فقه خانواده
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف
 

دوره‌ی كارشناسى ارشد فقه خانواده دوره‏اى تخصصى است كه در طى آن فراگيران به طور عميق با دروس آن آشنا شده و در پايان دوره به دريافت مدرك كارشناسى ارشد موفق مى‏شوند.
 

اهداف كلى دوره‏

- تربيت متخصص در مسائل خانواده؛

ـ تربيت پژوهشگر در رشته‌ی فقه خانواده؛

ـ تربيت مبلّغ؛

تذكر: مبلّغ به معناى ابلاغ ‌كننده پيام دين است.

ـ كاربردى كردن آراى فقهى در قالب ارايه نظام خانواده از ديدگاه اسلام؛

ـ تربيت دانش‌پژوهان توانمند در جهت پاسخگويى به شبهات روز، در زمينه‌ی نظام خانواده در اسلام و نقد ديدگاه‌ها و نظرات مكاتب ديگر؛

- تربيت طلاب مستعد براى ورود به دوره‌ی دكترى؛

- تربيت مدرّس.

اهداف و سياست هاي آموزشي:

ـ گسترش دامنه مباحث استدلالى فقه با موضوعات جديد فقه خانواده؛

ـ تعميق و توسعه مباحث فقه خانواده و آشنايى با روش استنباط احكام خانواده؛

ـ زمينه‌سازى براى تربيت متخصصان (مدرس، محقق و مشاور) در مباحث فقه خانواده، متناسب با شرايط و اقتضائات مناطق مختلف جهان؛

ـ توانايى دانش‌پژوهان دررفع شبهاتى كه امروزحول محوراحكام خانواده دراسلام مطرح است؛

ـ شكوفا شدن روح تحقيق در طلبه (با اختصاص 30٪ از زمان واحدها به كار تحقيقى)؛

ـ شناخت تحليلى مطالب رشته‌ی فقه خانواده؛

ـ ايجاد توانايى تأليف، تحقيق ،تدريس و ترجمه در رشته‌ی فقه خانواده؛

ـ ايجاد توانايى استفاده از متون تخصصى رشته‌ی فقه خانواده؛

ـ ايجاد تخصص در يك گرايش يا رشته‌ی خاص؛

ـ تخصيص حداقل50٪ واحدها به درس هاى مشترك حوزوى جهت تقويت توان علمى وحوزوى طلاب؛

ـ نهادينه كردن اخلاق و معنويت در طلاب علوم اسلامى؛

ـ توجه به نيازهاى منطقه‌اى فراگیران مركز.

پذيرش‏

دانش‏آموختگان اين دوره از بين فارغ‏التحصيلان دوره‏ى كارشناسى فقه و اصول انتخاب مى‏شوند.

تبصره: در صورتى كه فراگيران رشته‏اى ديگر بخواهند در كارشناسى ارشد رشته فقه خانواده شركت كنند علاوه بر موفقيت در آزمون ورودى بايد پيش‏نيازهاى لازم را بگذرانند.

طول دوره و شكل آن‏

- دوره‌ی كارشناسى ارشد فقه خانواده 98 واحد بوده كه حداكثر در مدت 8 نيم‏سال (ترم) ارايه مى‏شود.

- هر واحد نظرى 16 ساعت و هر واحد عملى 32 ساعت و زمان تدريس هر واحد نظرى در يك نيمسال تحصيلى 16 هفته است.

- دانش‏آموختگان در پايان اين دوره، پايان‏نامه‏اى به ارزش 4 واحد ارايه مى‏دهند.

تعداد و نوع واحدهاى درسى‏

تعداد كل واحدهاى درسى كارشناسى ارشد رشته‌ی فقه خانواده 98 واحد است كه محورهاى دروس آن به شرح زير است:

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوي

58

2

دروس جبرانی

8

3

دروس تخصصي

28

4

پايان نامه

4


 

جمع كل

98

 

نقش و توانايى‏

ـ فارغ‌التحصيلان اين رشته از آنجا كه با فقه و مسائل مربوط به نظام خانواده در اسلام به طور هم زمان آشنا مى‌گردند، مى‌توانند شبهاتى را كه امروز دربارة احكام اسلامى مطرح است پاسخگو باشند و به نقد نظرات و ديدگاه‌هاى مكاتب مختلف، در زمينه‌ی نظام خانواده بپردازند .

ـ فارغ‌التحصيلان اين رشته مى‌توانند در حوزه‌ی تبليغى درخارج از كشور، مشاوران مناسبى براى مردم متدين و اسلام‌خواهان باشند.

ـ دانش‌پژوهانى كه اين دوره را گذرانده‌ باشند مى‌توانند در دانشگاه‌ها نيز به تبيين فقه غنى اماميه در بخش فقه خانواده بپردازند.

اهميت و ضرورت‏

گسترش روزافزون مسائل و مشكلات فردى و اجتماعى و ضرورت پاسخگويى حوزه‌ها و عالمان دين به اين مسائل، اقتضاء مى كند كه علم فقه در عين رعايت روش اجتهادى مطلوب، متناسب با گسترش مسائل، توسعه يابد، اين امر جز با تخصصى شدن دانش فقه ميسر نيست؛ كه يكى از عرصه‌هاى مهم در حوزه دانش فقه، فقه خانواده است.

بر اين اساس مركز جهانى علوم اسلامى، پيرو رسالت خود، اقدام به برگزارى دوره‌ی تخصصى با گرايش فقه خانواده مى‌نمايد.

اميد است با فراهم آوردن مقدمات لازم، همانند گذشتگان عرصه فقه و فقاهت، تأمين كننده نيازهاى جوامع بشرى در عرصه‌هاى مختلف ازجمله فقه خانواده باشد.

الف) دروس حوزوي

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه مکاسب (1)

5

80

80

-


 


 

2

فقه مکاسب (2)

5

80

80

-

فقه مکاسب (1)


 

3

فقه معاملات (1)

5

80

80

-

فقه مکاسب (2)


 

4

فقه معاملات (2)

5

80

80

-

فقه معاملات (1)


 

5

فقه خیارات

5

80

80

-

فقه معاملات (2)


 

6

اصول (1)

5

80

80

-


 


 

7

اصول (2)

5

80

80

-

اصول (1)


 

8

اصول (3)

5

80

80

-

اصول (2)


 

9

اصول (4)

5

80

80

-

اصول (3)


 

10

اصول مقارن

3

48

48

-


 


 

11

رجال

2

32

32

-


 


 

12

كلام (1)

2

32

32

-


 


 

13

كلام (2)

2

32

32

-

كلام (1)


 

14

كلام (3)

2

32

32

-

كلام (2)


 

15

زبان تخصصي

2

32

32

-


 


 


 

جمع واحد

58

928

928

-


 


 

 

ب) دروس جبرانی

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

اصول تطبيقي (كاربردي)

2

32

32


 


 

تطبيقات قواعد اصولي فقه خانواده به صورت كاربردي

2

آشنايي با حقوق تطبيقي خانواده

2

32

32


 

درآمدی بر نظام و حقوق خانواده

تطبيق حقوق خانواده در اسلام با مكاتب غربي

3

آداب الاسرة (آداب خانواده)

2

32

32


 


 

مباحث تربيتي و اخلاقي خانواده

4

روش تحقيق

2

48

16

32


 

نظام حقوق و فقه خانواده به صورت كاربردي


 

جمع واحد

8

144

112

32


 


 

 

ب: عناوین دروس تخصصی


 

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

درآمدي بر نظام و حقوق خانواده

2

32

32

 

 

 

2

فقه (1)

3

48

48

 

 

نکاح (1)

3

فقه (2)

3

48

48

 

فقه (1)

نکاح (2)

4

فقه (3)

2

32

32

 

فقه (2)

نکاح (3)

5

فقه (4)

2

32

32

 

فقه (3)

نکاح (4)

6

فقه (5)

2

32

32

 

فقه (4)

مسائل مستحدثه

7

فقه (6)

2

32

32

 

فقه (5)

فقه الفراق (1)

8

فقه (7)

2

32

32

 

فقه (6)

فقه الفراق (2)

9

فقه (8)

2

32

32

 

فقه (7)

ملحقات فقه خانواده

10

فقه مقارن

2

32

32

 

 

 

11

فقه القرآن

2

32

32

 

 

 

12

فقه الحديث

2

32

32

 

 

 

13

قواعد فقهيه

2

32

32

 

 

 

14

پايان نامه

4

128

-

128

 

 

 

جمع واحد

32

576

448

128

 

  

 


 

 


 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات