فقه اقتصادي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره كارشناسى ارشد فقه اقتصادى دوره‏اى تخصصى است كه در طى آن فراگيران به طور عميق با دروس آن آشنا شده و در پايان دوره به دريافت مدرك كارشناسى ارشد موفق مى‏شوند.

اهداف كلى دوره‏

- معرفى فقه اهل‏بيت، به عنوان فقه پويا و پاسخگو به نيازهاى زمان در گستره بين‏الملل؛

- اهتمام به تخصصى شدن فقه معاملات و بالندگى رشته فقه اقتصادى؛

- گسترش دامنه مباحث استدلالى فقه به موضوعات جديد اقتصادى؛

- تعميق و توسعه مباحث فقه اقتصادى و آشنايى با روش كشف احكام اقتصادى اسلام در حوزه‏هاى فردى و اجتماعى؛

- زمينه‏سازى براى تربيت متخصصان (محقق و مدرّس) در مباحث فقه اقتصادى متناسب با شرايط و اقتضاءات مناطق مختلف جهان؛

- كاربردى كردن آراى فقهى در قالب ارايه نظام اقتصادى اسلام در پژوهش‏هاى فقهى با بهره‏گيرى از ظرفيت تحقيقات و آموزش.

پذيرش‏

دانش‏آموختگان اين دوره از بين فارغ‏التحصيلان دوره‏ى كارشناسى فقه و اصول انتخاب مى‏شوند.

تبصره: در صورتى كه فراگيران رشته‏اى ديگر بخواهند در كارشناسى ارشد رشته فقه اقتصادى شركت كنند علاوه بر موفقيت در آزمون ورودى بايد پيش‏نيازهاى لازم را بگذرانند.

طول دوره و شكل آن‏

- دوره كارشناسى ارشد فقه‏اقتصادی 100 واحد بوده كه حداكثر در مدت 8 نيم‏سال (ترم) ارايه مى‏شود.

- هر واحد نظرى 16 ساعت و هر واحد عملى 32 ساعت و زمان تدريس هر واحد نظرى در يك نيمسال تحصيلى 16 هفته است.

- دانش‏آموختگان در پايان اين دوره، پايان‏نامه‏اى به ارزش 4 واحد ارايه مى‏دهند.

تعداد و نوع واحدهاى درسى‏

تعداد كل واحدهاى درسى كارشناسى ارشد رشته فقه‏اقتصادى 100 واحد است كه محورهاى دروس آن به شرح زير است:

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوي

58

2

دروس جبرانی

10

3

دروس تخصصي

22

4

دروس تخصصي اختياري

6

5

پايان نامه

4

جمع كل

100

 

نقش و توانايى‏

فارغ‏التحصيلان اين رشته با اهتمام به علم اصول به مثابه منطق فهم متون دينى و به عنوان روش برداشت صحيح استنباط ضابطه‏مند از متون و منابع اسلامى و نيز با توجه همه جانبه به دانش فقه كه تجسم فقه‏الحديث و استنباط و اجتهاد اصيل اسلامى و شيعى و نماد تعبد دينى است و با توجه به گذراندن دروس تخصصى فقه اقتصادى، مى‏توانند به روز و متناسب با اقتضائات زمان به نيازها و پرسش‏هاى نوين در زمينه فقهى و اقتصادى پاسخگو بوده و در عرصه زندگى فردى، اجتماعى و بين‏المللى و عرصه‏هاى هماوردى با نظام‏هاى اقتصادى در سطح بين‏الملل و جهانى حضور مؤثر داشته باشد.

اهميت و ضرورت‏

گسترش روزافزون مسايل فردى و اجتماعى و ضرورت پاسخگويى حوزه‏ها، تقاضا دارد که عرصه‌های اجتهادى، متناسب با گسترش مسايل توسعه يابد و اين جز با تخصصى شدن دانش فقه ميسر نيست.

يكى از عرصه‏هاى مهم دانش فقه، احكام معاملات است كه امروزه با شكل‏گيرى انواع مؤسّسات پولى و مالى چون بانكها، شركت‏هاى سهامى، شركت‏هاى سرمايه گذارى، اوراق بهادار، معاملات آتى، بيمه‏ها و مطرح شدن احكام و حقوق توليد كنندگان، مصرف كنندگان، دولت‏ها و دهها موضوع ديگر، حوزه‏هاى علميه را به تحقيق و پاسخگويى فرا مى‏خواند.

بر اين اساس جامعه المصطفي (ص) العالميه، پيرو رسالت خود، اقدام به برگزارى دوره تخصصى با گرايش فقه اقتصادى مى‏نمايد، اميد است فراگيران با فراهم آوردن مقدمات لازم، همانند گذشتگان عرصه فقه و فقاهت، تامين كننده نيازهاى فقهى عصر و زمان خود باشند.

عناوين دروس :‌

الف) دروس حوزوي

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه (1)

5

80

80

-

   

2

فقه (2)

5

80

80

-

فقه (1)

 

3

فقه (3)

5

80

80

-

فقه (2)

 

4

فقه (4)

5

80

80

-

فقه (3)

 

5

فقه (5)

5

80

80

-

فقه (4)

 

6

اصول (1)

5

80

80

-

   

7

اصول (2)

5

80

80

-

اصول (1)

 

8

اصول (3)

5

80

80

-

اصول (2)

 

9

اصول (4)

5

80

80

-

اصول (3)

 

10

اصول مقارن

3

48

48

-

   

11

رجال

2

32

32

-

   

12

كلام (1)

2

32

32

-

   

13

كلام (2)

2

32

32

-

كلام (1)

 

14

كلام (3)

2

32

32

-

كلام (2)

 

15

فقه الحديث

2

32

32

-

   
 

جمع واحد

58

928

928

-

   
 

ب) دروس جبرانی

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

كليات علم اقتصاد (1)

3

48

48

-

   

2

كليات علم اقتصاد (2)

3

48

48

-

كليات علم اقتصاد (1)

 

3

نظام اقتصادي اسلام

4

64

64

-

كليات علم اقتصاد (2و1)

 
 

جمع واحد

10

160

160

-

   
 

ج) دروس تخصصي

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه القرآن

2

32

32

-

 

در زمينه مباحث اقتصادي

2

قواعد فقهي معاملات (1)

2

32

32

-

   

3

قواعد فقهي معاملات (2)

2

32

32

-

قواعد فقهي معاملات (1)

 

4

قواعد عمومي معاملات

2

32

32

-

   

5

زكات

2

32

32

-

قواعد عمومي معاملات

 

6

خمس

2

32

32

-

قواعد عمومي معاملات

 

7

قرض و ربا

2

32

32

-

فقه (1)

 

8

فقه معاملات بانكي (1)

2

32

32

-

قرض و ربا

 

9

فقه معاملات جديد (1)

2

32

32

-

قواعد عمومي معاملات

 

10

فقه مقارن

2

32

32

-

   

11

زبان تخصصي

2

32

32

-

   

12

پايان نامه

4

128

-

128

   
 

جمع واحد

26

480

352

128

   
 

د) دروس تخصصي اختياري

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

اجاره و اجاره به شرط تمليك

2

32

32

-

قواعد عمومي معاملات

 

2

مضاربه و شركت

2

32

32

-

قواعد عمومي معاملات

 

3

ضمان و حواله

2

32

32

-

قواعد عمومي معاملات

 

4

فقه معاملات بانكي (2)

2

32

32

-

فقه معاملات بانكي (1)

 

5

فقه معاملات جديد (2)

2

32

32

-

فقه معاملات جديد (1)

 

6

فقه ماليات هاي حكومتي

2

32

32

-

زكات و خمس

 

7

فقه تخصيص درآمد

2

32

32

-

كليات علم اقتصاد

مصرف، وقف، انفاق، صدقه و...

8

فقه منابع طبيعي

2

32

32

-

قواعد فقهي معاملات (1،2)

مباحات عامه، مشتركات و محيط زيست

9

فقه بازار

2

32

32

-

فقه (1،2،3،4،5)

 

10

فقه عوامل توليد

2

32

32

-

قرض و ربا، مضاربه و شركت، اجاره و اجاره به شرط تمليك

 
 

جمع واحد

20

640

640

-

   
 

تذكر:گذراندن 6 واحد از دروس تخصصي اختياري براي فراگيران الزامي است.

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات