی شوشتری سال 1415 مدفون شوشتر

20-شهادت آیت الله آخوند ملا محمد کاظم خراسانی رهبر بزرگ مشروطه و صاحب کفایه سال 1329 مدفون حرم علوی (ع)

وفات آیت الله سید عبدالکریم کشمیری سال 1419 مدفون حرم حضرت معصومه (س)

22-وفات حکیم حاج ملا هادی سبزواری سال 1290

وفات عارف واصل و فقیه بزرگ آیت الله شیخ مجتبی قزوینی از بزرگان مکتب تفکیک سال 1386

وفات خواجه عبدالله انصاری پیر هرات سال 481

23-وفات محدث کبیر و محقق نحریر آیت الله حاج شیخ عباس قمی سال 1359 مدفون حرم علوی (ع)

وفات آیت الله شیخ مرتضی آشتیانی زعیم حوزه علمیه مشهد مقدس سال 1365 مدفون حرم رضوی (ع)

شهادت حاج شیخ مرتضی نجفی بروجردی سال 1418

وفات آیت الله روح الله کمالوند خرم آبادی سال 1282 مدفون حرم حضرت معصومه (س)

24-وفات آیت الله حاج آقا رضا مدنی کاشانی سال 1412 مدفون پنجه شاه کاشان

وفات آیت الله سید علی اکبر تفرشی سال 1322 مدفون جوار حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در کوچه زنگنه

25- وفات علامه سید ناصر حسین موسوی هندی (شمس العلماء) سال 1361

وفات آیت الله محمد غروی کاشانی سال 1398

وفات آیت الله سید جلال الدین فقیه ایمانی سال 1428 داماد آیت الله خویی

26-وفات محمد علی موسوی عاملی اصفهانی ( آقا مجتهد ) سال 1274

ولادت شیخ بهایی سال 953 در بعلبک

وفات حکیم و فیلسوف آیت الله سید محمد کاظم لواسانی ( عصار ) سال 1394 مدفون حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

27-ولادت آیت الله محمد حسین غروی نایینی سال 1276

28-وفات حکیم حاج ملا هادی سبزواری سال 1289 مدفون سبزوار

29-ولادت علامه سید محمد حسین طباطبایی سال 1321 در شادآباد تبریز


1:وفات آیت الله میرزا جعفر قزوینی سال 1297 مدفون نجف اشرف

وفات آیت الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی سال 1395 مدفون حرم حضرت معصومه (س)

وفات آیت الله سید عبدالله شیرازی ، زعیم حوزه علمیه مشهد مقدس سال 1405 مدفون حرم رضوی (ع)

شهادت حسن بن زین الدین شهید ثانی ( پسر شهید ثانی ) سال 1101 یا 1011 در قریه جبع جبل عامل

2:ولادت آیت الله محمد حسین غروی اصفهانی ( کمپانی ) سال 1296 در کاظمین

وفات ابوالحسین مسعود بن عیسی ( شیخ ورّام ) فقیه بزرگ شیعه سال 608

3:وفات آیت الله حسینعلی منتظری سال 1431 در قم مدفون حرم حضرت معصومه (س)

4:وفات آیت الله احمد مجتهدی تهرانی سال 1429

وفات دکتر سید جعفر شهیدی سال 1429

5:ولادت آیت الله سید محمد صادق روحانی 1345 در قم

وفات فاضل مراغی ، فقیه و اصولی سال 1310 مدفون وادی السلام

وفات آیت الله حاج شیخ محمد باقر کمره ای سال 1416 مدفون حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

6:وفات شیخ محمد بن الحسین ( سید رضی ) ، گردآورنده نهج البلاغه سال 406 مدفون حرم حسینی (ع)

7:وفات حاج شیخ محمد شریف رازی ، مورخ بزرگ و صاحب گنجینه دانشمندان سال 1420 مدفون شیخان قم

وفات کربلایی محمد کاظم کریمی ( ساروقی ) سال 1377 مدفون قبرستان نو قم

ولادت آیت الله سید محمد هادی میلانی سال 1313 در نجف اشرف

وفات آیت الله شیخ جعفر نزاری نقدی سال 1370 در نجف اشرف

8:ولادت علی بن سید بن طاووس سال 647 در نجف اشرف

وفات ملا علی زنجانی سال 1290 مدفون مقبره سید ابراهیم زنجان

9:وفات آیت الله آقا محمد بید آبادی اصفهانی سال 1198

وفات آیت الله حاج میرزا سید علی یزدی سال 1364

ولادت محمد بن سید بن طاووس سال 643 در حله

وفات آیت الله میرزا علی فلسفی سال 1427

وفات علامه میر حامد حسین هندی ، صاحب عبقات الانوار سال 1260

10:شهادت میرزا علی ثقه الاسلام تبریزی توسط عوامل روس سال 1330

وفات ابواسحاق اسفراینی استاد کلام ، اصول و فقه سال 417

وفات شیخ ابوالحسین خرقانی از عرفای ایرانی سال 425

12:وفات آیت الله علی محدث زاده قمی ( پسر شیخ عباس قمی ) سال 1396 در تهران مدفون قبرستان شیخان قم

وفات شیخ صفی الدین اردبیلی عارف نامی و بزرگ صفوی سال 735

13:وفات علامه شیخ محمد صالح مازندرانی ( داماد علامه مجلسی ) سال 1080

وفات آیت الله ملا عبدالله شوشتری ( شاگرد مقدس اردبیلی ) سال 1021

14:وفات آیت الله سید صدرالدین عاملی اصفهانی سال 1262 مدفون حرم علوی (ع)

ولادت ابوعبدالله حسین بن حجاج بغدادی عالم ، شاعر و نویسنده شیعه سال 330

وفات سید ابوالقاسم لاهوری فقیه و مفسر سال 1324

15:ولادت سید بن طاووس سال 589 در حله

وفات آیت الله میرزا جلیل کوه کمره ای سال1405

16:وفات آیت الله سید مهدی خوانساری ، صاحب احسن الودیعه سال 1391 در کاظمین

17:ولادت شیخ بهائی سال 953 در بعلبک

ولادت آیت الله میرزا مسلم ملکوتی سال 1302 در سراب

وفات آیت الله حاج سید احمد موسوی ، موسس و مدیر حوزه علمیه نیشابور سال 1430

18:وفات آیت الله شیخ مجتبی محمدی عراقی سال 1422 مدفون حرم حضرت معصومه (س)

وفات علامه طباطبایی صاحب المیزان سال 1402 مدفون حرم حضرت معصومه (س)

ولادت آیت الله سید احمد خوانساری سال 1309

وفات آیت الله محمد حسن مامقانی سال 1323 مدفون مقبره خصوصی در نجف

وفات آیت الله حاج آقا علی صافی گلپایگانی سال 1431 مدفون قبرستان قاضی زاهد گلپایگان

20:وفات آقا شیخ حسن مامقانی سال 1323 در نجف اشرف

وفات ابن زاکور ، ادیب ، فقیه و مورخ مشهور عرب در شهر فارس سال 1120

وفات آیت الله حاج شیخ عبدالنبی نوری از مراجع تهران سال 1344 مدفون حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

21:وفات حاج شیخ محمد حسین زاهد سال 1372 مدفون قبرستان این بابویه (ره)

وفات ابونعیم احمد بن عبدالله اصفهانی ، صاحب تاریخ اصفهان و دلائل النبوه سال 402

وفات آیت الله بیوک خلیل زاده مروج امام جمعه اردبیل سال 1422 مدفون گلزار شهدا اردبیل

وفات علامه حلی سال 726 مدفون حرم علوی (ع)

22:وفات شیخ طوسی موسس حوزه علمیه هزار ساله نجف اشرف سال 460 مدفون حرم علوی (ع)

23:ولادت آیت الله حاج آقا رضا مدنی کاشانی فرزند آیت الله ملا عبدالرسول مدنی سال 1321 در کاشان

24:وفات ملا محمد مهدی نراقی صاحب جامع السعادات سال 1209

ولادت آیت الله علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی سال 1345

وفات ملا محمد تقی استرآبادی سال 1272

ولادت حاج ملا هادی استر آبادی از فقهای نامدار سال 1272 در گرگان

وفات شیخ محمد رضا اصفهانی ، فقیه و ادیب سال 1361

26:وفات ملا عبدالله بن حسین تستری ، صاحب مدرسه کبیره میدان نقش جهان اصفهان و شاگرد مقدس اردبیلی و مجلسی اول سال 1021 مدفون کربلای معلی

وفات استاد سید مصلح الدین مهدوی اصفهانی سال 1416 مدفون تخت فولاد اصفهان

27:وفات آیت الله میرزا احمد سرایی سال 1402

وفات آیت الله ملا علی کنی سال 1306 مدفون حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

28:ولادت حکیم میرزا محمد طاهر تنکابنی سال 1280 مدفون کنار استادش مرحوم جلوه در قبرستان ابن بابویه (ره)

29:وفات آیت الله آقا سید علی حجت کوه کمره ای سال 1360 در تبریز مدفون صحن عتیق حرم حضرت معصومه (س)


 

جامعة المصطفی العالمیة © 2016