حقوق
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره ی كارشناسى معارف اسلامى و حقوق يكى از رشته هاى تخصّصى در جامعه المصطفي (ص) العالميه است كه دانش پژوهان با مباحث معارف اسلامى و حقوق آشنا شده و در پايان موفق به اخذ مدرك كارشناسى در آن رشته مى شوند.

اهداف كلّى دوره

دوره ى كارشناسى معارف اسلامى و حقوق اوّلين مقطع تحصيلى است كه با اهداف زير طراحى و بر اساس ضوابط عام تأسيس و فعّاليت مراكز آموزش عالى انجام وظيفه خواهد كرد.

- تربيت دانش پژوهان براى آشنايى با حقوق اسلامى؛

- آشنايى دانش پژوهان با مهم ترين مسائل حقوقى؛

- ايجاد توان تدريس و تحقيق در عرصه ى حقوق در دانش پژوهان؛

- پرورش روح تحقيق در دانش پژوهان؛

- نهادينه كردن اخلاق و معنويات در دانش پژوهان؛

- آشنايى دانش پژوهان با متون اصلى حقوقى؛

- شناخت استعدادها و هدايت آنان براى ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر.

طول دوره و شكل آن

طول دوره ى كارشناسى معارف اسلامی و حقوق 4 سال مى باشد كه حسب نياز و ضرورت تايك سال قابل تمديداست.

تعداد واحدها 135 واحد مى باشد و حسب نياز، واحدهائى تحت عنوان دروس حوزوى به دانش پژوهان نيز ارائه خواهد شد.

هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسى عملى 32 ساعت است.

تعداد و نوع واحدهاى درسى

تعداد كل واحدهاي درسى دوره ى كارشناسى معارف اسلامی و حقوق 167 واحد است كه به شرح زير ارائه مى گردد:

 

ردیف

محورهای درس ها

تعداد واحد

1

دروس حوزوى

32

2

دروس عمومى

21

3

دروس مشترک

54

4

دروس تخصّصى

60

جمع کل

167

 

  اهميت و ضرورت:

بعد از پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى، اسلام به طور عملى پا به عرصه اجتماع نهاده است. در تمامى مجامع علمى اعم از دانشگاه ها و مدارس و مؤسسات فرهنگى نياز به آشنايى با معارف اسلامى و حقوق اسلامى فزونى يافته و نياز به آشنايى با اين دو مقوله از جايگاه ويژه اى برخوردار گرديده است بر اين اساس ارايه مباحث حقوقى و معارف اسلامى به صورت جداگانه و تخصّصى خواهد بود كه تشكيل اين رشته را ضرورت بخشيده است تا نيازهاى كه بايد همه روز از داخل و خارج كشور براى كسب معارف شيعى و همراهى آن با فقه غنى اهل بيت (عليهم السلام) به سوى حوزه هاى علميه شيعه دراز گرديده برآورده شود.

نقش و توانايى

دانش پژوهان طى دوره ى كارشناسى علاوه بر آشنايى با مباحث بنيادى در زمينه هاى علوم اسلامى، به طور نسبى درباره ى حقوق اسلامى و عرفى به كسب دانش و تخصص مى پردازند كه در پايان اين دوره، توانايى لازم براى ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى حقوق خصوصى، حقوق جزا و ساير رشته هاى مرتبط در مراكز آموزش عالى به منظور ادامه ى تحصيلات و پژوهش هاى تخصّصى و اجتهادى كسب نموده و خواهند توانست در جهت تحقق اهداف مذكور در اين برنامه و پيشبرد فرهنگ جامعه نقش مؤثّرى را ايفا كنند.

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

4

80

48

32

   

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف (1)

 

3

نحو (1)

3

48

48

-

صرف (2)

 

4

نحو (2)

5

96

64

32

نحو (1)

 

5

نحو (3)

5

96

64

32

نحو (2)

 

6

تجزیه و ترکیب

2

64

-

64

نحو (3)

 

7

متن خوانی و درک متن

2

64

-

64

نحو (3) و تجزیه و ترکیب

 

8

روش آموزش قرآن

1

32

-

32

روان خوانی و تجوید مقدماتی

 

9

فلسفه اسلامی مقدماتی

2

32

32

-

   

10

روش تبلیغ

1

32

-

32

اندیشه‌ی اسلامی (2)

 

11

آشنایی و تاریخ و فرهنگ ایران

2

32

32

-

   

12

منطق مقدماتی

2

32

32

-

   
 

جمع کل

32

672

352

320

   
 

ب) دروس عمومى:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه‌ی اسلامی (1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه‌ی اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه‌ی اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

   

4

آشنایی با اندیشه‌ی سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره)

2

32

32

-

اندیشه‌ی اسلامی (2)

 

5

ادبیات فارسی

3

48

48

-

   

6

تربیت بدنی

2

32

32

-

   

7

اخلاق اسلامی

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

3

48

48

-

   
 

جمع کل

 21

 336

 336

     
 

تذكّر:سرفصل هاى دروس عمومى همان سر فصل مصوّب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است

ج) دروس مشترك:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

نحو تکمیلی

1

32

-

32

نحو (3)

 

2

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

-

   

3

تفسیر مقدماتی

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

4

تفسیر موضوعی (2)

2

32

32

-

اخلاق

 

5

آشنایی با تاریخ و منابع حدیث

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

6

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

-

اندیشه‌ی اسلامی (2)

 

7

عقائد اسلامی (4)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (3)

 

8

تاریخ عمومی ادیان (1)

2

32

32

-

   

9

تاریخ عمومی ادیان (2)

2

32

32

-

تاریخ عمومی ادیان (2)

 

10

تاریخ اسلام (2)

2

32

32

-

تاریخ تحلیلی صدراسلام

 

11

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

2

32

32

-

   

12

شیعه شناسی

2

32

32

-

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

 

13

آشنایی با عرفان اسلامی

2

32

32

-

   

14

اصول فقه

5

80

80

-

منطق و نحو (3)

 

15

آشنایی با دانش فقه

2

32

32

-

   

16

فقه (1)

4

64

64

-

   

17

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1)

 

18

فقه (3)

4

64

64

-

فقه (2)

 

19

منطق

4

64

64

-

منطق مقدماتی

 

20

فلسفه‌‌ی اسلامی

4

64

64

-

فلسفه‌ی اسلامی مقدماتی

 

21

روش تحقیق

2

48

16

32

   
 

جمع کل

54

896

 832

64

   
 

د) دروس تخصّصى (معارف اسلامى و حقوق)

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

مقدمه علم حقوق

3

48

48

-

   

2

حقوق اساسی (1)

3

48

48

-

   

3

حقوق اساسی (2)

4

64

64

-

حقوق اساسی (1)

 

4

حقوق جزای عمومی (1)

3

48

48

-

مقدمه علم حقوق

 

5

حقوق جزای عمومی (2)

3

48

48

-

حقوق جزای عمومی (1)

 

6

حقوق اختصاصی (1)

3

48

48

-

   

7

حقوق اختصاصی (2)

2

32

32

-

حقوق جزای اختصاصی (1)

 

8

حقوق بین الملل عمومی

2

32

32

-

مقدمه علم حقوق

 

9

حقوق بین الملل خصوصی (1)

1

32

32

-

مقدمه علم حقوق و حقوق مدنی

تاکید بیشتر بر تعارض قوانین میشود

10

حقوق بین الملل خصوصی (2)

2

16

16

-

   

11

حقوق بین الملل اسلامی

2

32

32

-

   

12

حقوق مدنی (1)

3

32

32

-

مقدمه علم حقوق

اشخاص واموال

13

حقوق مدنی (2)

3

48

48

-

مقدمه علم حقوق و حقوق مدنی (1)

قراردادها

14

حقوق مدنی (3)

2

48

48

-

مقدمه علم حقوق

مسولیت مدنی

15

حقوق مدنی (4)

3

32

32

-

حقوق مدنی (2 و 1)

خانواده

16

حقوق مدنی (5)

2

48

48

-

حقوق مدنی (3)

عقود معین

17

حقوق مدنی (6)

1

32

32

-

حقوق مدنی (3)

شفعه، وصیت، وارث

18

حقوق تجارت (1)

1

16

16

-

   

19

حقوق تجارت(2)

2

16

16

-

حقوق تجارت (1)

 

20

حقوق اداری

2

32

32

-

   

21

حقوق تطبیقی

1

32

32

-

 

با تاکید نظام های حقوقی معاصر

22

آئین دادرسی مدنی

1

32

32

-

مقدمه علم حقوق

 

23

آئین دادرسی کیفری(1)

1

16

16

-

   

24

آئین دادرسی کیفری (2)

2

16

16

-

آئین دادرسی کیفری(1)

 

25

ادله اثبات دعوی

2

32

32

-

آئین دادرسی مدنی (2)

 

26

زبان تخصصی (1)

2

32

32

-

   

27

زبان تخصصی (2)

2

32

32

-

   

28

حقوق بشر

2

32

32

-

مقدمه علم حقوق

 
 

جمع کل

60

976

976

     
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات