كلام اسلامي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره کارشناسی ارشد دوره ى تخصصى كه فراگيران مجموعه اى هماهنگ از فعاليت هاى پژوهشى و آموزشى را انجام مى دهند و در پايان دوره به اخذ مدرك کارشناسی ارشد نايل مى شوند.

اهداف:

تربیت مدرس کلام

تربیت پژوهشگر در موضوعات کلامی

تربیت مبلغ

تذکر: مبلغ به مفهوم ابلاغ کننده‌ی پیام دین است

تربیت افراد مستعد برای ورود به دوره‌ی دکتری

سياست هاى آموزشى:

شکوفا شدن روح تحقیق در طلبه( بااختصاص 30٪ از زمان واحدها به کار تحقیقی)؛

شناخت تحلیلی مباحث مربوط به کلام؛

ایجاد توانایی تألیف، تدریس و ترجمه در مباحث کلامی؛

ایجاد توانایی استفاده از متون تخصصی کلامی؛

تخصیص حداقل 50٪ واحدها به دروس حوزوی جهت تقویت بعد حوزوی فراگیران؛

نهادینه کردن اخلاق و معنویات در فراگیران؛

توجه به نیازهای منطقه‌ای دانش آموختگان.

پذيرش:

ـ داوطلبان اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره ى كارشناسى ارشد رشته ى مربوط بر اساس ضوابط عمومى و اختصاصى پذيرش انتخاب مى شوند.

تبصره: در صورتى كه فراگيران از رشته هاى ديگر بخواهند در اين دوره شركت كنند، بايد طبق مقررات، پيش نيازهاى لازم را طى نمايند.

طول دوره و شكل آن:

طول دوره‌ی کارشناسی ارشد کلام حداکثر 64 واحد می‌باشد که در 5 نیم‌سال تحصیلی ارایه می‌شود(در هر نیم سال حداکثر 12 واحد درسی ارایه می‌شود)

هر واحد درسی نظری 16 ساعت و هر واحد درسی عملی 32 ساعت است.

دانش آموختگان در پایان این دوره، پایان نامه‌ای به ارزش 4 واحد ارایه می‌دهند.

محورهاى دروس:

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبرانی

32

2

دروس تخصصی

28

3

پایان نامه

4

جمع كل

64

 

اهميت و ضرورت:

ضرورت شناخت و آشنایی تفصیلی معارف و اعتقادات دینی بر کسشی پوشیده نیست علاوه بر آن با توجه به شبهات القا شده از سوی معاندان طرح مباحث کلامی به صورت تخصصی که هم پاسخگوی شبهات بوده و هم زمینه‌ی تعمیق مباحث کلامی را فراهم سازد از جمله مطالبی است که ضرورت برگزاری این رشته را به صورت مستقل ایجاد می‌کند.

نقش و توانايى:

دانش آموختگان این رشته ضمن کسب تخصص لازم در زمینه‌ی مباحث کلامی می‌توانند پژوهشگر، مبلّغ و مدرّس عقیدتی شوند و نقش مؤثرتری در اعتلای فرهنگ اصیل اسلامی ایفا کنند.

عناوين درسي :‌

الف) دروس جبرانی

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

3

48

48

-

   

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

4

اصول

3

48

48

-

   

5

ادبیات عرب(1)

2

64

-

64

   

6

ادبیات عرب (2)

2

64

-

64

ادبیات عرب(1)

*

7

روانشناسی

1

16

16

-

 

*

8

جامعه شناسی

1

16

16

-

 

*

9

جغرافیای جهان اسلام

2

32

32

-

 

*

10

تاریخ اسلام

2

32

32

-

 

*

11

تفسیر قرآن

2

32

32

-

 

*

12

نقد تفکر اجتماعی غرب

2

32

32

-

 

*

13

مدیریت آموزشی و فرهنگی

1

16

16

-

 

*

14

شیوه‌های تبلیغ در جهان معاصر

2

32

32

-

 

*

15

علوم سیاسی

2

32

32

-

 

*

16

تعلیم و تربیت اسلامی

2

32

32

-

 

*

17

نیازهای منطقه‌ای

2

32

32

-

 

*

18

روش تحقیق

2

48

16

32

 

*

19

فلسفه اسلامی(1)

2

32

32

-

 

با تکیه بر حکمت متعالیه

20

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی(1)

با تکیه بر حکمت متعالیه

21

فلسفه اسلامی(3)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی(2)

با تکیه بر حکمت متعالیه

22

مسائل جدید کلامی و فلسفه دین (1)

2

32

32

-

   

23

مسائل جدید کلامی و فلسفه دین (2)

2

32

32

-

مسائل جدید کلامی و فلسفه دین (1)

 

24

مسائل جدید کلامی و فلسفه دین (3)

2

32

32

-

مسائل جدید کلامی و فلسفه دین (2)

 
 

جمع کل

64

816

656

160

   
 

تذکر:

فراگیران باید 10 واحد از دروسی که ستاره دارند را انتخاب و بگذرانند.

گروه‌های آموزشی می‌توانند در صورت ضرورت، دروسی را برای فراگیران خاصی الزامی نمایند.

گروه‌های آموزشی می‌توانند 6 واحد دروس پیش‌نیار ربان پیش بینی و اجرا نمایند.

ب) دروس تخصصی

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

شیعه شناسی

2

32

32

-

   

2

کلام تحلیلی(1)

2

32

32

-

   

3

کلام تحلیلی (2)

2

32

32

-

کلام تحلیلی (1)

 

4

کلام تحلیلی(3)

2

32

32

-

کلام تحلیلی(2)

 

5

کلام تحلیلی(4)

2

32

32

-

کلام تحلیلی (3)

 

6

کلام تطبیقی (1)

2

32

32

-

   

7

کلام تطبیقی (2)

4

64

64

-

کلام تطبیقی (1)

 

8

اندیشه‌های کلامی معاصر در جهان اسلام

2

32

32

-

 

باملاحظه نیاز منطقه‌ای ارایه گردد

9

متن شناسی کلامی

2

48

16

32

 

شناخت متون و گزیده متون

10

آیات و روایات کلامی

2

32

32

-

   

11

تاریخ کلام اسلامی

2

32

32

-

   

12

فلسفه، کلام و عرفان

2

32

32

-

   

13

زبان تخصصی

2

32

32

-

   

14

پایان نامه

4

124

-

124

   
 

جمع کل

32

588

432

156

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات